Vertikalskärning – Att vertikalskära och lufta en gräsmatta

Vertikalskärning med vertikalskärare

Vertikalskärarens knivar skär ner i gräsmattan och luftar rötterna.

Med vertikalskärare ristar man grunda parallella skåror i gräsmattans botten så att mossa och gräsrester rivs upp, jorden luftas, rotandningen förbättras så att vatten kan tränga ned. Skårorna bör inte vara djupare än 6-8 mm, lagom avstånd mellan skårorna är cirka 30 mm.

Före och efter vertikalskärning

Efter vertikalskärningen är det lämpligt att toppdressa och gödsla gräsmattan. Bästa tiden för vertikalskärning är dels sent på våren, när mattan känns fast att gå på och gräset har klippts några gånger, dels tidigt på hösten. Klippning bör alltid föregå vertikalskärning.

Vertikalskärare som dras för hand

Vertikalskärare som dras för hand. Ett tungt arbete.

Efter vertikalskärningen räfsas allt löst bort och läggs på komposten, där det lätt bryts ner och förvandlas till fin mull.

Vertikalskärning bör inte förväxlas med den professionella luftning av gräsmattan som består i att ett redskap tar upp 5-10 cm djupa och ett par cm breda hål i gräsmattebottnen. ”Pluggarna” brukar man riva sönder och blanda i dressgodset. Hålen fylls med sandigt material.

En annan och vanlig metod för luftning är att köra med piggvält.

Vertikalskärare med pendlande skär

Om vertikalskäraren har pendlande skär går arbetet betydligt lättare.

Elektrisk vertikalskärare som luftar gräsmattans rötter

Den motordrivna vertikalskäraren uträttar ett arbete som i alla avseenden överträffar den handdragna vertikalskäraren.

Skulle gräsmattan vara mycket tillpackad, till exempel där sittmöbeln står, kan man lufta för hand genom att trycka ned en grävgrep med täta stick, som sedan fylls med sandigt dressgods.

Vertikalskärarens knivar från undersidan

Fakta om vertikalskärare

Vertikalskäraren är ett redskap som antingen dras får hand eller drivs med motor. Den arbetande delen består av vassa stålskivor som antingen sitter fast på en axel, pendlar eller roterar.

Skären på det motordrivna redskapet är alltid av typen roterande. Pendlande skär underlättar arbetet på den handdragna skäraren väsentligt, det är arbetsamt nog ändå att vertikalskära utan motor.

Motordrivna vertikalskärare brukar finnas att hyra på ställen där man har service för gräsklippare.

Grepmetoden

Luftning av gräsmattan enligt ”grep-metoden” är inte att tänka på för stora ytor. Lagom avstånd mellan sticken 5-10 cm.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top