You dont have javascript enabled! Please enable it! Gräsfrö - Tips om vilka grässorter som passar din gräsmatta

Gräsfrö – Tips om vilka grässorter som passar din gräsmatta

Gräsfrö i naturlig miljö på gräsängen

Gräsfrö i sin naturliga miljö på gräsängen.

Det kan ta 20 år för en grässort att bli till, från första gräsplantan till fullt erkännande. Hur ser då ett gräsfrö ut, hur stort är det? Skillnaderna kan vara avsevärda, från cirka en halv miljon till tjugo miljoner gräsfrön per kg.

Det stora gräsfröet har bättre livskraft än det lilla och har därför större möjlighet att gro och växa upp till en gräsplanta.

 

Gräsart kg pr 100 m2 Utsädesmängd Fröantal per kg
Rödsvingel med utlöpare 2,0 1 000 000
Rödsvingel utan utlöpare 2,6 1 200 000
Ängsröe 1,5 3 000 000
Rödven 1,0 10 000 000
Engelskt rajgräs 4,0 500 000
Vildtimotej 1,5  3 000 000


Olika grässlags lämplighet. Bästa siffran är 10.

Grässlag Sportplan Prydnad Vägslänt
Eng rajgräs 9 5 6
Vildtimotej 7 6 5
Ängsgröe 9 9 3
Krypven 4 9 7
Rödsvingel 7 9 8
Rödven 4 9 8
Fårsvingel 3 5 8
Krypven 4 9 7
Kamäxing 6 5 5


Olika grässlags egenskaper under olika förhållanden. Bästa siffran är 10.

Grässlag Slitstyrka Härdighet Tål skugga Tål torka Tål fuktighet
Eng rajgräs 9 6 4 7 6
Vildtimotej 7 9 4 4 8
Ängsgröe 9 10 3 8 6
Krypven 4 9 5 5 8
Rödsvingel 6 8 8 8 7
Rödven 5 9 5 8 6
Fårsvingel 4 8 8 8 4
Kamäxning 4 8 8 7 6

Blandningar av gräsfrö

Endast i undantagsfall använder man bara ett enda grässlag i gräsmattan. Exempel på undantag är golfgreenen, men den sköts ju på ett helt annat sätt än villagräsmattan, både med vatt­ning, gödsling och klippning. Genom att blanda flera grässlag med varandra får man en gräsmatta som är tålig, grönskar längre och kan konkurrera mot ogräs.

Olika typer av gräsfrö

De viktigaste gräsen i gräsmattan är rödsvingel och ängsgröe, och helst vill man ha mer än en sort av dessa gräs i en bra fröblandning. Engelskt rajgräs kan vara ett mycket bra komplement till de nämnda grässlagen. Raj­gräset gror snabbt och bildar en grön gräsmatta, men naturligtvis skall det vara den lågväxta “turftypen” av rajgräs.

Rödven och turftimotej är exempel på andra gräsarter som kan finnas i gräsfröblandningarna. Det finns färdiga gräsfröblandning­ar att köpa, som svarar mot olika öns­kemål – att blanda gräsfrö själv lönar sig inte och det ställer dessutom stora krav på kännedom om de olika grässlagen och sorterna.

 

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se