You dont have javascript enabled! Please enable it! Foga om skorstenen steg för steg med förklarande bilder

Foga om skorstenen steg för steg med förklarande bilder

Om fogarna i skorstenen börjar släppa och falla bort, är det viktigt att fylla igen fogarna med nytt bruk så snart som möjligt eftersom skorstenens stabilitet påverkas.

Närbild på skorstenens tegelstenar och fogar som visar behov av omfogning på grund av urgröpta kalkbrukfogar.

Närbild på en murad tegelskorsten med urgröpta fogar. En tydlig indikation på att en omfogning av skorstenen bör utföras.

Varför det viktigt att omfoga skorsten

Går detta för långt kan delar av skorsten rasa och du kan behöva mura upp en ny skorsten ovan tak. I denna artikel får du lära dig hur du fogar om en skorsten steg för steg med förklarande bilder.

Val av rätt fogbruk till skorstenen

Fogbruket som kan användas vid omfogning är en blandning av 50% luftkalkbruk och 50% hydrauliskt kalkbruk. Både luftkalkbruk och hydrauliskt kalkbruk finns att köpa i färdigblandadade 20-25-kilos säckar i byggvaruhandeln.

Material och verktyg du behöver för att utföra omfogningen

Nr Verktyg/Material Kategori
1 Murarhink Verktyg
2 Stålborste Verktyg
3 Pensel, plafond Verktyg
4 Fogslev Verktyg
5 Fogstrykare Verktyg
6 Murarslev Verktyg
7 Trädgårdsslang Utrustning
8 Murarhammare och huggmejsel Verktyg
9 Rivbräda Verktyg
10 Fogbruk: Kalkbruk, hydraliskt kalkbruk Material
11 Säkerhetssele Säkerhetsutrustning
12 Ställning Säkerhetsutrustning

 

Steg för steg instruktioner för att foga om skorstenen

Person tar bort defekta fogar mellan tegelstenarna med murarhammare och huggmejsel.

Steg 1: Ta bort löst sittande fogar

– Börja med knacka bort lösa fogar ner till c:a fyra cm djup, använd en murarhammare och en huggmejsel. Knacka varsamt.

Hand med plafondborste borstar bort damm och bruksrester från skorstenens fogar.

Steg 2: Ta bort damm och bruksrester

– Borsta bort damm och bruksrester med en pensel, plafond eller stålborste.

Steg 3: Förvattna fogarna

– Förvattna fogen med vatten. Använd en penseln och doppa den i vatten och pensla på vatten i fogen. Detta moment gör att det nya bruket fäster bättre som du ska fylla igen fogen med.

Person applicerar murbruk på skorstensfog med fogslev och rivbräda.

Steg 4: Blanda bruk och tryck in bruket med en fogslev

– Blanda bruket efter tillverkarens anvisningar. Lägg bruket på en rivbräda tryck rivbrädan dikt mot teglet precis under fogen. Använd fogsleven och pressa in bruket successivt i fogen. Undvik att få bruk på teglet då detta kan vara svårt att få bort.

Hand som justerar reparerad skorstensfog med fogpinne.

Steg 4: Efterstryk fogarna med en fogstrykare

– Låt därefter den nya fogen torka något och stryk där efter med en fogstrykare (fogpinne) över dom ifyllda fogarna, detta moment gör fogen tät.

Proffstips för ett bra resultat

Undvik att få fula bruksfläckar på din skorsten. Ta med dig trädgårdsslangen upp på taket. Spola med vatten direkt om du spiller bruk på tegel och takpannor. Om du upptäcker att du har spillt efter att bruket har torkat kan du försöka att får bort bruksfläckar genom att borsta fläckarna med en stålborste. För envisa fläckar kan du prova med murartvätt.

Vilken väderlek är bäst för omfogning

Lämplig väderlek för att foga om en skorsten är torrt väder, utan risk för regn eller starka vindar, och när dygnets medeltemperatur håller sig över 7 grader.

VARNING – Säkerhetsåtgärder vid arbete på tak

Tänk på din säkerhet. Det är farligt att arbeta på tak, använd säkerhetssele (fallskyddssele) och ställning när du arbetar. Säkerhetssele och ställning finns att hyra hos uthyrningsföretag.

Relaterade skorstensartiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se