You dont have javascript enabled! Please enable it! Vitklöver i gräsmattan - Värt att veta om klöver | dinbyggare.se

Vitklöver i gräsmattan – Värt att veta om klöver

Vitklöver i gräsmatta

Vitklövern är inget gräs men den trivs ihop med gräs och kan också bilda en tät, självständig matta. Eftersom vitklöver har ringa krav på jorden den växer i, tål torka och trivs under de flesta förhållanden kan det ibland finnas skäl för att antingen blanda in vitklöver redan när gräsmattan sås eller att så en ren vitklövermatta.

Ibland kommer vitklövern objuden, genom fåglarnas försorg, och bildar öar även i den finaste matta. När vitklövern blommar, och det gör den länge under sommaren, liknar det mer en blomsteräng än gräsmatta.

Men, stämning ger den, med dofter och surr från humlor och bin. Att sedan bin inte tycker om att trampas på glöms tyvärr ofta av glada barfotabarn.

Detta med blommor istället för grönt och bisticksrisk gör att vitklövern i mattan eller som matta diskuteras. Ett är säkert: det var vanligare förr med vitklöver.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se