Användarvillkor när du använder DinByggare.se

Dinbyggare.se äger allt material – texter, bilder, grafik, illustrationer, teckningar o s v – är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Läs detta dokument ordentlig innan du besöker och använder dessa tjänster som erbjuds på denna hemsida. Du binds att godkänna dessa avtal och regler. Om du inte vill binda dig till nedan listade avtal så får du inte använda och bruka de tjänster som finns på denna hemsida. DinByggare har rätt att ändra detta avtal vid önskat tillfälle utan att informera besökaren varpå det är viktigt att läsa avtalet löpande.

§ 1. Du får endast använda artiklarna för eget bruk.
Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål är förbjudet. Du har endast rätt att skriva ut artiklar och använda dessa för eget bruk.

§ 2. Ansvarsfriskrivning
Det kommer ständigt nya material, arbetsmetoder och regler, det är därför väldigt svårt att hålla detta stora material uppdaterat. Därför är det viktigt att du som tar del av detta material, rådgör med en branschorganisation, sakkunnig, fackman inom det aktuella området innan du börjar med ditt projekt.

Dinbyggare.se bär ej ansvar för någon eventuell skada som uppstår i samband med beslut och/ eller åtgärder baserade på information i artiklar och sidor. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Informationen som publiceras på dinbyggare.se är endast tips om vad man bör tänka på, men är inte uttömmande. Dinbyggare tar således inte något ansvar för åtgärder, val eller inköp.

§ .3 Tjänster
DinByggare.se ansvarar ej för affärsöverenskommelser som sker mellan konsument och företag som marknadsför sig på dinbyggare.se. DinByggare.se är därför inte med i någon part vid överenskommelser och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst, eller produkt såsom skada, utebliven leverans, fel i arbetsutförande m.m.

Om du tror att innehållet som finns på hemsidan orsakar problem skall du genast meddela DinByggare.se för borttagande av det felaktiga eller skadade materialet.