12 rätt om gräsklippning och gräsklipp

Gräsklippning med gräsklippare

1. Utför gräsklippning första gången på våren när gräsplantan har kommit igång att växa och sista gången under hösten när växandet har stannat av.

2. Klipp aldrig med slöa knivar och en dåligt rengjord maskin.

3. Klipp aldrig lägre än 4 cm. Ta som regel att alltid ha klipparen inställd på minst detta läge.

4. Klipp ofta, helst var 4:e dag, om mattan är tät och frodig. Högt gräs är svårklippt!

5. Klipp helst när gräset är torrt – även om vått gräs går att klippa.

6. Klipp med någon dags mellanrum om gräset fått växa för högt. Då hinner det resa sig efter första klippningen och jämnas till genom ännu en klippning.

7. Klipp inte alltid i samma riktning utan växla, då blir gräsmattan jämnare.

8. Klipp den skuggiga gräsmattan något högre än den som ligger soligt.

9. Klipp inte gräsmattan under den del av dygnet när ljud kan störa grannarna. Praktiskt taget alla gräsklippare låter – mer eller mindre.

10. Klipp bör samlas upp om gräset växer tätt och måste klippas ofta. Den glesa, mer eller mindre vildväxande mattan, mår däremot väl av att klippet lämnas kvar, helst finfördelat.

11. Klipp hör hemma i komposten, så färskt som möjligt, och inte bland grovsoporna.

12. Klipp från gräsmattan är också den bästa marktäckning som finns, ett cirka 5 cm tjockt lager är lagom.

Så klipper du gräset på rätt sätt

Principskiss som visar hur man klipper. Just i slänt är det viktigt att köra i pilarnas riktning.

Relaterade artiklar till gräsklippning

scroll to top