Kalkning av gräsmatta – Det här behöver du tänka på

Mät pH-värdet i din gräsmatta med en pH-mätare för att avgöra behovet av kalkning. Idealiskt pH-värde är mellan 6 och 7. Välj rätt typ av kalk, exempelvis trädgårdskalk, dolomitmjöl eller granulerad kalk, beroende på din jordsammansättning.

Beräkna mängden kalk som behövs baserat på din gräsmattas pH-värde och storlek. En generell siffra är 0,2 kg kalk per kvadratmeter: det är dock viktigt att notera att den exakta mängden kalk som behövs kan variera beroende på jordens nuvarande tillstånd och typ av kalk som används. Tidig vår och senhöst är bra tid för kalkning.

Kalkning av gräsmatta

Med spridare kan man kalka både jämnt och bekvämt.

Kalkning är jordförbättring och ett sätt att minska jordens kemiska surhet (förväxla inte surhet med vått eller blött!)

Jordens surhet är dels naturlig och kan dels bero på industrirök, som är sur. Med kalk kan man neutralisera, upphäva denna surhet. Man mäter surhetsgraden i pH-enheter, från 1-14 på skalan.

Siffran 7 betyder att förhållandet mellan baser och syror är neutralt, högre siffra betyder en basisk (alkalisk) reaktion, lägre siffra betyder surt. Kemiskt är pH-enheterna ett uttryck för koncentrationen av vätejoner.

De flesta växter trivs bäst då surhetsgraden, pH, ligger mellan 6 och 7 på skalan, gräsplantan hör till dessa växter.

Behovet av kalkning i gräsmattan överdrivs ofta och orsaken är den varje höst och vår återkommande intensiva reklamkampanjen för kalkning i trädgården. Det vore bättre om gräsmattan gödslades i samma höga grad som den får kalk.

Om man genom att ta prov och mäta pH-värdet säkert vet att jorden i gräsmattan har ett pH under 6 bör man naturligtvis kalka.

Man kan kalka gräsmattan när som helst under året, bäst kanske på hösten eller våren. Dock inte på snö eftersom man inte riktigt kan veta vart kalken tar vägen när smältvattnet rinner bort på våren.

Anmärkning

På starkt lerhaltiga eller mullrika jordar går det åt mer och på lätta sandiga jordar mindre mängder kalk för att få samma effekt.

Vid låga pH blir bland annat tillgången på fosfor och magnesium dålig, medan det vid pH över 7 blir sämre tillgång på järn, mangan och bor för växterna.

Fakta om kalk

Trädgårdskalk, dolomitmjöl, är mald till ett fint pulver och innehåller magnesium (ca 12 % Mg). Finmald kalk ger det snabbaste kalkningsresultatet.

Trädgårdskalk, mjölkross, strådolomit, är en magnesiumhaltig, finkrossad kalk som inte dammar nämnvärt vid spridningen.

Trädgårdskalk, kornad, är en produkt som efter krossning och malning granulerats till små kulor (granulater). En kalkform som är lätt att hantera och som inte dammar nämnvärt.

Generella tips om kalkmängder för gräsmattor

För att tillföra en korrekt mängd av kalk på din gräsmatta behöver du först göra en kontroll av din jordmån. Detta är viktigt eftersom överkalkning av din gräsmatta kan skapa onödigt höga pH-värden vilket kan skada din gräsmatta. Men det finns några tumregler som kan vara värt att känna till.

Genom att blanda in cirka 20 liter kalk höjer man pH-värdet en halv enhet (0,5) per 100 kvadratmeter (m²) trädgårdsjord. Visar pH-mätaren 5 sprider man ut ca 60 kilo trädgårdskalk per 100 m² för att få ett pH omkring 6,5. Återigen dessa angivningsmängder kan variera beroende på vilken jordmån du har. Så det är alltid bäst att analysera jordmånen innan du kalkar.

Denna kalkning har en fortlöpande verkan under 4-5 år. Men detta kan variera beroende på vart i landet man bor och nederbördsmängder.

För att bedöma när kalkning är nödvändigt igen kan man mäta pH-värdet igen ett par år efter kalkning.

Gödsla varje år – 2 á 3 gånger – men kalka bara vart 4:e eller 5:e år.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se