Hur produceras gräsfrö?

grasfro.jpg

Anlagen i fröet bestämmer vad för slags gräsmatta det blir. Om den:

– kommer igång och etablerar sig snabbt
– växer så tät att ogräsen inte får plats,
– ger utlöpare som snabbt bildar nya skott
– kommer att tåla slitage
– har goda klippningsegenskaper
– får ett naturligt lågt växtsätt
– grönskar ensartat
– står emot allehanda sjukdomar
– inte kommer att skräpa med stora mängder död bladmassa
– kommer att vara tolerant mot skugga, torka, översvämning, miljö­gifter.

En del av det frö som används till gräsmattor importeras från länder som Danmark, USA och Holland, men mycket produceras inom landet. Man sår oftast gräset tillsammans med vårsäd, t ex korn. Första året skördar man kornet och andra året, ibland även det tredje, skördar man gräsfrö­et. När fröet är moget skördetröskar man det direkt, på ”rot”, eller så hug­ger man det i strängar där det får ligga några dagar och torka innan man tröskar det.

I allmänhet måste man torka fröet innan man rensar det från agnar, ogräs och andra inblandningar. Allt frö som säljs i vårt land måste analy­seras och godkännas av Statens Utsä­deskontroll innan det får levereras ut i handeln. Detta garanterar att fröet är av god kvalitet, har hög renhet, hög grobarhet och låg ogräshalt.

Grod av gräsfrö

Grodden (embry­ot) är början till en ny planta. Frövitan innehål­ler upplagsnäring. Fröskalet tjänar som mekaniskt skydd.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top
Top