Äng eller gräsmatta? Vad är det bästa valet för just din trädgård

Man kan plantera blomsterlökar i gräsmattan på flera olika sätt. Antingen gruppvis under en upplyft grästorva eller en och en. Använd planteringsspade eller lökjärn men inte planteringspinne, som lämnar ett tomrum under löken.

Kortversion

Anpassa din utemiljö: gräsmatta eller äng?

  • Underhållsbehov: Gräsmattor kräver regelbundet klippning och vattning, medan ängar är underhållssnåla efter etablering.
  • Estetiska aspekter: Gräsmattor erbjuder en enhetlig grön yta, ängar ger en varierad blomsterprakt.
  • Biologisk Mångfald: Ängar stödjer högre biodiversitet, inklusive pollinatörer.
  • Anpassning till trädgård: Valet mellan äng och gräsmatta bör baseras på personliga preferenser, tidsåtgång och miljömässiga värderingar.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Äng och gräsmatta

Plantering av blomsterlökar

Att svara på den frågan bör inte vara särskilt svårt. För den enskilde trädgårdsodlaren, som vill ha en grön matta utomhus att gå och vistas på under så lång tid av året som möjligt, är ängen inget bra val!

Ängen med gräs och blommor i förening är det öppna landskapets matta, och gör sig bäst med betande djur. Jämförd med klippt gräsmatta tål den varken att slita på eller är särskilt mycket att vila ögonen på när den “slåttrats” och det vackra har blivit hö.

Blommor i gräsmattan tycker man kanske om lite till mans men då är det knappast den magerjordälskande ängsfloran man får se utan mera den goda jordens växter som trädgårdsveronika, maskros, röllika med flera civiliserade och anpassade ogräs.

Dessutom allehanda blommande lökväxter som narciss, vildtulpan och några till. Just lökväxter som man lätt kan odla i den klippta gräsmattan om de behandlas som ettåriga.

Man kan plantera lökar i gräsmattan om hösten, och då helst i grupper. De kommer snällt upp på våren, några mycket tidigt dessutom, de blommar och klipps sedan ihop med gräset, när bladen vissnat ner.

Strandäng med gräs och blomster

En strandäng vid havet, ursprunglig och vacker. Mängden avarter är stor, de flesta urtyperna av gräsmattegräsen återfinns här.

Eftersom lökväxter av detta slag är billiga att köpa kostar denna vårliga blomsterprakt i gräsmattan inte mycket i förhållande till vad den ger och då har man haft en blommande något ängsliknande gräsmatta under den tid på året då blommor betyder mer än vad de gör någon annan gång.

Dessutom slipper man att uppleva den besvikelse som ett misslyckat ängsskapande för med sig. För det är inte lätt att få in vildmark och naturnära upplevelse i den anlagda trädgården om den inte är särskilt stor och lämpad för det.

Gräsmattan, en skön mjuk matta utomhus möblerad med växter av olika slag, kan aldrig helt ersättas av äng. Utrymmet räcker kanske inte till, jorden är kanske för näringsrik.

Att avmagra den är inte heller så lätt, hur klarar de andra trädgårdsväxterna i gräsmattan en sådan kur?

Man kan heller inte trafikera en äng på samma sätt som en gräsmatta, åtminstone inte om man älskar ängen. En ängsblomma som trampas ned reser sig knappast mer, spår stannar kvar länge i ängsgräset.

Barn, med häftig lek bland blommorna på ängen kanske blir ledsna efteråt. På gräsmattan märks ingenting eftersom den tål misshandel.

Att skapa en äng

En gräsmatta anläggs med alla de tekniska hjälpmedel som finns, till skillnad från ängen, som dessutom måste skapas med kärlek, tålamod och omsorg.

När man skapar en äng, kring sommartorpet eller gården, måste man ibland arbeta på ett annat sätt än med gräsmattan. I stället för att bättra jorden för gräsmattan kan det vara nödvändigt att försämra ängens jord så att mullhalten blir lägre, en slags avmagringskur.

Medlet är stora mängder grov sand. Ingen gödsling, liksom vildängen skall också den anlagda ängen leva på multnande växtrester.

Sommaräng med gräs och blommor
Mängder av former och färger är stor i ängen.

För ängen finns färdiga gräsfröblandningar, som innehåller mest svingelarter men också mindre mängder rödven, vildtimotej och kamäxing. Man räknar med att det räcker med cirka 1 kg frö per 100 m² (kvadratmeter).

En särskild ängsblomsterblandning finns också att köpa, med en mängd fleråriga låga och halvhöga blomsterarter som passar.

Spelar fotboll på gräsmatta

Före sådden bör jorden helst trädas en sommar och bearbetas flera gånger, exempelvis med harv eller motorhacka, så att ogräsen försvinner.

När det är så dags bör jorden i såbädden vara väl genomfuktad.

Blomsterängsfröet skall inte blandas med gräsfröet utan sås för sig själv efteråt, i kvadratmeterstora “öar”, som lämnats osådda vid gräsfrösådden.

Ängen slås med lie efter blomningen och sedan de olika arterna satt frö. Bästa slåttermånad brukar september vara. Blommorna får ligga kvar orörda några veckor innan de räfsas ihop. Då hinner fröet falla av och bidra till att sprida de olika blomsterängsväxterna.

Man måste räkna med att det tar minst ett par år att skapa en blomsteräng!

Sommartorp med kombination av gräsmatta och äng

Sommartorpets grönska – äng eller matta?

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se