Lägga färdig gräsmatta – Tips inför läggningen

När du ska lägga en färdig gräsmatta är förarbetet densamma som för sådd. Alla genvägar och allt fusk straffar sig snart. Visst kan det vara frestande att bara kratta till ytan nödtorftigt och därefter täcka över med den färdiga gräsmattan.

Kortversion

Att lägga färdig gräsmatta: Viktiga förberedelser och tips

  • Förarbete: Förbered jorden noggrant, lika viktigt som för sådd. Undvik genvägar för bästa resultat.
  • Utläggning: Planera utläggningen så att gräsmattan läggs ut direkt efter förberedelsen. Förvaring över 3-4 dagar bör undvikas. Vid väntetid, placera rullarna i skuggan för att minimera risken för uttorkning.
  • Vattning: Genomvattna underlaget ett par dagar före utläggning, men undvik regn under arbetet.
  • Verktyg: Använd kratta, vass kniv, lina och pinnar för precision. En kärra underlättar transport av rullarna.
  • Teknik: Lägg gräsrullarna i en riktning och se till att skarvarna är tätt ihop utan synliga glipor. Efter utläggning, vältas gräsmattan för att säkerställa god kontakt mellan rullarna och underlaget.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Läggning av färdig gräsmatta

Läggning av en färdig gräsmatta som rullas ut på underlaget.

Ojämnheter märks snart och där gräsrötterna inte får kontakt med underlaget dör gräsplantorna. Saknas tillräckligt med näring i underlaget märks också detta innan särskilt lång tid som gått.

Omedelbart före utläggningen av färdig gräsmatta krattas jordbädden.

Omedelbart före utläggningen av en färdig gräsmatta krattas jordbädden.

Den färdiga gräsmattan måste vara på plats ungefär samtidigt som förarbetet är avslutat och utläggningsarbetet skall påbörjas. Att kratta jämnt ena dagen och lägga ut gräsmattan nästa dag ger inte något bra resultat.

Eftersom en färdig gräsmatta inte tål att lagras mer än 3 -4 dygn gäller det att samordningen inte slår fel tidsmässigt.

Ett par dagar före beräknad utläggning genomvattnas underlaget, om det inte regnar. Däremot är det inte lämpligt med regn under själva utläggningen, att kratta jorden jämn i regn går inte.

Redskap som behövs är en kratta, en vass kniv, en lina eller ståltråd samt pinnar. En kärra att köra gräsrullarna på underlättar arbetet.

Att lägga en färdig gräsmatta

Utläggningen sker i en riktning, man ska inte pussla ihop gräsmattelängder hur som helst. När man bestämt var utläggningen ska börja, gärna utmed en vägg eller rak väg sträcker man linan (ståltråden) från den ena yttersta punkten till den andra, som på teckningen nedan.

Använd alltid en lina vid utläggning av en färdig gräsmatta så att vådorna ligger rakt intill varandra, utan glipor emellan.

Man måste vara noggrann vid utläggningen, så att rotning och sammanväxning går så snabbt som möjligt. Underlaget skall vara fuktigt och nykrattat före varje längd som läggs ut. Först kratta, sedan lägga, utan att jordytan hinner torka ut.

Gräslängderna läggs i förband, så att två skarvar aldrig kommer mitt för varandra. Skär alltid av med kniv, inte genom att slita isär för hand. Det är viktigt att alla skarvar är jämna och läggs tätt, så tätt att de inte syns. Den riktigt noggranne strör dessutom mullrikt material i skarvarna, så att hopväxningen av gräset går snabbt.

Man börjar utläggningen längs en lina, husvägg, häck eller liknande så att fogarna blir raka. Tjockare än så här bör den färdiga mattan inte vara.

Man går alltid på den utlagda mattan och inte där det är nykrattat. Är underlaget fast syns inga spår i gräsmattan. Naturligtvis är det inget fel att lägga ut en planka på gräset att gå på.

Med en kratta trycks den utlagda gräsmattan till uppifrån, om man inte föredrar att välta. Då har man garanti för att gräsmattans rötter får god markkontakt och kan växa ned i underlaget.

Med stora moderna maskiner skördas den färdiga gräsmattan. Två man betjänar maskinen.

Med stora maskiner skördas den färdiga gräsmattan. Två man betjänar maskinen.

Regn eller vattning måste till för att rotningen snabbt skall komma igång, vilket är detsamma som att gräsmattan skall kunna användas redan efter ett par veckor. Sedan måste den passas med vattning och gödsling precis som en uppväxt matta.

Färdig gräsmatta – Fakta

För odling av en färdig gräsmatta krävs en stenfri mark, som bör bestå av mullblandad sandjord eller eventuellt mossjord.

Sådden sker med en fröblandning som är den bästa och lämpligaste branschen kan erbjuda. Efter uppkomsten sköts gräset med vattning, gödsling och regelbunden klippning. Tidigast en vinter efter sådden är grästorven färdig för leverans.

Upptagningsmaskinen arbetar med stor precision, det är bara sten i marken som kan störa. Torvlängderna som tas upp brukar vara 40 x 200 cm, tjockleken 2,5 cm och inte mer. Det är ingen fördel med tjockare torv, snarare tvärtom. Vid upptagningen kontrolleras torven uppmärksamt, upptäcks minsta skada kasseras hela längden.

Efter upptagningen läggs grästorvsrullarna på pall för vidare transport till köparen. Eftersom en färdig gräsmatta inte tål mer än på sin höjd 3 – 4 dygns lagring är det viktigt att läggningen inte fördröjs.

I väntan på att gräsmattan skall läggas placeras pallarna med grästorv så svalt och skuggigt som möjligt. Att vattna på rullarna eller täcka dem med en presenning eller liknande rekommenderas däremot inte.

Ett vanligt problem vid leverans är avlastningen, som går lättast med hjälp aven gaffeltruck. Mindre mängder kan dock utan svårighet lastas av för hand. Varje rulle väger omkring 10 – 20 kg och kan därför hanteras även utan särskilt hjälpmedel.

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se