You dont have javascript enabled! Please enable it! Motorsågar, bra tips när du ska välja och köpa motorsåg | dinbyggare.se

Låt motorsågen göra jobbet – bra tips när du ska köpa motorsåg

Bra motorsåg som sågar trä

I den här artikeln får du bra tips inför ditt val av motorsåg. Du får veta mer om: Olika storlekar och drivmedel. Vikten på en motorsåg. Hobby- och allroundsågar. Fällsågar, motorsågarna och dess säkerhetsfunktioner. Säker användning av en motorsåg. Tillbehör och drift samt underhåll på en motorsåg.

En motorsåg är ett bra redskap för en mängd olika uppgifter. Framför allt har den en uppgift vid trädfällning, kvistning och kapning av timmer. Men den är också bra att ha till hands vid byggnationer och vid vedkapning, vilket gör den till en allroundmaskin värd namnet.

I valet av en elektrisk eller motordriven motorsåg, och vad gäller storlek och effekt, finns det mycket att välja på.

Elektrisk motorsåg

Olika storlekar och drivmedel

Det finns en mängd motorsågar i olika storlekar på marknaden. Vilken storlek som är värd att investera i beror på vad motorsågen ska användas till. De flesta drivs med hjälp av en tvåtaktsmotor, men det finns också elektriska alternativ.

Större motorsågar kan även vara försedda med fyrtaktsmotor, som anses vara med för proffs. Det är sällan en så stor maskin behövs för hobbybehov.

Motorsågar drivna med el eller batteri är definitivt att föredra inomhus, och kan också användas för att kapa mindre mängder ved på hemmaplan.

De är dessutom praktiska i trädgårdens bestyr, särskilt i tätbebyggda områden. De har nämligen en stor fördel i att de är så tysta, jämfört med sina bensindrivna kusiner.

Storlek och styrka avgör vad motorsågen är bra för. Det är inte alltid större är bättre. En stor motorsåg är effektiv vid trädfällning, men är å andra sidan otymplig för kvistning eller mindre trädgårdsarbeten.

Välbalanserad motorsåg

Vikten på en motorsåg

Samtidigt som en motorsåg gärna får vara kraftfull är vikten av stor betydelse för en motorsåg. En kraftfullare motorsåg väger mer. En för tung motorsåg är jobbig att arbeta med, och kan ge förslitningar. Det är alltid bra att lyfta och känna på en motorsåg inför köp.

Den ergonomiska utformningen av handtagen kan påverka hur behändig motorsågen är. Genom att hålla i motorsågen och prova reglagen, allra helst med handskar på, får du en god bild av hur den fungerar och hur den känns att använda i praktiken.

Hobby- och allroundsåg

De flesta tillverkare av motorsågar delar upp motorsågar i olika kategorier. För de mindre behoven fungerar ofta en allroundsåg eller den än mer lätthanterliga hobbysågen bäst. Dessa är mindre och nättare i modellen än fällsågarna och fungerar väl för mindre träd, kvistning, vedkapning och annat smått och gott.

Den förhållandevis ringa vikten gör att de kan användas även av en person som inte har så stor armstyrka. Däremot är de mindre lämpliga för grövre träd.

Fällsåg för större arbeten med motorsåg

Fällsågar

Den som vet med sig att de ska fälla ett antal träd behöver en klart större och då tyngre maskin med längre svärd och stor effekt. De går ofta under begreppet fällsågar, alternativt proffssågar. Dessa är betydligt tyngre och klarar hårdare träslag.

Det kan vara värt att hyra in en fackman eller hyra själva fällsågen om ett enstaka större träd ska fällas. Proffssågar är nämligen inte bara stora och tunga. De är dyra i inköp också.

Motorsågar och säkerhet

En säker motorsåg är lätthanterlig och hållbar. Reglagen ska fungera smidigt, och får inte haka upp sig. De billigaste varianterna på marknaden kan ha svårigheter med att leva upp till de säkerhetskrav som finns.

En motorsåg måste vara försedd med ett kastskydd, som också fungerar. Det är den viktigaste säkerhetsdetaljen av dem alla och innebär att kedjan bromsas så fort det tar emot för mycket.

De flesta motorsågar har ett kastskydd som sitter vid handtaget, och som handen trycker ner när handen slår emot skyddet vid ett kast. Det finns också kastskydd som slås ut automatiskt när sågens rörelse blir för stor.

Andra säkerhetsfunktioner inbegriper en fångtapp som fångar upp kedjan om den lossnar av någon anledning, ett högerhandsskydd som skyddar fingrarna från kedjan och en gasspärr.

Startfunktionen bör ske genom nedtryckning av minst två knappar, för säkerhets skull. Däremot ska avknappen vara mycket lätt åtkomlig.

Skydd och säker sågning med motorsåg

Det är viktigt med skyddsutrustning och ordentliga skyddskläder när man sågar med motorsåg.

Säker användning

Det allra viktigaste vad gäller säkerheten är dock hur motorsågen startas och används. Teknik är a och o när det kommer till säker motorsågshantering.

Det finns kurser att gå, och de flesta motorsågsleverantörer ger gratis råd och tips om hur just deras maskiner ska användas. Det är också extremt viktigt att ha skydd på sig under sågningsarbetet.

Det gäller allt från hörselkåpor och hjälm till skyddsbyxor och dito stövlar. Handskar ska givetvis användas det med.

Vibrationer

En motorsåg som vibrerar mycket ger påtagliga påfrestningar på kroppen. En sådan motorsåg kan inte användas särskilt länge, innan kroppen blir trött. En billig motorsåg ger ofta större vibrationer än en dyrare. Orsaken är enkel.

En professionell yrkesman eller yrkeskvinna ställer höga krav på just vibrationsfrihet. Annars kan de helt enkelt inte jobba med maskinen en hel dag. Vibrationsdämpningen är en viktig del av motorsågen, då vibrationerna kan orsaka skador på kroppen.

Svärd på en motorsåg

Säkerhetsutrustning och tillbehör

Säkerhetsutrustningen och en slip för kedjan är obligatoriska tillbehör till en motorsåg. Kedjan är löstagbar och kan bytas ut vid behov. Det gäller alla motorsågar.

Det går också att byta svärd. Det är dessa delar som slits allra mest på sågen, och de behöver alltid vara i mycket gott skick för att motorsågen ska vara säker att använda.

Motorsåg och skyddsutrustning

Skyddsutrustningen är väldigt viktig när man sågar med motorsåg.

Skyddsutrustning man bör använda

• Skyddshjälm

• Hörselskydd

• Skyddsglasögon och visir

• Arbetshandskar

• Sågskyddsstövlar eller sågskyddskängor med skyddande stålhätta

• Sågskyddsbyxor som stannar kedjan vid kontakt

• Skyddsjacka med sågskydd som stannar kedjan vid kontakt

• Glöm inte första förband om olyckan skulle vara framme

Drift

Då de flesta motorsågar är tvåtaktsmotorer behövs en särskild bensinblandning för driften. Många modeller, men inte alla, kan gå på miljövänliga drivmedel. I så fall står det angivet i produktinformationen.

Det är stor skillnad på hur bränslesnåla motorsågarna är. Det i sin tur påverkar användningskostnaden.

Delar på en motorsåg

Underhåll på en motorsåg

En motorsåg måste fungera väl för att vara säker och för att säkra funktionen behöver delarna vara vältrimmade. Ett riktmått är att slipa kedjan och fylla på olja till kedjan vid varje tankning.

Kedjan kan behöva spännas. Undersök också statusen för gasreglage och gångtapp ofta. Det tar inte mer än ett par minuter. Maskinen, inklusive luftfilter, ska också helt rengöras efter varje arbetspass.

Viktigt!

Det finns ingen skyddsutrustning som kan erbjuda dig som användare ett absolut säkert skydd. Skyddsutrustningen är därför ingen ersättning för ett säkert arbetssätt. Se alltid till att följa den bruksanvisningen och de säkerhetsanvisning som finns för just din typ av motorsåg.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se