Gräsklippare

Gräsklippare

Lie och skäraGräsklipparen är ett ofrånkomligt redskap om man vill att gräsplantan skall bilda en tät, jämn gräsmatta som ständigt föryngras med nya skott. Naturliga gräsmattor bildas av djur som betar. De första tekniska hjälpmedlen för att hålla gräset lågt var skäran och lien, idag klipper vi gräsmattan med maskiner av olika slag.

Lien är död, leve lien. Med lien skär man, inte slår, som det felaktigt heter. Förr, på liens dagar, lade man ned stor möda på att få lien vass, länge drogs slipstenen runt för att lie-eggen skulle få skärpa inför dagens arbete. Likadant med skäran, som var mer arbets­krävande, eftersom den saknade liens långa skaft, som ger sving åt slaget.

Lie och skära. Lien finns kvar medan skäran är glömd. Före maskinernas tid ”mulades” gräset. För den lägsta ”klipphöjden” svarade får och hästar, kon var mera generös.

Rotorgräsklippare

Välskött gräsmattaEn välskött gräsmatta, klippt som den finaste engelska fotbollsplan.

De flesta av våra gräsmattor skärs också med lie, men en speciell sådan som sitter fäst på en motoraxel och svänger runt med cirka 250 km has­tighet. Rotorgräsklippare kallas den­na motordrivna lie.

Egentligen är rotorgräsklipparen ganska genialisk. Det var på 1950-ta­let den kom till, blev folkets klippare och ännu har man inte kommit på nå­got bättre. En motor i mitten, en axel som snurrar, knivar inkapslade i en skyd­dande kåpa, samt ett hjul i vardera av maskinens fyra hörn. Gräset kan vara högt eller lågt, torrt eller vått – det spelar knappast någon roll vilket för en modern rotorklippare.
Vass rotorkniv
En motor måste det till. Den kan drivas antingen med el eller bensin. Med samma grundkonstruktion kan rotorklipparen varieras så att den antingen samlar upp gräset, sprider gräset eller både sprider och hackar sönder gräset. Teckningarna visar de olika principerna och hur knivarna kan se ut.

Bild: Med en vass lie och vassa rotorknivar skärs gräset av, inte slås, vilket är en stor skillnad.

En egenskap är viktig för alla före­kommande knivtyper: skärpan. Ro­torklipparens kniv måste vara vass, den ska skära och inte slå av gräset.

Hos rotorklipparen kan knivarna vara utformade på flera olika sätt, t.ex. fällbara, som på bilden. Däremot ser knivuppsättningen alltid lika dan ut på cylinderklipparen. Ju fler knivar desto jämnare klippning.


Olika typer av rotorknivar till gräsklippareExempel på olika slags rotorknivar:

  1. Modern rotorkniv med utbytbara skär. Kni­varna är utrustade med en låstapp, som skyddar vid påkörning. I de flesta fall viker sig kniven.
  2. Rotorkniven, som den såg ut på 50-talet.Tillverkad i ett stycke och fastskruvad di­rekt på motoraxeln. Vid hård påkörning kröks denna.
  3. Mulcherkniv, som den brukar se ut. Tillver­kad i ett stycke, men klipper två gånger. 4. Modern mulcherkniv, med skär som går att byta ut.
  4. Modern mulcherkniv, med skär som går att byta ut.

Cylinderklippare – klipper som en sax

Cylinderklippare
Den handdrivna cylinderklipparen ska gå både tyst och lätt men då måste knivcylinderns förhål­lande till underkniven (balken) vara det föreskrivna. Hjulens storlek har också betydelse, ju större hjul desto lättare går maskinen.

De första mekaniska gräsklipparna konstruerades i England i början av 1800-talet och de hade knivar som roterade mot ett fast skär. Så funge­rar alla cylinderklippare, en maskin­typ som fortfarande finns och som av exempelvis greenskötare anses klippa gräset med den allra största precisio­nen (vid mycket låga klipphöjder).

Av rent tekniska skäl är alla hand­drivna maskiner cylinderklippare. För gräsmattor, med klipphöjder omkring 4 cm, har det ingen betydelse för klippkvaliteten vilken slags ma­skintyp man använder, om man un­dantar klippning av högt gräs: i såda­na fall är rotorklipparen helt över­lägsen.

Avgörande för hur cylinderklippa­ren arbetar är förhållandet mellan knivcylinder och det fasta skäret (un­derkniven, balken). För att snittytan inte ska trasas sönder krävs att kni­varna och skäret går så nära varand­ra som möjligt, toleranserna är heller inte stora. Är avståndet för kort går maskinen trögt och smäller, det finns en särskild typ av handdriven cylin­derklippare där knivar och skär inte rör vid varandra.

En sådan frigångs­maskin arbetar så gott som ljudlöst och är mycket lätt att hantera. Tyvärr kräver den noggrann justering och är ömtålig för hårda föremål i gräs­mattan. Den motordrivna cylinderklipparen har inte stort existensberättigande för prydnadsgräsmattan.

Priset är högt, servicen omständlig. Knivcylindern kan inte skärpas utan specialverktyg och det är svårt att justera knivarna och underskäret till varandra. Dessa svårigheter gäller också den hand­drivna cylinderklipparen.

cylinderklippare
Cylinderklipparen i tvärsnitt. Genom att pla­cera ett tidningspapper mellan knivcylinder och underkniv kan man enkelt kontrollera in­ställningen.

Motorer

Själv är bästa motor, tycker säkert de handdrivna gräsklipparnas anhängare, som dock enligt statistiken tycks bli allt färre. Inga startproblem, inget snöre att rycka i, inga reglage som

gömmer sig eller kan ställas fel, ingen bensin, inga avgaser, inget oljud (stort frågetecken), inget som krånglar överhuvudtaget.

Motorn är dock vår lydige tjänare. Om inte, så är det fel någonstans, skötarens fel oftast.
GräsklipparmaskinTill motorers försvar bör framhållas att allt flera som drivs med bensin är helautomatiska. Allt ställer in sig själv och i 99 fall av 100 startar en sådan, med högst ett eller två ryck i snöret, antingen den är varm eller kall. Av alla drivkällor är el-motorn den enklaste och säkraste, därför kommer allt flera entusiaster av handdrift att övergå till el-gräsklipparen. För el-motorn finns det bara en kontakt som man slår av och på.

Bild th: Tecknarens hemliga dröm: Gräsklippningsmaskinen som bara har en enda knapp, den man startar motorn med. För övrigt inga reglage, ingen fart som stressar. Maskinen som bara går och går.

MotorgräsklippareBild th: Om man istället för hand drift känner för att motorisera gräsklippningen bör elgräsklipparen ligga bra till. Eller en batteridriven självgående robotgräsklipparen.

faktarutan här intill. Krångla till sig kan det göra om det finns fasta föremål på gräsmattan, buskar och träd t ex. Också under sådana förhållanden brukar det gå bra när man börjat få rutin.

Om strömuttaget i väggen redan är hårt belastat kan det hända att säkringen (proppen i el-skåpet) utlöses. Då prövar man att byta till ett mindre belastat uttag samtidigt som man ser till att det är den “tröga” typen av säkring som används.

Klippning av gräsmatta med el-gräsklippareÄngslan att klippa av sladden kan man glömma om man följer råden på teckningen och i

FAKTA OM EL-KLIPPARE

Av motordrivna gräsklippare är den eldrivna gräsklipparen enklast och lättast att sköta. Ingen bensin att fylla på och spilla ut, ingen olja, inget tändstift som kan sota igen, ingen förgasare som det kan samlas smuts i, inga avgaser, inget nämnvärt oljud, inget startsnöre – bara en kontakt att slå till och från motorn med.

Sladden begränsar el-gräsklipparens rörlighet från strömuttaget räknat.

Man behöver heller inte riskera att klippa av sladden om man följer det tecknade schemat, som visar att sladden alltid skall vara på den klippta delen av gräsmattan och att man alltid vänder i riktning från sladden.

Gräsklippare med uppsamlarePå de flesta gräsklippare är uppsamlaren monterad bak. Då är den minst i vägen och genomströmningen av gräsklippet blir effektivast. Även bra uppsamlingsmaskin ska man kräva att den fyller samlaren helt. Helst bör den tömmas innan den är överfull. Om samlaren släpper gräs klipp efter sig är det tecken på att den inte rymmer mer.

Uppsamlare eller inte?

De allt flera välskötta gräsmattorna kräver att klippet samlas upp, de mår bäst då, av skäl som närmare redovisas i artikeln 12 rätt om gräsklippning och gräsklipp. Ändå är det till övervägande del så kallade spridningsmaskiner som idag används i svenska trädgårdar. Maskiner med uppsamlare monterad kallas uppsamlingsmaskin

(helst med uppsamlaren baktill på maskinen).

Klippet efter spridningsmaskinen kan antingen räfsas upp eller lämnas kvar i gräsmattan, där det efterhand förmultnar men också bildar en filt, se s 71. En särskild typ av spridningsmaskiner är mulchern, som också finfördelar klippet. I Sverige kallas denna maskintyp antingen Bioklippare eller

Multiklippare, beroende på tillverkaren.

MulcherPrincipskiss som visar mulcherns sätt att arbeta. Lägg märke till kåpans utformning (vid pilen).

Med mulchern finfördelas klippet och får ligga kvar i gräsmattan. Metoden kan knappast rekommenderas för den mest välskötta typen av gräsmatta. Dessutom fungerar inte mulcherprincipen så bra på låga klipphöjder, varför man inte bör välja en sådan maskin om man föredrar en lågt klippt gräsmatta, tidigare kanske klippt med cylindermaskin.
Gräsuppsamlare varningBild th: När gräsuppsamlaren hakas av, för tömning t ex, öppnas ett farligt “gap”, med en vass,

snabbt roterande kniv, bara några centimeter ned. Ha som vana att aldrig, när motorn är igång, sticka ned handen för att rensa bort gräsklipp. Stoppa motorn först och rensa sedan!

Åkgräsklippare – storebror bland klipparna

För den stora gräsmattan, över 1 500 m2, är det befogat med en åkgräsklippare, det finns två basmodeller att välja mellan:

A med klipp aggregatet placerat framför maskinen

B med klippaggregatet under maskinen

Med klipp aggregatet framför maskinen (frontmontering) kommer man åt lika bra som med en liten, vanlig maskin och föraren har obegränsad utsikt över klippningen. När klippaggregatet sitter under maskinen (och föraren) kommer man inte till lika bra där det är trångt och efterputsning med mindre maskin krävs oftast.

Det finns olika sätt att styra åkgräsklipparen: med framhjulen eller bakhjulen, det senare bäst. Allra bäst är midjestyrning, som ger en oslagbar smidighet och framkomlighet.

För en tätvuxen, välskött gräsmatta gäller att klippet måste samlas upp och därför finns uppsamlare också till åkklipparen. En sådan uppsamlare borstar upp klippet, är bogserad och kopplas till en dragkrok bakpå klipparen. Med samma redskap kan man också samla upp löv.

Åkgräsklippare

Från åkklipparens bekväma sits har man en god överblick och kan manövrera maskinen som man vill. Ar
den midjestyrd finns det knappast några gränser för framkomligheten. Åkklipparen, av den typ som bilden visar, är en spridningsmaskin. Vill man samla upp gräsklippet maskinellt krävs en särskild anordning, som kan kopplas till.

FAKTA OM VAL AV RÄTT GRÄSKLIPPARE

Typ av tomt  Lämplig maskin
Radhustomten med liten gräsmatta.  Handgräsklippare / El-driven klippare
Villatomten med gräsmatta upp till ca 1 500 m”. Motordriven gräsklippare, med självgång eller utan. Om gräsmattan är över ca 400 m2 rekommenderas en självgående maskin. El-klipparen kan också vara ett lämpligt val om avståndet mellan vägguttaget och gräsmattans bortre hörn inte är för långt.
Gräsmatta över 1 500 m2 Åkgräsklippare
Typ av gräsmatta     Typ av maskin
Välskött gräsmatta Maskin med uppsamlare
Enklare gräsmatta Spridaremaskin eller mulcher
Äng Slåttermaskin / Lie

Anmärkning: Med “mulcher” avses en motordriven klippare, som finfördelar klippet så att det förmultnar snabbare, t ex Multiklippmaskinen.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se