You dont have javascript enabled! Please enable it! Lägga om gräsmatta - Så här gör du, steg för steg | dinbyggare.se

Lägga om gräsmatta – Så här gör du, steg för steg

Motorhacka fräser om gräsmatta

När gräsmattan är gammal och mossa och ogräs har tagit över kan den föryngras genom att vändas, jordförbättras, gödslas och sås om. Det tar några månader från arbetets böljan tills gräset är färdigt att gå på.

Först klipps gräset (ogräset) så kort som möjligt, bäst går det med en motorklippare, varefter allt löst material räfsas upp – och blir ett utmärkt tillskott i komposten.

Jordbearbetningen, med jordfräs eller motorhacka eller genom att gräva för hand, görs helst ned till 20 cm djup. När jorden är väl genomarbetad bör den inte innehålla varken ogräs eller annat, t ex trädrötter.

Därefter jordförbättrar och gödslar man på djupet och då gäller samma regler som för anläggning av ny gräsmatta. Sedan kan man välja mellan att så eller att lägga ut färdig gräsmatta.

Omläggning av gammal gräsmatta:

Omläggning av gräsmatta

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se