Vertikalskärning och luftning av gräsmattor: Praktiska tips

Med vertikalskärare ristar man grunda parallella skåror i gräsmattans botten så att mossa och gräsrester rivs upp, jorden luftas, rotandningen förbättras så att vatten kan tränga ned. Skårorna bör inte vara djupare än 6-8 mm, lagom avstånd mellan skårorna är cirka 30 mm. Att regelbundet vertikalskära hjälper även till att förebygga bildandet av filtlager, som består av döda gräsrötter och andra organiska material, vilket ytterligare främjar en hälsosam gräsmatta.

Kortversion

Vertikalskärning är en effektiv metod för att avlägsna mossa och gräsrester från gräsmattor, vilket främjar jordens luftning, förbättrar rotandningen och underlättar vatteninträngningen. Det är viktigt att gräsmattan är torr under utförandet för att uppnå bästa resultat.

Steg för att vertikalskära en gräsmatta:

  • Klipp gräsmattan innan vertikalskärning.
  • Använd en vertikalskärare för att skära grunda, parallella skåror i gräsmattan, 6-8 mm djupa och med cirka 30 mm mellanrum.
  • Räfsa bort allt löst material efter skärningen.
  • Toppdressa och gödsla gräsmattan efteråt.
  • Bästa tiden för vertikalskärning är sent på våren eller tidigt på hösten.

VISA MER

Vertikalskärning med vertikalskärare

Vertikalskärarens knivar skär ner i gräsmattan och luftar rötterna.

Före och efter vertikalskärning

Efter vertikalskärningen är det lämpligt att toppdressa och gödsla gräsmattan. Toppdressingen bör bestå av en fin blandning av sand och torv för att förbättra jordens struktur och främja gräsrots tillväxt.

Att regelbundet vertikalskära hjälper även till att förebygga bildandet av filtlager, som består av döda gräsrötter och andra organiska material, vilket ytterligare främjar en hälsosam gräsmatta.

Bästa tiden för vertikalskärning är dels sent på våren, när mattan känns fast att gå på och gräset har klippts några gånger, dels tidigt på hösten. Det är också viktigt att undvika vertikalskärning under extremt torra eller våta förhållanden för att minimera stressen på gräsmattan.

Toppdressingen bör bestå av en fin blandning av sand och torv för att förbättra jordens struktur och främja gräsrots tillväxt. Klippning bör alltid föregå vertikalskärning.

Vertikalskärare som dras för hand

Vertikalskärare som dras för hand. Ett tungt arbete.

Efter vertikalskärningen räfsas allt löst bort och läggs på komposten, där det lätt bryts ner och förvandlas till fin mull.

Vertikalskärning bör inte förväxlas med den professionella luftning av gräsmattan som består i att ett redskap tar upp 5-10 cm djupa och ett par cm breda hål i gräsmattebottnen. “Pluggarna” brukar man riva sönder och blanda i dressgodset. Hålen fylls med sandigt material.

En annan och vanlig metod för luftning är att köra med piggvält.

Vertikalskärare med pendlande skär

Om vertikalskäraren har pendlande skär går arbetet betydligt lättare. Det är också viktigt att undvika vertikalskärning under extremt torra eller våta förhållanden för att minimera stressen på gräsmattan.

Elektrisk vertikalskärare som luftar gräsmattans rötter

Den motordrivna vertikalskäraren uträttar ett arbete som i alla avseenden överträffar den handdragna vertikalskäraren.

Vertikalskärarens knivar från undersidan

Fakta om vertikalskärare

Vertikalskäraren är ett redskap som antingen dras får hand eller drivs med motor. Den arbetande delen består av vassa stålskivor som antingen sitter fast på en axel, pendlar eller roterar.

Skären på det motordrivna redskapet är alltid av typen roterande. Pendlande skär underlättar arbetet på den handdragna skäraren väsentligt, det är arbetsamt nog ändå att vertikalskära utan motor.

Motordrivna vertikalskärare brukar finnas att hyra på ställen där man har service för gräsklippare.

När vertikalskärning inte räcker till

Om din gräsmatta har kompakt jord (tillpackad), då räcker det inte bara att vertikalskära gräsmattan eftersom vertikalskäraren inte når lika djupt och används främst för att riva upp mossa och dött gräs.  Då behöver du lufta gräsmattan.

Tecken på kompakt och packad jord

Tecken på att du har kompakt och packad jord kan vara att vatten samlas på ytan efter regn, då kan det vara dags att lufta din gräsmatta. Luftning av gräsmatta är bäst att utföra under våren eller tidig sommar. Detta för att inte hålen ska snabbt växa igen vilket kan ske under den varma säsongen.

Grep-metoden för mindre gräsytor

För små ytor kan du använda en grep för att manuellt göra hål i marken. Stick ner grepen och vicka lite för att öppna upp jorden. Eftersträva att göra dina hål 10-15 cm djupa. Lagom avstånd mellan sticken är 5-10 cm.

Maskinell luftning för större gräsytor

För större gräsmattor är en maskinell luftare att föredra eftersom det är ansträngande att göra detta manuellt på större gräsytor. Denna maskin skapar hål som gör det lättare för luft och vatten att nå gräsrötterna. Dessa maskiner kallas för hålpipsluftare och finns att hyra.

Förbättra dräneringen

Efter luftningen kan du fylla hålen med grov sand för att hålla dem öppna och förbättra dräneringen. Regelbunden luftning hjälper din gräsmatta att andas och växa sig stark och motståndskraftig.

Grepmetoden

Luftning av gräsmattan enligt “grep-metoden” är inte att tänka på för stora ytor. Lagom avstånd mellan sticken 5-10 cm.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se