You dont have javascript enabled! Please enable it! Toppdressing av gräsmatta - Värt att veta | dinbyggare.se

Toppdressing av gräsmatta – Värt att veta

Toppdressad gräsmatta

Toppdressad gräsmatta.

Ordet “toppdressning” är engelsk-svenska och betyder att man för hand eller med maskin sprider “dressgods”, som brukar bestå av sand blandad med mull av något slag.

Vid dressning är det meningen att dressgodset skall nå nedtill gräsmattans botten och stanna där eller, helst, vandra vidare ned i marken. Dressgodset kan man antingen köpa färdigt eller blanda själv.

Så här är det lätt att dosera rätt.

Så här är det lätt att dosera rätt.

Om det ideala dressgodsets sammansättning är man inom expertkretsar långt ifrån överens. Till den intensivt skötta gräsmattan – golfgreenen till exempel – är det mycket som talar för att det bästa dressgodset är enbart sand utan inblandning.

Sandkornens storlek bör då vara cirka 0,5-1,5 mm. För villagräsmattan kan det dressgods som finns i handeln vara välgörande. Det består i allmänhet även blandning av sand och välförmultnad torvmull eller barkmull.

Dressgodset. 2-4 liter per m2 gräsmatta är lagom, kan spridas på flera sätt. Enklast är att som på teckningen fördela den beräknade mängden i lika stora högar som sedan sopas med” i gräsmattan med en piassavakvast.

En mycket praktisk och behändig kärra för löv, gräsklipp etc, men inte minst att ha dressgods i.

En mycket praktisk och behändig kärra för löv, gräsklipp etc, men inte minst att ha dressgods i.

Man kan också använda en låg kärra, enligt bilden, och räfsa ut dressgodset från den. Huvudsaken är att det blir jämnt utspritt och hamnar i gräsmattebottnen.

Man kan också toppdressa med maskin som kombineras med en grov nätmatta, vilken arbetar ned godset i gräset. Har man en stor gräsmatta som skall dressas finns skäl att försöka låna dessa redskap från exempelvis kommun eller golfklubb.

Före toppdressningen bör man antingen räfsa grundligt med ståltrådsräfsa eller vertikalskära med en vertikalskärare så att filten av visset och dött material i gräsbottnen i stort sett är borta.

Om man låter gräsklippet ligga kvar bör man även då toppdressa så att förmultningen, nedbrytningen sker snabbare. Toppdressning med mullhaltigt gods ger ett rikare bakterieliv i gräsmattan.

Bästa tiderna under året för toppdressning är dels på försommaren, dels tidigt på hösten.

Blanda dressgods själv Om man har väl förmultnad kompost tillgänglig kan man blanda till utmärkt dressgods själv. Bra material är också torvmull och mullrik trädgårdsjord.

Allra bäst är barkkompost, den är smulig och faller ned Jämnt l gräset. Den andra Ingrediensen är sand, med kornstorlek 0,5-1,5 mm. Varken grövre eller finare sand passar.

De finsållade mullhaltiga materialen, vilka man än väljer, blandas med sanden i förhållandet 1 del mull till 10 delar sand. Att blanda själv, även om ingredienserna måste köpas var för sig, blir betydligt billigare än att köpa färdigt.

Visserligen är det köpta färdigblandade dressgodset gödslat men det är knappast någon fördel, bäst är att sprida dressgods och gödsel var rör sig.

Ojämn gräsmatta

Om gräsmattan är ojämn kan den bättras genom toppdressning. Helst bör dressgodset vara ogödslat.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se