Växtnäring i jorden – För en bättre gräsmatta

Med gräsklippet avlägsnas stora mängder växtnäring från jorden. Genom att låta klippet ligga kvar eller, ännu bättre, kompostera det och sedan återföra kompost till gräsmattan minskar man förlusterna.

Kortversion

Grundstenarna för gräsmattans näringsbehov

  • Betydelsen av växtnäring: Växtnäring är avgörande för gräsmattans hälsa, tillväxt och motståndskraft mot stressfaktorer.
  • Identifiera näringsbrister: Lär dig tolka tecken på näringsbrister, såsom blek färg eller långsam tillväxt, för att agera i tid.
  • Välja rätt gödsel: Välj gödsel som matchar din gräsmattas specifika näringsbehov baserat på jordanalys.
  • Gödslingstidpunkter: Tidpunkten för gödsling är kritisk; vår och höst är ofta idealiska tillfällen för att nära gräsmattan.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Växtnäringen i jorden för gräsmattan

Det är en mängd ämnen som växten behöver för sin utveckling, se teckningen! Överskott på ett ämne minskar inte behovet av ett annat, balansen mellan de olika näringsämnena i jorden är viktig.

Några har särskilt stor betydelse:

Kväve (N) har gräsplantan ett stort behov av för att kunna växa och utvecklas. Tillräckligt med kväve i jorden gör gräset grönare och plantan skjuter tätare med skott. Stora kvävegivor gör växten frodig men ökar på samma gång behovet av klippning.

Tålighet mot kyla, torka och svampsjukdomar minskar med överdriven tillförsel av kväve.

Fosfor (P) spelar en viktig roll vid den fotosyntetiska processen, när växten, med solljusets hjälp förvandlar koldioxid från luften och vatten till sockerarter som den byggs upp och lever av.

Stora mängder fosfor finns i fröet. Fosfor påverkar gräsplantans start efter groningen och rotbildningen främjas.

Kalium (K) finns som ett fritt salt i växten, utan att vara bundet som de andra näringsämnena. Ändå har kalium stor betydelse och medverkar både vid tillväxten och utvecklingen. Bland annat behövs kalium vid uppbyggnad av sockerarter i växten.

Tillräckligt med kalium ökar plantans tålighet mot torka och kyla, den håller sig friskare och tål mera att slitas på.

Gräsmattegräsen har ett stort behov av kalium, bara kvävebehovet är större.

Andra växtnäringsämnen som magnesium, kalcium, svavel, järn, koppar, mangan, bor med flera måste finnas i jorden för att plantan inte skall lida. Alla länkar i näringskedjan har betydelse, även den svagaste.

Bra gräsmattejord
En bra gräsmattejord bör innehålla luft och vatten i ungefär lika delar men en betydligt större mängd oorganiskt material (mineral) än organiskt (mullämnen).

Växelspel och växtnäring för gräsmattan

I ett växelspel mellan marken och luften, med solljus, koldioxid, vatten och mineral, lever växten sitt liv.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se