Brandsäkra ditt hus och minska risken för brand

Brandsäkra för brand i bostadshus

Att brandsäkra hemmet är viktigt eftersom brand är en av de största farorna för ett bostadshus. Det är också något som många husägare oroar sig över, och fasar för. När elden kommer lös är det till att börja med något som kan ta liv. Dessutom går en hel del värden till spillo, värden som inte kan ersättas.

Det finns mycket som kan göras för att brandsäkra hemmet och minska risken för brand – och för att hinna stoppa den om den ändå uppstår.

De flesta insatser handlar om allmänt gott vett och om väldigt billiga, men livsviktiga, investeringar i form av larm och släckningsanordningar.

Brandsäkra hemmet med brandvarnare i taket

Brandsäkra med brandvarnare och brandlarm

Alla hus där det bor människor ska vara försedda med brandvarnare. Det ska vara maximalt tolv meter mellan varje brandvarnare. Ju fler som finns desto säkrare blir det att vistas i huset.

Det gäller att reagera och upptäcka en brand snabbt för att den inte ska gå överstyr. Ett larm i hallen och ett i köket är det minsta som kan begäras. Men det är även bra att ha en brandvarnare i vardera sovrum. Stängda dörrar kan annars hindra sovande personer från att höra larmet som går.

Det finns enkla system där brandvarnarna “pratar” med varandra. Om en reagerar, kommer alla andra att varna. Det gör det säkrare för dem som sover eller är långt inne i huset eller en bit ifrån eldhärden.

Ett mer avancerat alternativ är att ha ett regelrätt brandlarmssystem, kanske till och med kopplat till ett sprinklersystem.

Två typer av brandvarnare

Det finns optiska brandvarnare och joniska brandvarnare. Båda modellerna drivs vanligen av någon form av batterier.

Den optiska brandvarnaren är försedd med en fotocell. När rök kommer in i apparaten bryts fotocellen och larmet går. Det är en enkel och säker metodik.

En jonisk brandvarnare reagerar på laddningarna som finns i de partiklar som svävar i luften. Rökpartiklar tar upp laddningar och den elektriska strömmen i brandvarnaren minskas. När detta sker går larmet.

För- och nackdelar

Ingen brandvarnare är helt hundraprocentig i sin utformning. Där den joniska brandvarnaren är snabbast på att upptäcka bränder som avger tjock kall rök, är den desto sämre på att upptäcka bränder som ger varm rök – det vill säga regelrätta och mycket varma eldar. Den kan också ge falsklarm vid damm.

Det gör inte den joniska brandvarnaren, som däremot är känslig för fukt och andra betingelser som kan ändra den elektriska strömmen som leds igenom varnaren.

Vilken brandvarnare ska man välja

För att få ett fullgott skydd är det bäst att ha en av varje, men det är inte alltid realistiskt. Därför kan sägas att den joniska brandvarnaren bör användas när det handlar om rum med mycket brännbart material.

Däremot är den optiska bäst i de flesta andra rum, där risken är stor att så kallade rökbränder uppstår. Men ingen är bra om inte batteriet fungerar. Kolla av med jämna mellanrum, gärna lagom till jul då levande ljus och mängder med matlagning och annat står på agendan.

Brandsäkra hemmet med brandsläckare

Brandsläckare

Det är viktigt att välja en bra brandsläckare eftersom det är en billig, enkel och mycket funktionell livförsäkring när du ska brandsäkra hemmet. Enligt reglerna ska det finnas minst en sexkilos klass A- eller klass B-släckare tillgänglig i ett hus. En A-brandsläckare kan ha vatten, skum eller pulver som släckmedel och är anpassad utifrån hemmets behov.

B-brandsläckare är anpassade efter de lite högre krav, och kan också släcka bränder i plastmiljöer. Effekten ska vara minst 43 A alternativt 233C. Liksom vad gäller brandvarnare är det ingen idé, och till och med farligt, att ha en ickefungerande brandsläckare i hemmet. Det ger en falsk trygghet.

Brandsläckaren bör ses över varje månad och är den en brandsläckare med pulver behöver den laddas om minst vart tionde år.

Brandsäkra med utrymningsplan och brandfiltar

Om det finns en övervåning måste det finnas en möjlighet att ta sig ut därifrån om det blir brand. Här är det särskilt stor risk att någon blir instängd, eftersom sovrum gärna placeras på övervåningen.

Den vanliga trappan kan bli livsfarlig att använda, och då är det i första hand fönster och eventuella balkonger som kan bli utrymningsvägar.

Är huset högt ska det finnas brandstegar som gör att det går att klättra ut. Det finns enkla och billiga lösningar till detta och det kan spara liv. Kostnaden för en livräddningsstege överstiger sällan någon tusenlapp.

Detsamma gäller brandfiltar. De kväver effektivt bränder av mindre slag, även människor som antänts och kostar inte många kronor. Se bara till att båda dessa hjälpmedel finns lätt tillgängliga när de verkligen behövs.

Gasvakt

Den som har en gasspis eller andra maskiner som drivs med gas, behöver tänka till en gång extra på brandsäkerhet när du ska brandsäkra hemmet. Läckande gas kan ge upphov till enorma explosioner. Till det kommer att den redan innan dess kvävt allt som finns i rummet.

Gas är giftigt och en gasläcka kan drabba både husdjur och människor även om ingen brand uppstår. En enkel gasvakt, som till både funktion och utseende är lik en brandvarnare, är en billig livförsäkring för de boende i ett hus där gasspis finns.

Eltillbehör

Elprodukter som av någon anledning fallerar är en mycket vanlig orsak till brand. Glapp och söndergnagda ledningar kan lätt ställa till med stora problem. Därför är det bra att brandsäkra hemmet och gå igenom elsystemet, liksom alla sladdar till maskiner och uttag, med jämna mellanrum.

Timers till kaffekokaren och även till plattor och andra maskiner är också en billig försäkring. Då står inga maskiner på i onödan.

Andra brandåtgärder

Blixtnedslag, skorstensbränder och fläktbränder är heller inte ovanliga i hus. En åskledare eller åtminstone ett överslagsskydd på inkommande ledningar hindrar blixtens verkan från att åsamka skada i huset.

Eldstäder behöver sotas och gås igenom regelbundet för att bibehålla en säker hemmiljö. Gå dessutom regelbundet igenom ventilationskanaler där filter ingår och ha ett separat förråd för brandfarliga vätskor så minskar du risken för brand i huset än mer. Den bästa eldhanteringen är när ingen eld uppstår alls.

Fler tips hittar du på brandskyddsföreningens hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla skydd & säkerhetsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se