You dont have javascript enabled! Please enable it! Kompostkvarnar - Bra tips när du ska välja kompostkvarn | dinbyggare.se

Kompostkvarnar – Tips när du ska välja kompostkvarn

Med en kompost kan mängder med organiskt avfall omvandlas till härlig näringsrik mylla – eller god marktäckning. Tyvärr är det inte alla organiska produkter som är lämpliga att slänga på komposthögen, eller på marken. Vissa växter är stora, och grenar tar alltför lång tid att omvandlas till mylla jämfört med mindre enheter.

Kompostkvarn i trädgård

Det gör att det knappast är lämpligt att blanda i dessa i en kompost. I alla fall inte i sin ursprungliga form. Lösningen är en kompostkvarn.

Så fungerar kompostkvarnen

En kompostkvarn är en maskin som mal ner större organiska enheter till mindre. Ju färskare desto bättre. Med en kompostkvarn är det bara att mala ner slyet eller avklippta grenar direkt, för att sedan lägga på komposthögen. Slutresultatet kommer i form av flis eller kross, beroende på kvarn.

Oftast är kvarnen eldriven och går på en säkring och har en effekt på mellan 2 – 2,5 W. Större kvarnar har mer kraft, men då krävs också ofta ett trefasuttag. Den effekt som anges på maskinen visar inte alltid den faktiska kapaciteten.

Maskiner med samma effektgrad kan klara olika grovlekar på det som ska malas. Riktigt stora maskiner är ibland bensindrivna.

Kompostkvarn med uppsamlare

Uppsamlare

Under kompostkvarnen finns en uppsamlare som gör det lätt att hälla över innehållet på komposten. Ett alternativ är att hälla det krossade materialet på marken och använda det som marktäckning. Vilket som passar bäst beror på kvarn och på materialet som har malts ner.

Uppsamlaren kan vara av olika slag, men det vanligaste är en plastbehållare som ska sättas fast ordentligt under maskinen.

Kvarnens uppbyggnad

Det finns så kallade valskvarnar och det finns knivkvarnar. En valskvarn pressar sönder materialet med en rullande cylinder. Nu kan vi verkligen tala om malning. En knivkvarn har som namnet antyder knivar som hackar sönder det material som trycks ner i kvarnen.

Att mala sönder materialet fungerar fint för blivande kompostmaterial. Det hackade materialet som är resultatet av en knivkvarn går utmärkt att använda till marktäckning.

Produkter

De produkter som skapas kan enkelt hällas ut på komposten alternativt fungera som fina marktäckare – istället för att brännas upp eller skickas till närmaste sopstation. Marktäckning av rabatter och runt nyplanterade buskar förhindrar att ogräs slår rot och håller fukten kvar i jorden längre.

Den som har en kompostkvarn märker snart att det finns stora pengar att spara. Material för marktäckning och jordförbättring kostar stora pengar per år, även i de mest normala trädgårdar.

Välja kompostkvarn

En bra kompostkvarn arbetar snabbt och tyst och är effektiv. Små och kvarnar av lägre kvalitet har sällan kraften att mala ner större grenar och kan föra ett rejält oväsen. Ju mer som ska arbetas upp till flis eller hack, desto viktigare är kvaliteten. Till det kommer säkerhetsaspekten.

Försäkra dig om att kompostkvarnen har säkerhetsstopp. Det är viktigt att maskinen är driftsäker och att den används enligt de instruktioner som finns med vid köpet. Försök aldrig att rensa en kompostkvarn när maskinen är påslagen.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se