Sköt om din gräsklippare

Underhåller och sköter om gräsklippare

Att sköta om sin gräsklippare är ett måste om vill få en fin och välskött gräsmatta. I den här artikeln hittar du utförlig information och beskrivning med förklarande fotografier om hur man sköter om en gräsklippare.

Innan den motordrivna gräsklipparen blev villaägarens trogne tjänare var gräsklippning utan tvekan något av sommarens gissel. Man drog sig i det längsta för att ta fram den tungkörda cylinderklipparen, som långt ifrån blev lättare att köra för att gräset hunnit bli högt.

Idag är den motordrivna gräsklipparen en självklarhet för dom flesta husägare med lite gräsmatta att ta hand om. Har gräsklipparen god kvalitet är den både lättkörd och högeffektiv om man då och då gör sig besväret att vårda och sköta om den.

Tillsammans med borrmaskinen är gräsklipparen det första motordrivna redskap en småhusägare skaffar sig. De allra flesta väljer dessutom en rotorklippare, som har den enklaste konstruktionen, med knivarna fastsatta direkt på motoraxeln eller på en centrumdel som sitter på axeln.

I motsats till den motordrivna cylinderklipparen, som bygger på handgräsklipparens princip och klipper av gräset, skär rotorklipparen med en eller flera knivar av grässtråna. Den enkla konstruktionen gör att rotorklipparen är ett ovanligt robust redskap, som klipper gräset även om det är grovt och förvuxet.

Men denna goda egenskap betyder inte att gräsklipparen är något av evighetsmaskin, som fungerar år efter år utan någon som helst service även om serviceintervallerna på dagens gräsklippare är längre än på gamla gräsklippare.

Liksom alla andra redskap och verktyg, i synnerhet motordrivna, fordrar gräsklipparen en enklare, men regelbunden skötsel under de månader man klipper gräset, och dessutom en mera genomgående service inför till exempel vintern, då den ändå bör rengöras rejält och packas in.

Skillnaden i pris mellan billiga och dyrare motorgräsklippare kan vara betydande, men behöver inte alltid vara knuten till sämre eller bättre kvalitet. Bland annat har givetvis kapaciteten stor betydelse för priset.

Även så kallade prisbilliga varianter kostar ändå så pass mycket att det är klart fördelaktigt att ta den tid som behövs för att maskinen ska kunna hållas i god trim. En motorgräsklippare som inte står rycken ett par- tre år har antingen undermålig kvalitet eller är klart misskött.

Det finns ett antal fabrikat av gräsklippare på marknaden. Antalet storlekar och modeller är mångdubbelt större. När det gäller skötseln och driften av gräsklipparen bör du givetvis följa de anvisningar som kan gälla speciellt för just din maskin.

Några större avvikelser mellan gräsklipparmärkena förekommer inte när det gäller hästkrafter. Motorerna är i princip likvärdiga och de flesta bensindrivna typer, som är aktuella för en småhusägare, har en effekt på cirka 3 kilowatt, vilket ungefär motsvarar 5 “gamla” hästkrafter.

Vårt exempel visar genomgången av en rotorklippare. Från den ursprungliga modellen med en fast kniv, monterad direkt på vevaxeln, sitter knivarna oftast på en centrumskiva och är rörliga. Självfallet förekommer fortfarande fasta knivar och de kan då vara skevade. Rotorn kan också vara en balk med så kallade slungknivar och knivarna kan till och med vara utbytta mot ledbara ståltrådsbitar.

Varning!

Ta aldrig några risker med en motorgräsklippare! Nonchalerar du säkerhetsföreskrifterna är den lika farlig som den är effektiv när du handskas med den på rätt sätt. Varje år inträffar olyckor med allvarliga skador som följd.

Hand- och fotskador är vanligast och beror nästan alltid på att man ställer maskinen på kant eller vänder den upp och ned utan att först ha lossat kabeln till tändstiftet eller förbisett att ta bort den ev. startnyckeln.

Fuktigt gräs kan t ex “låsa” rotorn. När du petar bort det snurrar rotorn blixtsnabbt igång. Ett enda lätt drag i rotorn kan göra att även trögstartade maskiner går igång. Fyll inte heller på bensin när motorn går eller är varm och låt aldrig ett barn köra gräsklipparen. Det finns motorgräsklippare med s k dödmansgrepp.

Startbesvär

Situationen med en svårstartad motorgräsklippare är nästan lika klassisk som när båtägaren ideligen drar i “snöret” utan att den snurrar igång. Om du har bensin i tanken och tändstiftets elektroder är rätt inställda och motorn inte har något annat fel än att den plötsligt inte “vill” starta brukar något av följande två sätt få den att gå igång:

1. Vänta 10-15 sekunder innan du försöker igen.

2. Är förgasaren bensindränkt skjuter du gasreglaget i botten och drar sedan några gånger i startsnöret. Därefter ger du full gas. När du drar i snöret nästa gång brukar motsträvigheten vara borta.

Värt att veta

Alla motorgräsklippare bullrar mer eller mindre, de flesta med en ljudnivå som ligger kring 80 decibel. Eldrivna gräsklippare är alltid mera tystgående. Ju mindre gräsklipparen väsnas desto mer brukar den normalt kosta i inköp.

En rotorgräsklippare av mera vanligt slag klipper omkring 2.000 kvadratmeter gräsyta per timme. Är gräsklipparen självgående klarar den ytterligare ca 1.000 kvadratmeter under samma tid.

Verktyg och material du behöver när du ska underhålla gräsklipparen:

Verktyg:
Block- eller hylsnyckel (1) Skiftnyckel (2) Bryne (3) Skruvmejsel (4) Stålborste (5) Bladmått (6) Trassel eller trasor (7) Påfyllningstrattar (8) Hink (9) Polygrip (10)

Material:
Motorolja, Luftfilter, ev. Fotogen.

Före varje start

Efter klippning


Byt olja


Rengör luftfiltret


Se över knivarna


Tips!

Vibrerar eller skakar motorgräsklipparen beror detta för det mesta på att rotorarmen är dåligt balanserad, men det kan också vara något fel på den vibrationsdämpare som sitter ovanpå skyddskåpan.

Om gräsplantornas toppar någon dag efter klippningen blir gula beror det nästan alltid på att knivarna har slitit av gräset i stället för att skära av dem. De är då slöa och måste slipas eller bytas ut.

Vinterförvaring

Andra har också läst

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se