Gräsklippare – Tips när du ska välja

Urvalet av gräsklippare på marknaden är enormt. Det val du gör bör baseras på hur stor tomten är, hur ofta gräset klipps och hur kuperad terrängen är där gräsklipparen ska komma fram. Storleken på plånboken avgör också vilken gräsklippare som är lämplig.

Klipper gräset med gräsklippare

Klassiskt motordriven gräsklippare.

Utbudet av gräsklippare är näst intill gränslöst. Det finns allt från handgräsklippare för några hundralappar till självgående robotgräsklippare och trädgårdstraktorer för tio tusentals kronor. Alla har de något gemensamt – de klipper gräset. Frågan är vilken som passar i vilken situation.

Handgräsklippare

Handgräsklippare

En handgräsklippare är den enklaste varianten av dem alla. Den är mycket driftsäker, då det är du själv som står för drivet och den ger både en vacker gräsmatta och motion på en och samma gång. Den är dessutom lättskött och mycket tyst.

Det enda som behövs är lite smörjning och att hålla bladen vassa. Handgräsklipparen passar bäst för den med en mindre trädgård. Det är också ett bra komplement till större maskiner.

Prisbild ca 500 – 1 900:-.

Bensindriven gräsklippare

Bensindriven gräsklippare med stark motor som klarar av att klippa högt gräs.

Bensindriven gräsklippare

Den vanligaste modellen av gräsklippare i våra svenska hem är den maskindrivna gräsklipparen. De är bekväma maskiner som kostar lagom mycket att köpa in. Prisbild ca 2-10 000:-.

En maskindriven gräsklippare kommer i flera storlekar efter behov. Nyare modeller är ofta självdrivande. Det betyder att föraren av maskinen inte själv behöver driva maskinen framåt för att klippa gräset. Lämplig för gräsmattor mellan 500 – 2000 kvm.

En maskindriven gräsklippare drivs på bensin. Det gör den både bullersam och ohälsosam i det långa loppet.
Avgaserna går mot den som klipper gräset. Den är också ganska dyr i drift med tanke på bensinkostnaderna och behöver en del underhåll för att må bra.

Prisbild ca 3 000 – 20 000:-.

Fördelar och nackdelar med bensindriven gräsklippare:

+ Kraftfulla motorerna som är starka och uthålliga
+ Lång klipptid för varje tankning

– Hög bullernivå även om det finns maskiner med lägre ljudnivå
– Kräver mer underhåll än en elektrisk klippare
– Akrylatbensin kostar lite mer
– Avgaser som kan upplevas störande och ohälsosamma (Använd akrylatbensin istället för 95-oktan)
– Mer vibrationer än elektrisk gräsklippare
– Högre vikt
– Lite klumpigare att hantera på mindre ytor

Åkgräsklippare som klipper stora ytor

Åkgräsklippare

Under senare år har åkgräsklippare, eller trädgårdstraktorer, blivit ett allt hetare alternativ. De passar bäst för riktigt stora ytor, och kan ha svårt att hantera hörn och kanter. Det gäller framför allt de som har klippaggregatet på mitten av traktorn.

De åkgräsklippare som har frontklippare kommer lättare åt och klipper i allmänhet bättre då gräset inte har tryckts ner av fronthjulen. Åkgräsklippare är dyra investeringar och behöver noggrann skötsel.

Prisbild ca 11 000 – 30 000:-

Eldriven gräsklippare

Men en eldriven gräsklippare kan du klippa mellanstora ytor miljömedvetet.

Eldriven gräsklippare

Den eldrivna gräsklipparen är en lätt och smidig variant för den som har en mindre trädgård, upp till 500 kvadratmeter. Prisnivå ca. 1000 – 5 000:-

Fördelen med en eldriven gräsklippare är att maskinen väger mycket lite. Ett av de stora problemen är dock att sladden gärna är i vägen när maskinen körs. Sladdproblemet minskar med rätt planering vid körningen.

Prisbild elektrisk gräsklippare ca 2 000 – 20 000:-.

Fördelar och nackdelar med eldriven gräsklippare:

+ Låg energikostnad
+ Låg bullernivå
+ Inga avgaser
+ Lägre vikt än motorgräsklippare
+ Bra för både hälsa och miljö
+ Mindre och billigt underhåll med elmotorn

– Mindre kraft i motor än bensindriven gräsklippare
– Besvärligare med strömsladd som kan komma i vägen och fastna i buskar
– Begränsat avstånd med strömsladd (ofta runt 25 meter eftersom huset säkring kan lösa ut av belastningen)
– Elektriska gräsklippare har ofta en smalare klippbredd än en bensindrivna

Batteridriven gräsklippare

Med en batteridriven gräsklippare får du smalare klippbredd men en behaglig ljudnivå.

Batteridriven gräsklippare

Batteridrivna gräsklippare är både tysta och miljövänliga jämfört med de bensindrivna alternativen. Än så länge är batteritiden ganska begränsad, så maskinen passar bäst för mindre gräsytor. Lämplig för gräsmattor mellan ca 300 – 500 kvm.

De så kallade gräsklipparrobotarna däremot passar utmärkt för stora ytor. De är dyra i inköp och behöver lite pyssel innan de kan sättas igång. Å andra sidan sköter den sedan hela jobbet, inklusive den egna uppladdningen, helt på egen hand. Nackdelen med en robot är att den inte klarar allt för branta backar.

Prisbild ca 2 000 – 20 000:-.

Fördelar och nackdelar med batteridriven gräsklippare:

+ Låg bullernivå
+ Låg energikostnad
+ Inga störande avgaser
+ Bra för miljön
+ Låg vikt
+ Lätt att manövrera och hantera
+ Mindre och billigt underhåll med batteri

– Mindre kraft i motor än bensindriven gräsklippare
– Drifttiden är ofta begränsad
– Uppladdningstiden kan vara lång
– Mindre klippbredd än bensindriven gräsklippare
– Batteriet kan vara dyrt att byta och bör tas in i värmen på vintern

Robotgräsklippare ett val för att klippa gräsmatta

Med en robotgräsklippare får du en självgående gräsklippare som klipper gräset helt på egen hand.

Robotgräsklippare

En robotgräsklippare kan vara hel- eller halvautomatisk. De drivs med hjälp av batteri (vissa även med solceller) och till varje gräsklipparen finns en laddare. Den halvautomatiska gräsklipparen behöver sättas igång och sättas på laddning med jämna mellanrum.

Den helautomatiska gräsklipparen går själv till laddningsenheten och kan ställas in så att den går igång för att klippa gräsmattan med jämna mellanrum på egen hand. Valet av robotgräsklippare är beroende på behov och storlek på gräsmatta. Klarar normalt mellan 500 – 4,000 kvadratmeter.

Prisbild ca 8 – 40 000:-

Fördelar och nackdelar med robotgräsklippare:

+ Robotgräsklipparen gör arbetet åt dig
+ Laddar sig själv
+ Kan programmeras, du ställer in själv hur ofta du vill att gräsmattan ska klippas
+ Relativt låg ljudnivå när den klipper

– Inköpspriset är högre
– Gräset får inte vara för högt
– Robotgräsklipparen behöver längre tid på sig för att klippa gräsmattan än en vanlig gräsklippare
– Grannarna kan störas även fast ljudnivån är lägre eftersom klippningen pågår längre

Mulcher eller uppsamlare

Ordentliga trädgårdsägare har gärna en uppsamlare på sin maskin. Då samlas gräsklippet upp och kan läggas på en kompost. Problemet med uppsamlare dyker upp när gräset är fuktigt och sätter igen uppsamlingen.

Men gräset som klipps behöver inte tas bort från mattan, i alla fall inte om gräset inte är för högt. Med en mulcher eller sidoutkastare sprids klippet ut över gräsmattan igen.

Det ger gödning åt gräset, som då inte behöver konstgödslas lika många gånger. Det finns maskiner som erbjuder båda alternativen.

Säkerhet

Nyare modeller av gräsklippare har ett så kallat dödmans grepp. Tappar du taget om maskinen, eller trilla av traktorn dör motorn direkt. Lås absolut inte fast denna funktion, då den kan rädda liv.

För alla maskindrivna klippare gäller att säkerheten ska hållas hög. Låt inte barn köra gräsklipparen och använd ordentliga skor samt stäng av motorn ordentligt innan du lyfter maskinen.

Relaterade tipsartiklar om trädgårdsmaskiner

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se