You dont have javascript enabled! Please enable it! Orsaker till skador i en gräsmatta | dinbyggare.se

Orsaker till skador i en gräsmatta

Så här kan en gräsmatta se ut efter en svår vinter. Det är speciellt vinterskador det rör sig om. Från hösten till våren kyls marken ned och fryser till. Då minskar också gräsplantans ämnesomsättning och tillväxt i takt med kylan.

Skador i en gräsmatta

Gräsmatta efter svår vinter.

Gräs är en vintergrön (städsegrön) växt och bör behandlas som en sådan. Gräsplantan kan dö av kyla, ganska stora sortskillnader finns, vilket man bör ta hänsyn till när man väljer fröblandning.

Under hösten sker en omställning hos gräsplantan så att den överlever den kyla som kommer. Under denna avhärdningsperiod bör man vara försiktig med åtgärder som stimulerar plantan att växa kraftigt, t ex att gödsla gräsmattan med stora givor av enbart kvävegödselmedel.

De mest härdiga gräsen i mattan är ängsgröe, rödsvingel och krypven. Därefter rödven och vitgröe. Sämst är rajgräset, räkna dock med sortskillnader.

Vanligtvis når gräsmattegräsen den största tåligheten mot kyla under vinterns första månader”, därefter avtar härdigheten gradvis. Under senvinterns töväder och under förvårens växlingar mellan frost och tö kan allvarliga skador drabba gräsplantan.

När vätskebalansen i gräsplantan rubbas så att bladen avger mer vatten än rötterna förmår ta upp torkar växten och kan dö. Sådana skador inträffar ofta på högt belägna platser och i de södra delarna av landet. Under milda och torra vintrar ökar risken för skador genom sådan uttorkning.

När gräsplantan är instängd under ett istäcke kan det hända att den dör. Vad det beror på är man inte riktigt säker på. Tidigare teorier om kvävning på grund av syrebrist ifrågasätts, likaså om plantan möjligen skulle utsättas för en onormalt hög anhopning av giftiga andningsprodukter, gaser som koldioxid. Uttrycket “isbränna” kan därför betyda både kvävning och förgiftning – eller något annat.

Angrepp av snömögel

Typiskt angrepp av snömögel

Höstsådda gräsmattor kan utsättas för skador genom att plantorna lyfts på grund av upprepade tjällossningar, vilka i sin tur beror på stora temperaturskillnader mellan dag och natt. Sådana tjällyftningar motverkas genom vältning sedan tjälen gått ur jorden.

Utvintringssvampar, särskilt snömögel, kan ge gräset stora skador. Läs om snömögel.

När gräsmattan i samband med snösmältning är översvämmad av vatten på grund av dålig avrinning för ytvatten, svackor i gräsmattan eller dålig genomsläpplighet ökar gräsplantans vattenhalt vilket i sin tur minskar dess härdighet.

För låg klippningshöjd före vintern minskar gräsplantans tålighet mot kyla. Höj därför maskinen vid de sista klippningarna för året! Klipphöjd för prydnadsgräsmattan bör inte understiga 4 cm.

Mullvaden kan göra stora skador i gräs mattan.

Mullvaden kan göra stora skador i gräs mattan.

För mycket döda växtrester (filt) i gräsmattan gör att de friska bladskotten och utlöparna kommer högre ovan marken än vad de mår bra av. Ju högre de kommer desto mindre skyddas de av jordtemperaturen, som alltid är mildare nära markytan.

Om man går på gräsmattan när den är frusen eller vattenmättad under töväder kan man räkna med skador på gräsplantorna.

Härdiga gräsarter och grässorter minskar risken för döda plantor i gräsmattan. Gödslingsskador kan uppstå. För lite gödsel gör gräset mindre motståndskraftigt mot sjukdomar. Å andra sidan kan skador  uppkomma vid för kraftig, och framförallt gödsling i torr väderlek, då det lätt ojämn blir brännskador.

Gräsvägen är mjuk och skön, kommer igång sakta på våren, ser ofta sliten ut under sommaren – för att riktigt grönska när hösten kommer.

Vid överdosering av kemiska ogräsmedel skadas gräsmattan, ibland obotligt.

Saltskador – vid ihållande snövintrar kanske man saltar många gånger för att få bort isskorpan vid t ex garageinfarten eller trappan. Detta salt kan ge mycket svåra skador på gräset. Hundkiss ger fula fläckar i gräsmattan.

skaplering

Vid klippning kan det hända att man “skalperar” gräsmattan vid övergångar mot slänter och andra utsatta ställen.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se