Sjukdomar i en gräsmatta – Tips på lösningar

Ingen annan odlad växt behandlas så som gräsplantan. Den tvingas att växa tätt, bilda en hopträngd matta, ett 25-tal gånger från vår till höst klipps stora delar av den produktiva bladmassan bort, den trampas på och utsätts för ett obarmhärtigt slitage.

Kortversion

Snabbguide: Identifiera och hantera sjukdomar i en gräsmatta

  • Identifiera grässjukdomar: Lär känna tecknen på vanliga sjukdomar som snömögel och trådklubba; märkbara genom missfärgningar och skadade områden på gräsmattan.
  • Förebyggande åtgärder: Upprätthåll rätt klipphöjd, säkerställ god dränering, och använd lämplig gödsel för att minimera riskerna.
  • Behandlingsstrategier: Vid sjukdomsutbrott, agera snabbt med rätt behandling, som kan inkludera svampdödande medel eller justeringar i skötseln.
  • Underhållstips: Regelbunden gödsling, korrekt vattning och luftning bidrar till en starkare och mer motståndskraftig gräsmatta.
  • Orsaker och åtgärder: Ofta ligger felaktig skötsel bakom sjukdomar; genom att följa rätt underhållsrutiner kan många problem förebyggas.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Sjukdomar i en gräsmatta

Bruna eller gråvita fläckar kan tyda på sjukdomar i gräsmattan.

När älvorna dansade sveddes gräset under deras snabba fötter. Det är nejlikbroskskivling som bildar de flesta häxringarna och på danska heter den svampen mycket riktigt “elledans-bruskhat”.

Dansande älvor i gräset

Att gräsplantan till och från drabbas av sjukdomar och skadedjur är därför inte så märkligt. I stort sett är den ändå förvånansvärt frisk, förutsatt att:

1. den inte klipps för lågt

2. den slipper växa i skugga

3. den gödslas tillräckligt och med rätt gödselmedel vid rätt tidpunkt

4. filten av växtrester inte får vara kvar

5. vatten inte stannar kvar i jorden utan kan rinna undan

6. tillpackningen av jorden inte får bli för hård.

Några vanliga sjukdomar i en gräsmatta

Gräsen kan angripas av flera svampsjukdomar, i vårt land är det endast ett litet fåtal som verkligen har betydelse och som kan göra skada i gräsmattan.

Snömögel (Fusarium) och trådklubba (Typhula) är två av de vanligaste och tillika svåraste svampsjukdomarna. Båda är “vintersvampar” och har en likartad sjukdomsbild: större eller mindre bruna till gråvita fläckar i gräsmattan när snön smälter bort. Som alla svampar trivs de bäst när fuktigheten är hög och angreppen blir i regel störst när snön har fallit på otjälad mark. En gräsmatta som är i god kondition – har fått regelbunden men inte för sen gödsling – har större motståndskraft än en svagt gödslad gräsmatta.

Är angreppet av lindrig art har gräset ofta möjlighet att överleva. Luftar man gräsmattan genom en lätt krattning i fläckarna påskyndas återväxten.

Om gräset är helt dött reparerar man antagligen genom att så eller lappa med färdig gräsmatta. Vilket man än gör bör det översta jordskiktet bytas före operationen.

Mjöldagg och rödtrådsjuka är ett par andra svampsjukdomar som är rätt vanliga men vars förekomst snarast får betraktas som skönhetsfläckar utan att förorsaka bestående skada.

Svampar

Häxringar är en cirkelformig bildning av hattsvampar, det är ett 25-tal arter som kan växa på detta typiska sätt i gräsmattan.

Vanligast är nejlikbroskskivlingen, andra är musseroner, jättetrattskivling och champinjoner.

I en häxring urskiljer man tre zoner: ytterst, där gräsväxten är mörk och frodig på grund av ökad mineralisering av kväve, i mitten, en död zon med mark som torkat genom att svampmycel anhopats samt innerst, en ofta ogräsfylld gräsmatta som stimulerats genom det extra kväve som bildats vid mycelets nedbrytning. Se teckningen!

Man räknar med att en häxring vidgas 15-50 cm per år. Häxringar är svåra att bekämpa eftersom de går på djupet, ända ned till cirka en meter. Luftning, vattning och gödsling anses motverka häxringar.

Häxring i genomskärning
Häxring i genomskärning, med kraftig gräsväxt i centrum och en närmast död zon omkring.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se