Toppdressa gräsmatta – Värt att veta

 

Toppdressing av gräsmatta med dressjord som består av en blandning av sand, mull och humus förbättrar gräsmattans dränering och luftgenomsläpplighet. Det främjar även nedbrytning av visset och dött gräsklipp, vilket ger ett rikare mikroliv.

Toppdressad gräsmatta

Toppdressad gräsmatta.

Varför toppdressa gräsmattor?

Toppdressningen jämnar ut svackor och ojämnheter, förbättrar gräsmattans utseende, hälsa och klippresultat. Det kan även öka förmultningen av gammalt gräsklipp för en snabbare organisk nedbrytningsprocess.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Vad är toppdressing?

Toppdressing innebär att man påför:

 • Ett tunt lager av grov sand.
 • Väl förmultnad kompost (när det ser ut, känns och doftar som jord).
 • En blandning av sand och kompost.

Detta utförs för att förbättra jordstrukturen och näringstillförseln till gräsets rottillväxt. Effekter är:

Artikeln fortsätter efter annonsen

 • Minskat antal gulnande kala fläckar.
 • En grönare och friskare gräsmatta.

Grundläggande steg för toppdressing

  • Välj rätt tidpunkt på året – Vår, försommar eller tidig höst.
  • Förbered dressingen genom att klippa gräset och räfsa bort visset gräs.
  • Överväg vertikalskärning för att lufta gräsmattan.
  • Blanda själv eller köp lämplig dressjord – sand och mullhaltig kompost.

Så här är det lätt att dosera dressmaterialet rätt

Dela in gräsmattan i ett rutmönster. Du kan använda snören eller markörer. Placera en liten hög i mitten på i varje rutmönster. Använd en kratta och kratta ut dressmaterialet jämt över över varje ruta.

Illustration som visar indelning av gräsmatta i rutmönster med högar av dressmaterial redo för utjämning med kratta.

Gör så här:

Dosera 2-4 liter dressjord per kvadratmeter. Sprid ut dressjorden jämnt över ytan för hand, med kärra eller maskin. Arbeta ned dressjorden i gräsmattans övre lager med en dressraka, kvast, räfsa eller kratta. Låt toppdressingen sjunka ner ordentligt i gräsmattan.

Dressjordens egenskaper

Dressjorden bör inte innehålla konstgödsel för att:

 • Inte skada jordens mikroliv.
 • Förhindra att näringsämnen lakas ut till grundvattnet.

Dressjorden skall:

 • Sjunka ner i gräsmattan.
 • Helst vandra vidare ner i marken.
 • Kunna spridas ut för hand eller med maskin.
En mycket praktisk och behändig kärra för löv, gräsklipp etc, men inte minst att ha dressgods i.

En mycket praktisk och behändig kärra för löv, gräsklipp etc, men inte minst att ha dressgods i.

Material för toppdressing

Intensivt skötta gräsmattor (golfgreener):

 • Ren sand utan inblandning.
 • Sandkorn storlek: 0,5-1,5 mm.

Villagräsmattor:

 • Köpt dressjord med sand och:
 • Väl förmultnad torvmull.
 • Barkmull.

Dosering och spridning av dressjord

Dosering av dressjord:

 • 2-4 liter per kvadratmeter.

Spridning av dressjord:

 • För hand från låg skottkärra.
 • Maskin med grov nätmatta.

Innan toppdressning:

 • Räfsa bort filt av visset gräsklipp.
 • Eller utför vertikalskärning.

Om gräsklipp ligger kvar – toppdressa ändå för att:

 • Ge rikare mikroliv.
 • Påskynda nedbrytningsprocessen.

Bästa tidpunkter

 • Försommar (övergång mellan vår och sommar).
 • Tidig höst.

Blanda egen dressjord

Om du har tillgång till:

 • Väl förmultnad kompost.
 • Barkkompost.

Andra lämpliga material som du kan använda dig av:

 • Torvmull.
 • Mullrik trädgårdsjord.

Det allra bästa är dock barkkompost eftersom det är:

 • Är smuligt.
 • Faller ned jämnt i gräsmattans gräs.

Blandningsförhållande:

 • 1 del mullhaltigt material.
 • 10 delar sand.

Sanden bör ha kornstorlek på 0,2-0,8 mm.

Fördelar med att blanda själv:

 • Billigare.
 • Även om man måste köpa ingredienserna var för sig.

Nackdelar med köpt färdigblandad dressjord:

 • Är gödslad.
 • Bättre att sprida dressjord och gödsel vid olika tillfällen.

Ojämn gräsmatta:

 • Kan förbättras genom toppdressing.
 • Använd helst ogödslad dressjord.

Toppdressing – viktig del av gräsmattans skötsel

Bidrar till en friskare gräsmatta med:

 • Bättre tillväxt.
 • Bättre dränering.
 • Bättre luftgenomsläpplighet.

Regelbundet tillföra ny dressjord med sand, mull och humus förbättrar:

 • Jordstruktur.
 • Näringstillförsel.
 • Mikroliv.

Övriga viktiga skötselmoment:

 • Regelbunden luftning.
 • Vertikalskärning.
 • Borttagning av mossa.
Ojämn gräsmatta

Om gräsmattan är ojämn kan den bättras genom toppdressning. Helst bör dressgodset vara ogödslat.

Fotnot: Dessa skötseltips för toppdressing av gräsmattor, ursprungligen författade av Gustaf Alm, har uppdaterats av vår redaktion för att spegla nuvarande bästa praxis och innovationer inom skötsel av gräsmattor. Gustaf Alm har författat flera trädgårdsböcker och har lämnat efter sig ett rikt arv av trädgårdskunskap. Redaktionen innehar fullständiga rättigheter till detta innehåll och strävar efter att bibehålla dess värde och relevans för dagens läsare.

 

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se