Vattning av gräsmatta – Tips när du ska vattna

“Gräsplantan är den sista av trädgårdens odlade växter som dör för att det inte regnar” – så heter det bland trädgårdsfolk.

Kortversion

Grundläggande principer för vattning av gräsmattan

  • Tidpunkt för vattning: Kvällen och natten är bäst för att minska avdunstning.
  • Vattenmängd: Djup vattning främjar djupare rotväxt och en tåligare gräsmatta.
  • Frekvens: Regelbunden vattning är nödvändig under torra perioder för en ständigt grön gräsmatta.
  • Torktolerans: Gräsmattan kan överleva torkperioder med minimal skada om den hanteras korrekt.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Vattning av gräsmatta

Värmeböljor under sommaren kan på kort tid få gräsplantan att tappa både färgen och förmågan att växa. Mellan torkperioderna återfår dock gräset grönskan på mycket kort tid.

Att gräset vilar när sommaren är som varmast är naturligt för växtslaget, det varken tar skada eller dör, fastän det ser så ut. Jämför med de solbrända grässlätterna söderut, inte är de döda.

Gräsmattans rotsystem

Bild: Snål vattning på ytan ger ett grunt rotsystem på gräsmattan. Bild th: Medans rikligare vattning ger djupare rotsystem.

Om man trots allt vill ha gräsmattan grön alltid – det kan finnas skäl- måste man vattna om regnet uteblir. Bästa vattningstimmarna infaller under kvällen och natten. Man bör då sprida så stora mängder åt gången som 20-30 mm.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se