Gräsklippare -Tips från en serviceman

När valet är gjort och klipparen inköpt återstår att sköta den nya maskinen och också att kunna möta svårigheter som eventuellt uppstår.

Kortversion

Underhåll för gräsklippare

  • Förberedelse: Se till att olja och bränsle är påfyllt för bensindrivna klippare; kontrollera elanslutningen för el-klippare.
  • Startproblem: För bensinklippare, anpassa gasreglage före start och använd inte choke om motorn är varm. Vid problem, prova att dra i startsnöret flera gånger.
  • Regelbundet Underhåll: Håll klipparen ren, kontrollera och vässa knivarna regelbundet, och utför säsongsmässigt underhåll för att förebygga framtida problem.
  • Vintersäkring: Töm tanken på bensin, byt olja, rengör grundligt och smörj alla rörliga delar innan lagring.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Serviceman startar gräsklippare

Före start av bensinklippare

Kontrollera oljenivån och fyll på ny olja om det behövs. Fyll på bensin genom en tratt, helst med sil. Smuts i bensinen täpper till i förgasaren.

Före start av el-klipparen

Se till att vägguttaget är säkrat med 10 amp trög propp och att uttaget inte redan är hårt belastat.

Om motorn är svår att starta

När en bensinmotor stannas under klippning och är varm, kan den vara svår att starta på nytt.

Några råd:

Ställ aldrig gasreglaget på “Full gas” och inte heller på “Start” eller “Choke”, pröva istället 1/2 eller 3/4 gas. Efter många startförsök kan det hända att motorn fått för mycket bränsle och har blivit “sur”.

Ställ då gasreglaget på “Stopp” och dra i startsnöret 5-6 gånger. Ställ gasreglaget på halv gas och dra i startsnöret på nytt. Då brukar motorn starta.

Kall bensinmotor, som inte vill starta alls

Det är praktiskt taget alltid fel på systemen för el och bränsle som gör att motorn inte startar eller vill gå.

Pröva först med el-systemet:

Skruva loss tändstiftet, lägg den gängade delen så att den får god kontakt med motorgodset och dra i startsnöret.

Kommer det fram gnistor mellan tändstiftets elektroder (kanske efter byte till nytt stift) är det inget fel på motorns el-system. Felet måste då finnas någonstans i bränslesystemet. Att felsöka här kräver händighet och kunskap om motorer.

Underhåll av gräsklippare

Ha för vana att alltid göra maskinen ren överallt efter klippning. Skrapa först, om det behövs (planteringsspade duger) och spola sedan med vatten där gräsklipp är samlat.

När klipparen med bensinmotor lutas eller läggs ned på sidan skall förgasaren vara uppåt.

Observera att motorn kan vara svår att starta efter att ha legat på sidan. Låt den stå upprätt några minuter först, så att bensin och olja återfår normala nivåer.

Läs också: Sköt om din gräsklippare

Före vintern

Kör slut på bensinen genom att låta motorn gå tills den stannar av sig själv. Byt olja i motorn, medan den är varm. Då rinner den ut bättre.

Fyll på ny olja av rätt slag (se efter i instruktionsboken, som alltid är bra att ha till hands). Lossa tändstiftet och töm ett par teskedar motorolja i hålet, dra i startsnöret ett par gånger, skruva i tändstiftet.

Om tändstiftet är sotigt, gör rent det eller byt till ett nytt av samma slag. Kontrollera att elektroderna har rätt avstånd.

Tvätta luftfiltret i vatten som blandats med diskmedel. Gör ren motorns kylflänsar med en smal borste. Smörj alla reglage och vajrar med olja. Hjul med kullager rengörs och smörjs, nylon lager behöver bara rengöras.

Se över kniven eller knivarna. Om de” är felfria och utan hack kan man skärpa eggen med bryne eller en fintandad fil, bäst är att byta till nya skär. Att försöka fila bort skador på knivar ger för det mesta en farlig obalans i hela maskinen.

Gör hela maskinen noggrant ren överallt. Förvara den torrt. Ställ aldrig in en trasig maskin på hösten och kom ihåg att serviceverkstaden alltid har bäst om tid på hösten.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se