Skydd & Säkerhet – Tips för ett säkert hem

Tips om skydd och säkerhet i bostad

Skydd och säkerhet i hemmet

Det ska kännas tryggt och säkert hemma i huset eller lägenheten. Det finns många sätt att skydda sig mot inbrott och brand och att skydda och förebygga säkerheten i hemmet – vilka är viktiga för dig? Här får du bra tips om larm och säkerhet för ditt hus, hem och trädgård.

Inbrottsskydd


Brandskydd


Fuktproblem och vattenskador


fuktproblem-vind1.jpg

Fukt och fuktskador på vinden

Kan fuktskador och fuktproblem på vinden bero på ändrad uppvärmning av huset och tilläggsisolering av vindsbjälklaget? Pannbytet lät som en bra affär då man kunde spara…

radon-hus.jpg

Radon i huset

Ordet radon i huset ger kanske de flesta av oss obehagliga förnimmelser. Vi vet att det har med radioaktiv strålning att göra, att denna kan vara cancerframkallande och att den…

Skadedjur och insekter


Skydd i hemmet