12 tips för dig som tänker köpa bastu!

Köpa ny bastu

Bastutillbehören är en viktig del när man ska köpa bastu.

Här hittar du 12 värdefulla tips för dig som tänker förverkliga drömmen om en bastu.

Att köpa bastu till hemmet är en mysig och trevlig investering som varar i längden. Vi nordbor uppskattar kanske särskilt mycket den härliga värmen som omger oss i bastun. Samtidigt har vi ofta olika åsikter om vad som egentligen är den perfekta bastun. Och för att bastuupplevelsen ska bli den njutbara vistelsen vi drömmer om, är det bra att fundera lite extra på vad som egentligen önskas av bastun innan du köper.

1. Välj rätt läge

Bastun har kommit och gått i våra hem. Den var länge ett mer eller mindre vanligt inslag i villan, men då den ofta placerades i den mörkaste vrån i källaren, var det många som istället nyttjade den till förråd. Idag tänker vi annorlunda. För att verkligen ge mervärde till bastubadet väljer numera många att förlägga den på en plats med utsikt, där så är möjligt.

Antingen görs ett helt rum om till en större bastu eller så sätts ett mindre basturum in i spadelen av huset. Numera går det till och med att ställa in en bastu i vardagsrummet! Det gäller i alla fall de basturum som är monteringsfärdiga och som kommer med en enkel stickpropp. Var vill du ha din bastu?

2. Bygga själv eller köpa bastun monteringsfärdig?

Allt färre väljer att bygga sina basturum på egen hand. Anledningen är att det idag finns så många monteringsfärdiga alternativ att få tycker det lönar sig. Det finns förstås en tjusning med en egenhändigt färdigställd bastu, men i många fall är det både billigare och enklare att köpa monteringsfärdigt. Då ingår det mesta, även ljus.

Att bygga bastu själv kräver bra planering och kunskap om ventilation, ljussättning, och givetvis om byggteknik. Om bastun däremot ska fylla ett helt rum, är det lämpligast att låta bygga bastun från grunden.

För den som väljer monteringsfärdigt märks att det finns många alternativ på marknaden. Vissa är mycket utrymmessnåla, inte minst de som byggs in i hörnet. De flesta modeller ska gå att montera på egen hand utan expertkunskaper. Ännu enklare, men något dyrare, blir det för den som väljer en hel liten monteringsfärdig bastustuga på tomten.

Men även om du köper en bastu som är monteringsfärdig som i princip kan plockas ihop på egen hand, är det viktigt att komma ihåg att kostnader kan tillkomma. Det gäller både ventilations- och elinstallationer. Fråga gärna försäljaren vad som behövs i form av installationer. Alla sådana arbeten är rotavdragsgilla så länge som bastun förläggs i hemmet.

3. Vilken typ av bastu vill du ha?

Numera finns en mängd olika bastualternativ att välja på marknaden – oavsett om det är ett helt basturum eller endast aggregat och generatorer som önskas. Den klassiska svensk/finska bastun går under namnet våtbastu, men den möter hård konkurrens av alternativ såsom ångbastu, infraröd bastu och torrbastu.

De drivs alla utan någon form av aggregat, förutom infraröda bastun, som istället värms upp genom infrarött ljus från lampor. Se mer utförlig information om de olika alternativen längst ner här på sidan!

Vilket av de olika alternativen som passar bäst är helt en fråga om tycke och smak. Om det känns svårt att välja går det att köpa ett kombiaggregat som kan leverera såväl ångbastu som våt- och torrbastu. Enklast att installera är dock oftast infraröda bastun, som ofta kommer med en stickproppskontakt till lamporna.

4. Glöm inte relaxrummet och duschen

I planeringen är det lätt att fokusera allt på själva bastun. Men en bastu som inte har något omklädningsrum utanför, och som inte heller är i anslutning till en dusch blir lätt en bastu som inte används. Dessa delar är viktiga och ska inte glömmas bort! Välj gärna en mindre bastu, om så behövs. Det lönar sig.

5. Ventilation a och o

En bastu genererar hög värme, och därför är ventilationen såväl i som utanför bastun viktig. Den som väljer ett monteringsfärdigt alternativ bör följa anvisningarna om detta noggrant. Ett platsbygge kräver planering, särskilt vad gäller ventilationen. Det är viktigt att luften strömmar igenom hela rummet, nedifrån och snett uppåt. Intagsluften ska komma in lågt på aggregatets sida, och strömma ut nära taket på motsatta sidan. En luftspalt krävs bakom basturummets väggar där dessa möter andra väggar.

6. Säkerheten en viktig detalj

Tänk alltid på säkerheten när du väljer att köpa in en bastu. Här är några punkter att titta lite extra på inför köp och installation:

– Golvet ska alltid vara halkfritt och träet ska inte ge stickor i vare sig fötter, rumpa, rygg eller händer.

Bastudörren är nyckeln till en säker bastu. Se alltid till att bastudörren kan öppnas genom ett lätt tryck på den inifrån. Inga handtag ska behövas, och dörren ska öppnas utåt.

Bastuaggregat är heta tingestar. Det ska alltid finnas ett skydd framför bastuaggregatet så att inte någon bränner sig på det.

– Att ledningar till bastuaggregat och belysning dras av professionella elektriker ska vara en självklarhet.

7. Olika bastualternativ:

Det finns som nämnts en mängd olika bastualternativ på marknaden. Här är de vanligaste typerna, och vad de innebär:

8. Våtbastu

Den för oss så vanliga saunan, våtbastun är fortfarande den stora favoriten hos många. Den kan vara vedeldad eller elektrisk. Den vedeldade bastun är en sann klassiker, men kräver en del jobb innan den blir varm. Det är också extremt viktigt att rörkanalen från kaminen som värmer blir korrekt dragen.

I många fall är det billigare och enklare att installera ett elektriskt aggregat. Storleken på aggregatet ska vara anpassad efter det utrymme som ska värmas upp. Våtbastun räknas inte som våtrum, så våtrumsspärr behövs inte.

9. Ångbastu

Ångbastun, med anor från Orientens badhus, är till temperaturen en mildare variant än den sedvanliga våtbastun. Temperaturen kommer upp till ca 65 grader som mest. Däremot är luftfuktigheten större, vilket gör att bastun i alla fall ger hög effekt och värmer gott.

Ånga kommer från en ånggenerator. Den höga luftfuktigheten ställer särskilda krav på materialvalet i bastun och rummet betraktas som ett våtrum. En ångbastu kan gärna därför vara kaklad och/eller ha väggar alternativt golv av sten, med tillhörande fuktspärrar. Alternativet är ett monteringsfärdigt ångbasturum som liknar en duschkabin.

10. Infraröd bastu

Den infraröda bastun drivs inte av något aggregat alls. Istället är det infraröda lampor som åstadkommer värmen. Liksom ångbastun blir inte den infraröda bastun så varm, utan lagom temperatur är upp till 65 grader. Det unika med infraröda strålar är att de värmer kroppen mer än luften.

Många upplever den här bastun som mycket angenäm. En hel del monteringsfärdiga modeller av infraröd bastu kommer med en enkel stickpropp, vilket underlättar installationen. Till utseendet är en infraröd bastu oftast snarlik en vanlig våtbastu.

11. Torrbastu

En del riktigt tuffa bastubadare tycker bäst om torrbastun, en mycket het och torr variant, där temperaturen stiger över 100 grader. Det finns särskilda aggregat för att åstadkomma en torrbastu. I övrigt fungerar och byggs torrbastun i princip som en våtbastu.

12. Kombibastu

Kombibastun är en kombination mellan klassisk våtbastu, torrbastu och ångbastu. Du kan själv välja vilket du föredrar för tillfället, utan att begränsa dig till något enskilt alternativ.

Andra har också läst

Se alla bastuartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se