Jordförbättring och jord för gräsmattan – Så här går det till

När gräsmattan skall anläggas som inslag i trädgård brukar matjord finnas på platsen. Oftast är jorden ihopkörd med schaktblad och blandad med olika slags fyllnadsmaterial. I bästa fall är matjorden orörd eller uppsamlad och lagd i hög utan inblandning av annat material.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Kortversion

Grundläggande för grönska: Så förbättrar du jordkvaliteten

  • Val av jord: Välj högkvalitativ, ogräsfri jord. Fabrikstillverkad jord rekommenderas för dess rikedom på näringsämnen, men kan vara dyrare.
  • Jordförbättring: För lerjord, blanda in grov sand och mull för att förbättra dräneringen och göra jorden mer hanterbar. För sandjord, öka mullhalten genom att tillsätta barkkompost eller torvmull.
  • Bearbetning: Integrera jordförbättringsmedel och grundgödsel noggrant i jorden, använd en motorhacka för att säkerställa en djup och jämn blandning, vilket skapar optimala förhållanden för gräsmattans tillväxt.

Viktigt: Anpassa alltid jordförbättring efter din trädgårds unika förhållanden och de växttyper du tänker odla.

Artikeln fortsätter efter annonsen

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Jordförbättring för gräsmatta i slänt

För stora jordflyttningar är schaktbladet bäst.

För stora jordflyttningar är schaktbladet bäst.

Att köpa matjord från annat håll är alltid dyrt, särskilt om kvaliteten kan ifrågasättas. Sämst är om jorden innehåller flerårigt ogräs, rötter och främmande ämnen. Observera att en i och för sig godtagbar kemisk analys inte är en säker garanti för god jord.

Dyr men pålitlig är fabrikstillverkad jord, med deklarerat innehåll. Sådan jord är alltid rik på mull och näring samt därtill ogräsfri. Bäst används sådan jord som förbättringsmedel i redan befintlig jord. Den metoden kostar dessutom minst i förhållande till utbytet.

Fabrikstillverkad jord

Den bästa köpjorden är fabrikstillverkad, ogräsfri och varudeklarerad.

Så här går det till att förbättra jord för gräsmattan:

Lerjord blir lätt och lucker om man blandar in grov sand (kornstorlek 0,5-1,5 mm) och mull. Till tung lera behövs per 100 m2 yta minst 5 m3 sand och 500 liter barkkompost eller torvmull. Materialen grävs eller motorhackas ned till minst 10 cm djup. Gödsel blandas in på samma gång. Se faktaruta om grundgödsling.

Sandjord som är alltför mullfattig blandas med cirka 500 liter barkkompost eller torvmull per 100 m2. Nedmyllning som för lerjord.

Ställ motorhackan så djupt den kan gå och kör flera gånger, helst både på längden och bredden

Ställ motorhackan så djupt den kan gå och kör flera gånger, helst både på längden och bredden

Genom mullinblandningen behåller sandjorden fuktigheten bättre och näringen tvättas inte ur så lätt. Hela tiden handlar det sålunda om att med olika medel förbättra den

jord som finns genom att arbeta in olika material och inte bara skaffa ny jord och lägga som ett lager ovanpå. Bara genom förbättring kan man få just den jord man vill ha.

Sprid ut jordförbättringsmedel som torvmull och grov sand i ett jämntjockt lager samtidigt med grundgödseln.

Sprid ut jordförbättringsmedel som torvmull och grov sand i ett jämntjockt lager samtidigt med grundgödseln.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se