Hur produceras gräsfrö? Bra att veta

Kortversion

Gräsfröproduktion: Grundstenen för en grön gräsmatta

  • Egenskaper: Kvaliteten på gräsfrö bestämmer gräsmattans täthet, slitstyrka, och motståndskraft mot sjukdomar och skugga.
  • Produktion: Gräsfrö blandas ofta med vårsäd för optimal tillväxt och skördas efter 1-2 år.
  • Efterbehandling: Torkning och rensning säkerställer fröets renhet och grobarhet.
  • Kvalitetskontroll: Statens Utsädeskontroll (SUK) ansvarar för att certifiera att allt gräsfrö i Sverige uppfyller lagstadgade krav, vilket säkerställer kvalitet innan distribution.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Gräsfrö i hand ovanför gräsmatta

Anlagen i fröet bestämmer vad för slags gräsmatta det blir. Om den:

– kommer igång och etablerar sig snabbt
– växer så tät att ogräsen inte får plats,
– ger utlöpare som snabbt bildar nya skott
– kommer att tåla slitage
– har goda klippningsegenskaper
– får ett naturligt lågt växtsätt
– grönskar ensartat
– står emot allehanda sjukdomar
– inte kommer att skräpa med stora mängder död bladmassa
– kommer att vara tolerant mot skugga, torka, översvämning, miljögifter.

En del av det frö som används till gräsmattor importeras från länder som Danmark, USA och Holland, men mycket produceras inom landet. Man sår oftast gräset tillsammans med vårsäd, t ex korn. Första året skördar man kornet och andra året, ibland även det tredje, skördar man gräsfrö­et. När fröet är moget skördetröskar man det direkt, på ”rot”, eller så hug­ger man det i strängar där det får ligga några dagar och torka innan man tröskar det.

I allmänhet måste man torka fröet innan man rensar det från agnar, ogräs och andra inblandningar. Allt frö som säljs i vårt land måste analy­seras och godkännas av Statens Utsä­deskontroll innan det får levereras ut i handeln. Detta garanterar att fröet är av god kvalitet, har hög renhet, hög grobarhet och låg ogräshalt.

Grod av gräsfrö

Grodden (embry­ot) är början till en ny planta. Frövitan innehål­ler upplagsnäring. Fröskalet tjänar som mekaniskt skydd.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se