Skorsten – Tips om skorstenens funktion och underhåll

Skorstenar

Skorstenen husets hjärta

En skorsten är på ett sätt husets hjärta. Den för bort rökgaser, fukt och ”gammal” luft. Är ditt hus byggt med skorsten bör du därför vårda den väl genom att ge den en årlig översyn, sota den regelbundet och reparera mindre skador så fort du ser dem.

Sköter du skorstenen på ett riktigt sätt kan du under många år undvika en kostsam skorstensrenovering. Inte minst med tanke på de säkerhetsregler som finns är det mycket viktigt att skorstenen hålls i god kondition – annars får du inte lov att elda i den.


Skorstenar allmänt.

Reparation och underhåll av skorstenar