Kalkning av gräsmatta – Det här behöver du tänka på

Kalkning av gräsmatta

Med spridare kan man kalka både jämnt och bekvämt.

Kalkning är jordförbättring och ett sätt att minska jordens kemiska surhet (förväxla inte surhet med vått eller blött!)

Jordens surhet är dels naturlig och kan dels bero på industrirök, som är sur. Med kalk kan man neutralisera, upphäva denna surhet. Man mäter surhetsgraden i pH-enheter, från 1-14 på skalan.

Siffran 7 betyder att förhållandet mellan baser och syror är neutralt, högre siffra betyder en basisk (alkalisk) reaktion, lägre siffra betyder surt. Kemiskt är pH-enheterna ett uttryck för koncentrationen av vätejoner.

De flesta växter trivs bäst då surhetsgraden, pH, ligger mellan 6 och 7 på skalan, gräsplantan hör till dessa växter.

Behovet av kalkning i gräsmattan överdrivs ofta och orsaken är den varje höst och vår återkommande intensiva reklamkampanjen för kalkning i trädgården. Det vore bättre om gräsmattan gödslades i samma höga grad som den får kalk.

Om man genom att ta prov och mäta pH-värdet säkert vet att jorden i gräsmattan har ett pH under 6 bör man naturligtvis kalka.

Man kan kalka gräsmattan när som helst under året, bäst kanske på hösten eller våren. Dock inte på snö eftersom man inte riktigt kan veta vart kalken tar vägen när smältvattnet rinner bort på våren.

Anmärkning

På starkt lerhaltiga eller mullrika jordar går det åt mer och på lätta sandiga jordar mindre mängder kalk för att få samma effekt.

Vid låga pH blir bland annat tillgången på fosfor och magnesium dålig, medan det vid pH över 7 blir sämre tillgång på järn, mangan och bor för växterna.

Fakta om kalk

Trädgårdskalk, dolomitmjöl, är mald till ett fint pulver och innehåller magnesium (ca 12 % Mg). Finmald kalk ger det snabbaste kalkningsresultatet.

Trädgårdskalk, mjölkross, strådolomit, är en magnesiumhaltig, finkrossad kalk som inte dammar nämnvärt vid spridningen.

Trädgårdskalk, kornad, är en produkt som efter krossning och malning granulerats till små kulor (granulater). En kalkform som är lätt att hantera och som inte dammar nämnvärt.

Tumregel för kalkning

Genom att blanda in cirka 25 liter kalk höjer man pH-värdet en enhet per 100 m2 trädgårdsjord. Visar pH-mätaren 5 sprider man ut 30-40 liter trädgårdskalk per 100 m2 för att få ett pH omkring 6,5. Denna kalkning har en fortlöpande verkan under 4-5 år. Därefter kan det vara befogat med en ny kalkning.

Gödsla varje år – 2 á 3 gånger – men kalka bara vart 4:e eller 5:e år.

Relaterade artiklar

 

scroll to top