Gödsla gräsmatta – Så gör du

Vilket gödsel ska man välja till sin gräsmatta och när på året är det bäst att gödsla gräsmattan? Här är gödseltipsen du behöver för en välskött och vacker gräsmatta.

Kortversion

Gödselguide för gräsmattor

  • Gödselval: Välj NPK-gödsel för en optimal mix av kväve, fosfor och kalium.*
  • Gödslingstidpunkter: Applicera på våren för tillväxt, midsommar för underhåll, och hösten för styrka inför vintern.*
  • Applicering av gödsel: Sprid gödsel jämnt över gräsmattan för att undvika över- eller undergödning av områden.
  • Organisk vs Oorganisk: Organiska gödselmedel främjar biologisk aktivitet i jorden, medan oorganiska erbjuder snabb näringsfrisättning.

* Tidpunkterna för gödsling och gödseltyper kan variera beroende på vart i landet du bor, och din gräsmattas specifika behov.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Gödslar gräsmatta med handspridare

Man kan sprida gödsel på flera sätt. För hand som är det äldsta sättet krävs en viss vana för jämn spridning. På bilden visas en modern handspridare.

Varför gödsla gräsmattan?

De vilda växterna är självförsörjande vad gäller näring, gräsen på de naturliga ängarna gödslas på sin höjd av betande djur – ändå växer det och grönskar som det skall. Att de odlade växterna, också gräsmattan, kräver ett extra tillskott av näring beror främst på att man ställer högre krav på utseendet – i detta fall en tätare och grönare gräsmatta.

Enbart klippning av gräsmattan bortför stora mängder näring, som måste återställas genom att gödsla gräsmattan.

Bortsett från grundgödsling vid gräsmattans anläggning, hör underhållsgödsling (andra benämningar är övergödsling, kompletteringsgödsling, ytgödsling) till den viktigaste skötselåtgärden, tillsammans med klippningen.

Gödslingen av gräsmattan glöms ofta bort, man väntar förgäves på regn, man reser bort, har semester etc. Därför borde man redan i förväg, på våren, bestämma när underhållsgödslingarna skall göras.

När ska man gödsla gräsmattan?

Tidigt på våren, midsommar och på hösten ska man gödsla gräsmattan. Gödslingen görs strax före väntat regn eller i samband med vattning. Ett förslag till normal underhållsgödsling kan se ut så här:

Tidpunkt Mängd liter pr 100 m2 Gödselslag
Tidigt på våren 4 NPK Gödsel 18-4-10
Omkring midsommar 4 NPK Gödsel 18-4-10
Tidigt på hösten 2 NPK Gödsel 18-4-10

Fyller på handspridare för att gödsla gräsmatta

Hur gödslar man en gräsmatta?

Att gödsla en gräsmatta och sprida gödsel för hand är svårt och kräver träning. Ojämn gödselspridning ger ojämn grönska åt gräset – skaffa därför en bra mekanisk gödselspridare!

Underhållsgödsling av gräsmattan är ofta föremål för diskussion. Hur tidigt eller- hur sent på hösten kan man till exempel gödsla, är de speciella långsamverkande gödselmedlen värda, sitt pris osv.

Väsentligt är att man gödslar och NPK-gödsel duger utmärkt, de passar bra för ändamålet och har inte gett problem.

Vill man av någon anledning snabba på grönskan finns kalksalpetern, men då måste man vara försiktig så att varken gräsplantan eller miljön omkring den skadas.

NPK-gödsel, av typ 18-4-10 har ett ganska högt innehåll också av snabbverkande kväve, vilket gör kompletteringar med kalksalpeter onödiga.

Fallspridare för att gödsla gräsmatta

Bild: Fallspridare (strövagn för gödsel) och centrifugalspridare. Den senare är lättast att använda, men båda typerna av gödselspridare kräver noggrann spårning för att inte sprida dubbelt dvs. överlappa spridningen av gödsel. Efter användning måste spridarna göras ordentligt rena, så att de även fungerar nästa gång.

 

Kalksalpeter kan ge gräsmattan brännskador

Bild: OBS! Farlig förväxling: kalk med kalksalpeter. Att “kalka” gräsmattan med kalksalpeter kan ge gräset svåra brännskador.

Fakta om gödsel för en gräsmatta

Man skiljer på organiska gödselmedel som kommer från växter och djur samt oorganiska, som härstammar från berggrunden.

De organiska gödselmedlen måste först mineraliseras med hjälp av bakterier innan de kan tas upp av växterna, medan de oorganiska som regel är lättlösliga i markvätskan. Därför är de organiska gödselmedlen alltid långtidsverkande till skillnad från de oorganiska som har snabb verkan på växtligheten.

Exempel på organiska gödselmedel är främst olika slags stallgödsel, benmjöl, hornspån och blodmjöl samt specialgödselmedel som Chrysan. Samtliga verkar långsamt och passar bäst för grundgödsling. Minst intressanta för gräsmattan är benmjöl, hornspån och blodmjöl.

De oorganiska gödselmedlen är enkla att sammansätta. Ett enkelt gödselmedel som används för ytgödsling (övergödsling). av gräsmattan är kalksalpeter, som innehåller cirka 15 procent snabbverkande kväve (nitratkväve).

Vad är NPK-gödsel?

Sammansatta gödselmedel som innehåller kväve (N) fosfor (P) och kalium (K) kallas NPK-gödsel. I den brukar också finnas mikronäringsämnen (spårämnen) i lämplig mängd. Proportionen mellan kväve, fosfor och kalium i NPK-gödsel medlen är olika beroende på vad de är ämnade för.

En lämplig NPK- blandning för gräsmattan bör innehålla så stor mängd kväve att man slipper sommargödsla med kalksalpeter, ett medel som snabbare än andra kan vålla brännskada på gräsplantan om det sprids utan samband med regn eller vattning.

Observera dock att även NPK-gödsel kan orsaka brännskador, av samma skäl som för kalksalpetern, och att ingen handelsgödsel får ligga kvar torr i gräsmattan.

Ett NPK-gödsel med bra sammansättning är 18-4-10 (18% kväve, 4% fosfor och 10% kalium). All NPK -gödsel som säljs är kornad och lätt att sprida. Detsamma gäller för kalksalpetern (som trots namnet inte är något kalkningsmedel!

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se