Gräsklippare – Tips när du ska välja

grasklippare.jpg

Klassiskt motordriven gräsklippare.

Urvalet av gräsklippare på marknaden är enormt. Det val du gör bör baseras på hur stor tomten är, hur ofta gräset klipps och hur kuperad terrängen är där gräsklipparen ska komma fram. Storleken på plånboken avgör också vilken gräsklippare som är lämplig.

Utbudet av gräsklippare är näst intill gränslöst. Det finns allt från handgräsklippare för några hundralappar till självgående robotgräsklippare och trädgårdstraktorer för tio tusentals kronor. Alla har de något gemensamt – de klipper gräset. Frågan är vilken som passar i vilken situation.

Handgräsklippare

En handgräsklippare är den enklaste varianten av dem alla. Den är mycket driftsäker, då det är du själv som står för drivet och den ger både en vacker gräsmatta och motion på en och samma gång. Den är dessutom lättskött och mycket tyst. Det enda som behövs är lite smörjning och att hålla bladen vassa. Handgräsklipparen passar bäst för den med en mindre trädgård. Det är också ett bra komplement till större maskiner.

Bensindriven gräsklippare

Den vanligaste modellen av gräsklippare i våra svenska hem är den maskindrivna gräsklipparen. De är bekväma maskiner som kostar lagom mycket att köpa in.

En maskindriven gräsklippare kommer i flera storlekar efter behov. Nyare modeller är ofta självdrivande. Det betyder att föraren av maskinen inte själv behöver driva maskinen framåt för att klippa gräset.

En maskindriven gräsklippare drivs på bensin. Det gör den både bullersam och ohälsosam i det långa loppet.
Avgaserna går mot den som klipper gräset. Den är också ganska dyr i drift med tanke på bensinkostnaderna och behöver en del underhåll för att må bra.

Åkgräsklippare

Under senare år har åkgräsklippare, eller trädgårdstraktorer, blivit ett allt hetare alternativ. De passar bäst för riktigt stora ytor, och kan ha svårt att hantera hörn och kanter. Det gäller framför allt de som har klippaggregatet på mitten av traktorn. De åkgräsklippare som har frontklippare kommer lättare åt och klipper i allmänhet bättre då gräset inte har tryckts ner av fronthjulen. Åkgräsklippare är dyra investeringar och behöver noggrann skötsel.

Eldriven gräsklippare

Den eldrivna gräsklipparen är en lätt och smidig variant för den som har en mindre trädgård, upp till 500 kvadratmeter. Fördelen med en eldriven gräsklippare är att maskinen väger mycket lite. Ett av de stora problemen är dock att sladden gärna är i vägen när maskinen körs. Sladdproblemet minskar med rätt planering vid körningen.

Batteridriven gräsklippare

Batteridrivna gräsklippare är både tysta och miljövänliga jämfört med de bensindrivna alternativen. Än så länge är batteritiden ganska begränsad, så maskinen passar bäst för mindre gräsytor. De så kallade gräsklipparrobotarna däremot passar utmärkt för stora ytor. De är dyra i inköp och behöver lite pyssel innan de kan sättas igång. Å andra sidan sköter den sedan hela jobbet, inklusive den egna uppladdningen, helt på egen hand. Nackdelen med en robot är att den inte klarar allt för branta backar.

Mulcher eller uppsamlare

Ordentliga trädgårdsägare har gärna en uppsamlare på sin maskin. Då samlas gräsklippet upp och kan läggas på en kompost. Problemet med uppsamlare dyker upp när gräset är fuktigt och sätter igen uppsamlingen. Men gräset som klipps behöver inte tas bort från mattan, i alla fall inte om gräset inte är för högt. Med en mulcher eller sidoutkastare sprids klippet ut över gräsmattan igen. Det ger gödning åt gräset, som då inte behöver konstgödslas lika många gånger. Det finns maskiner som erbjuder båda alternativen.

Säkerhet

Nyare modeller av gräsklippare har ett så kallat död mans grepp. Tappar du taget om maskinen, eller trilla av traktorn dör motorn direkt. Lås absolut inte fast denna funktion, då den kan rädda liv. För alla maskindrivna klippare gäller att säkerheten ska hållas hög. Låt inte barn köra gräsklipparen och använd ordentliga skor samt stäng av motorn ordentligt innan du lyfter maskinen.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

Top