You dont have javascript enabled! Please enable it! Klippa gräsmattan? Så klipper du rätt | dinbyggare.se

Klippning av gräsmattan – Så klipper du rätt

Klipper gräsmatta med ny gräsklippare

En jämn och välklippt gräsmatta är skön att vila ögonen på och den håller för lek och trafik. Ängen är vacker, men man har inte mycket nytta av den som matta. Den minsta gröna plätt med välansat gräs kan vara verkningsfull, till och med insprängd i stenpartier.

En måttlig klippning skadar inte gräsplantan eftersom den växer till på höjden nedifrån bladbasen och inte har tillväxtpunkten i toppen, som de flesta andra växter.

Det är genom den fotosyntetiska verksamheten i växten som all bladmassa produceras, vilket omvänt betyder att man vid klippning måste beräkna och lämna kvar grönska för en ny och snabb foto syntetisk produktion.

Om man klipper gräset så lågt att återväxten riskeras då har man också tappat bort den viktigaste tumregeln: att aldrig ta bort mer än 30-40 procent av bladmassan var gång man klipper!

Klipphöjd på gräsmatta
Bild: Vid klippning av högt gräs bör man inte ta mer än 30-40% åt gången.

Oavsett vilken slags gräsklippare du än har måste kniven eller knivarna justeras så att klippningen blir jämn över hela ytan, utan spår eller sneddragning. Inställningen är detsamma som att hjulen höjs eller sänks, bäst och bekvämast är det om flera hjul, två eller fyra, regleras med ett enda handgrepp.

Att ställa in varje hjul för sig kräver en större uppmärksamhet. Olyckligt är det om rotorklipparen, som alltid har fyra hjul inte får alla hjulen inställda på samma höjd, och därför kommer att klippa snett.

Provklipp försiktigt vid gräsmattans ena kant innan klipphöjden bestäms för gott. Det är bättre att starta provklippningen med högt ställd maskin än att riskera gräset med får låg inställning.

När gräset är torrt är det lättast att klippa men det går också bra, med de moderna klipparna, att klippa fuktigt gräs, antingen daggen är kvar eller när det har regnat. Under våta somrar är man helt enkelt tvingad att klippa trots sådana omständigheter och då uppskattar man verkligen de tekniska framsteg som har gjorts på maskinsidan.

Vått gräs som klipps ger lätt stopp i gräsklippare med uppsamlare och lämnar klippet i tussar efter maskinen som saknar eller har dålig spridningsfunktion. Tussar som man bör räfsa upp efteråt om man vill ha en prydlig gräsmatta.

Fotosyntesen i gräsmattan

En process som under medverkan av solljuset omvandlar koldioxid från luften och vatten från jorden till sockerarter får växtens uppbyggnad. “Biprodukt” är syre.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se