You dont have javascript enabled! Please enable it! Husesyn - Se över huset och undvik misstag | dinbyggare.se

Husesyn – hur mår ditt hus egentligen?

Ser över huset hur det mår med husesyn

Det finns mycket som kan gå fel i ett hus. Ofta upptäcks felen när det händer och de allra flesta av oss åtgärdar problemen i takt med att de uppkommer. Men det går också att undvika en hel del problem. Till att börja med gäller det att saker och ting är gjorda rätt från början.

Sedan behöver de underhållas ordentligt efter hand. Att hålla rent på tak, väggar och i hängrännor kommer en husägare långt på. Att se till att installationer i huset sker fackmannamässigt och att väl vårda sin fastighet i allmänhet är självklart.

Sedan gäller det att inspektera det som kanske inte syns så lätt med jämna mellanrum. Ta för vana att gå husesyn och gå igenom huset åtminstone en gång per år. Det lönar sig i längden.

Taket utsidan

Alla hus behöver ett tätt tak. För att se hur taket mår är det viktigt att faktiskt ta sig upp på taket med jämna mellanrum. Takpannor kan ligga lösa, skruvar kan lossna i plåtar, plåttak och papp kan få hål och sprickor.

Dessa åtgärder går ofta att lösa enkelt och snabbt – om de upptäcks i god tid. Ta också för vana att gå igenom stuprännorna när taket ändå gås igenom. Ta bort löv och kvistar så att vattnet kan flöda fritt från taket. Då håller rännorna, och huset sig friska mycket längre.

Taket insidan

Vindarna ska vara åtkomliga åtminstone genom en lucka, hur liten vinden än är. Genom att gå upp på vinden och kolla hur råsponten ser ut, får varje husägare en god inblick i om taket behöver åtgärdas eller inte.

Så länge det är ljust och friskt är det inga problem med taket. Om det finns missfärgningar i träet tyder det på att det antagligen är dålig ventilation. Det problemet uppstår allra oftast om en tilläggsisolering skett i huset.

Den som isolerat extra gör sig därför en tjänst att kolla av detta lite extra noga under den tid som följer på isoleringen.

Ventilationen

Ventilationen är a och o för ett friskt hus – och friska invånare. Om en eller flera personer börjar drabbas av allergiska besvär eller känner sig trötta och hängiga av en oförklarlig anledning är det hög tid att kolla igenom ventilationen noga.

Det är också bra att med jämna mellanrum gå igenom mekanisk ventilation. Filter kan behöva bytas ut. Den som har självdrag i huset bör kika igenom alla ventiler och se att ingen av dem är igensatt, och att det verkligen sker ett luftflöde i rummet.

I badrum till exempel är det lätt att sätta ett papper mot ventilationshålet och se om det fastnar. Då är det tillräckligt med drag i ventilen.

Avledning av vatten

Hur vattenavledningen är runt huset kan vara nog så knivigt att ta reda på. Även om inga uppenbara fuktskador syns på vare sig grund eller hus, kan otillräcklig dränering orsaka skador på huset i det långa loppet. Det är ganska dyrt att låta undersöka huset för fuktskador, men ibland är det nödvändigt.

Det är också bra att med jämna mellanrum gå igenom grund och regnavledning för att vara på säkra sidan. Se till att inga växter hotar huset och håll dem gärna borta från grunden helt och hållet. Undersök om dagvattenbrunnarna mår bra och se till att de inte är igensatta.

Passa på att följa vattnets gång när det regnar ordentligt. Blir det pölar någonstans eller “kippigt” i marken? Då är det ett oroväckande tecken.

Fasaden

Fasaden är husets skydd mot väder och vind. Det är viktigt att det färgskikt som täcker fasaden är intakt. Om färgen börjar flaga, eller är flammig är det ett tecken på att något behöver åtgärdas.

Har du en putsad fasad är det viktigt att se över skador på hängrännor och stuprör så att du har en väl fungerande vattenavrinning. Annars är risken stor för att du råkar ut för skador med påföjd av en stundande fasadrenovering.

Förekomst av alger och mögel är också ett tecken på att fasaden behöver tas om hand. Så länge färgen håller sig hel, går det att tvätta av mögel och alger. Det förlänger fasadens levnadstid.

Kika lite extra på ändträet om du bor i ett hus med träfasad. Även där behöver målning ha skett, för att inte fukten ska krypa in i planken. Andra svaga punkter är norrsidor, runt fönster och gavlarna.

Våtutrymmen

Även om ett badrum är helt korrekt uppbyggt händer det att fukt uppstår. Tidens tand och idog användning gör sitt med ytskiktet. Sprickor i kaklet och fogar som lossnar behöver åtgärdas så fort det går.

Det behöver inte betyda att hela badrummet renoveras helt. Det är möjligt att byta ut enskilda plattor och att foga om där det behövs. Men var försiktig med tätskiktet i ett badrum.

En kunnig fackman kan oftast byta ut en skadad kakel eller klinkerplatta med oskadad eller återställd funktion hos tätskiktet. Rådgör alltid med leverantör av tätskikt för att säkerställa garanti på tätskiktet.

Våtmattor behöver vara väl fastsatta. Om det uppkommer glipor eller om våtmattan skadas skadas också hela fuktspärren i våtutrymmet. Det kan ge stora och dyrbara skador på huset.

Lukten

Lukten i ett hus säger en hel del om i vilket skick huset är i. Problemet är dock att den som bor i huset inte känner av lukten på samma sätt som en gäst gör. Det kan därför vara omöjligt att luktbesiktiga sitt eget hus.

Fråga därför gärna en fackman som är kunnig på hus och som kan hjälpa till med lukttestet. De har inte mycket tid på sig. Det tar bara sekunder att vänja sig för den som inte är riktigt uppmärksam. Om det finns en lukt beror det ofta på att det finns fuktproblem någonstans.

Då gäller det att forska vidare var det kan finnas någonstans. Lukt kan även uppstå för att ventilationen inte är som den borde. Se till att det finns tillräckligt med ventiler och att de verkligen är öppna.

Vatten och el

Även vattnet, om det tas ur egen brunn, kan behöva lukttestas. Även här behövs en person som inte vanligtvis dricker/använder vattnet för att sätta det på prov. Färgen är en annan viktig del av vattnet. Det ska vara helt färglöst.

Å andra sidan är ett vattentest mycket värdefullt och kostar bara några hundralappar. Det ger svar på om vattnet är tjänligt eller inte. Det kan vara svårt för en enskild individ att veta hur elsystemet mår.

Men om det finns indikationer på att något är fel, till exempel att proppar löses ut återkommande, så är det dags att dra in elektriker. Fel i elsystemet är en vanlig brandorsak.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se