Före klippning av gräsmatta – Bra att veta

När man beräknar klipphöjden på gräsmattan och mäter från marken händer det att man trots en väl tilltagen höjd ändå hamnar med knivarna så långt ned att gräsmattan vid klippningen blir brun istället för grön.

Kortversion

Om klipphöjd för gräsmattor: En snabbguide

  • Rätt Klipphöjd : För att förebygga bruna fläckar och främja en välmående gräsmatta, bör klipphöjden inte vara under 4 cm. Det skyddar tillväxtpunkter och bidrar till en tät matta. Anpassa klipphöjden efter gräsmattans förhållanden och behov.
  • Klippningens Effekt: Korrekt klipphöjd stimulerar ljusabsorption och nybildning av blad, vilket bidrar till plantans livskraft och förmåga att återhämta sig.
  • Underhållstips: Undvik att klippa gräset för lågt, särskilt under våren och hösten när gräset är känsligare. En högre klipphöjd gynnar en kraftigare och djupare rotutveckling, vilket leder till starkare och mer motståndskraftiga gräsplantor. Klipp max en tredjedel av gräshöjden åt gången.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-19

Gräsmatta före klippning med gräsklippare

Orsaken till “brunska” så högt ovanför marken kan bero på antingen för långa intervaller mellan klippningarna och/eller på ett tjockt lager av vissna växtrester i mattan.

Som framgår av illustrationen skadas sålunda inte plantans tillväxtpunkter genom klippning ned i det bruna. Den eventuella skada som uppstår är att bladytan (= “sockerfabriken”) minskar och därmed livskraften hos plantan.

Gräsplanta

Gräsplantans tillväxtpunkter.

l praktiken händer detta:
Genom klippning ned till det bruna kommer ljuset bättre till, assimilationen kommer igång och grönskan brer ut sig.

Dessutom svarar gräsplantan med en accelererad nybildning av blad från tillväxtpunkterna.

Sammanfattning

Detta underbara gräs överlever det mesta som människan kan ställa till med.

Även om gräsmattan blir alldeles brun vid klippningen så överlever den – under förutsättningen att klipphöjden helst inte underskrider 4 cm.

Fakta innan du klipper gräsmattan:

Klipp inte gräsmattan för lågt!

Basgräset i de flesta gräsmattor är den förträffliga ängsgröen, gräset som inte mår bra av att klippas lågt, inte lägre än 4 cm.

Som framgår av teckningen har klipphöjden inverkan både på gräsplantornas antal och storlek. Det blir många och små plantor när man klipper lågt, färre och större när klipphöjden ökar.

Under våren och hösten är det särskilt känsligt med får lågt ställd klippning. När temperaturen är låg och dagsljuset svagt krävs hög klipphöjd om plantan skall kunna försörja sig.

Olika klipphöjd på gräsmatta

Vid låg klippning av gräsmattan bildas många och svaga gräsplantor med grunt rotsystem medan däremot en högre klipphöjd ger färre men kraftigare och djupare rotade plantor.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se