You dont have javascript enabled! Please enable it! Välj rätt brandsläckare - släck branden effektivare | dinbyggare.se

Välj rätt brandsläckare så släcker du branden effektivare

Olika typer av brandsläckare för olika typer av bränder

En brandsläckare tillhör grundutrustningen i vart mans hem. Det är också mycket viktigt att ha en brandsläckare i anslutning förråd och i verkstäder samt andra uthus på tomten. Det gäller dock att välja rätt släckare, så att den verkligen släcker den brand som kan uppstå. Det finns många olika varianter.

De delas upp efter vilken typ av brand de kan släcka, och vilken sorts släckmedel som finns i släckaren.

Rätt typ av släckare för rätt brand

Till att börja med gäller det att välja en brandsläckare av rätt klass. Alla typer bränder kan tyvärr inte släckas effektivt med vilken brandsläckare som helst, så det gäller att välja rätt.

Brandsläckare delas upp i olika klasser varav tre är vanligare än andra. Dessa klasser går under namnet A, B och C och en brandsläckare kan antingen uppfylla en av klasserna eller flera.

Klassifikationen visar vilka typer av bränder som kan släckas. Det finns även brandsläckare med andra bokstavskombinationer, men de är mer avsedda för industrilokaler.

Inom varje klassifikation finns sedan flera olika typer av släckmedel att välja mellan, alla med sina för- och nackdelar. De vanligaste är pulver-, vatten-, och skumsläckare.

Vad anger klassifikationen

Klassifikationen på brandsläckaren anger således vilken typ av brand som kan släckas med respektive släckare. Klass A anger en brandsläckare som är bra på att släcka eldar som uppstår i fibrösa ämnen – det vill säga vanliga brännbara material såsom trä och andra organiska material.

B-släckarna å andra sidan är bra på att släcka brandfarliga ämnen, såsom vätskor som kan ta eld. C-släckare kan få bukt på bränder som gaser kan orsaka. I ett hem ska det finnas en brandsläckare av typ A eller B.

Bäst är förstås om båda sorterna finns till hands, eller en AB-släckare. Då kan de flesta bränder släckas mycket effektivt.

Pulversläckare

Pulversläckare är den klart vanligaste formen av handbrandsläckare. Det finns flera goda anledningar till det. De är helt klart att föredra av rent brandtekniska skäl och fungerar ofta som bra allroundsläckare. De kväver elden effektivt.

Liksom de flesta andra släckare på marknaden påverkar pulversläckaren elden genom att kyla den. De är också relativt underhållsfria och är därmed driftsäkra, även om den inte har kollats på ett tag. De behöver i snitt laddas om vart tionde år.

Dessutom är pulversläckare lätta att använda för vem som helst som får tag på den. Det gör en pulversläckare till ett bra val i det egna hemmet.

En pulversläckare kan vara av klass A, B eller C, ofta alltihop på en gång. Det finns dock en stor nackdel med pulversläckare. Pulvret sprids överallt där släckaren används och det blir rejält smutsigt.

Till det kommer att pulvret gärna korroderar när det kommer i kontakt med fukt. Det gör att saker som inte bränts upp ändå kan förstöras av pulversläckaren.

Vattensläckare

En vattenbrandsläckare är precis som det låter – en brandsläckare som sprutar vatten. De flesta vattensläckare har klass A. Ibland har tillverkaren tillsatt ett ytspänningsminskande medel till vattnet, så att vattnet blir effektivare som släckmedel.

Dessa är klassiska brandsläckare, men tyvärr inte alltid så effektiva. Vattnet används för att kyla eldhärden, och om det är vätska eller gas som brinner, är vattnet ganska verkningslöst.

Den kan till och med underblåsa eldar som startar i elsystem och kemiska bränder om det vill sig illa. De har därför inte en så stor marknad längre.

Skumsläckare

Skumsläckare kommer ofta i klassen AB och är därmed godkänd för hemmabruk. Den kyler ner brandhärden med hjälp av skummet som sprids över ytan. Till skillnad från vattensläckaren är den ganska effektiv även när vätskor brinner, därav klassificeringen AB.

Däremot är skummet i släckaren ganska giftigt eftersom det innehåller ett ämne kallat fluortensider. Man bör därför absolut inte hälla ut skummet i vanliga avloppet, till exempel.

Krav

I ett hus ska det finnas en släckare av klass A eller B. Den ska vara om minst 6 kg. Det är också viktigt att brandsläckaren har en effektivitetsklass om minst 43 a 233 BC. Effektivitetsklassen handlar om hur effektivt släckaren kan ta slut på en brandhärd.

Än mer: släckaren ska också vara SWEDAC-ackrediterad med SBSC, DNV eller motsvarande. Om du känner dig osäker, kan det kanske vara bra att veta att många försäkringsbolag faktiskt säljer släckare. Dessa är garanterat godkända.

Underhåll

Som synes finns ingen helt perfekt släckare som alltid fungerar. Vissa skräpar ner, andra är giftiga och ännu några är lite mindre effektiva. Det kan löna sig att välja flera olika, även om det knappast blir någon längre överläggning om vilken som ska väljas när en brand väl är lös i huset. Då tar nog var och en första bästa.

Vad som verkligen lönar sig dock är att alltid se till att släckaren fungerar. Det ska göras varje månad – se till att den är laddad och att den inte är skada på något sätt. Ladda om och köp ny om minsta tveksamheter uppstår. Det är en billig livförsäkring.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se