Så en gräsmatta? Här är tipsen du behöver

Sådd av ny gräsmatta

Bästa tiden för att så gräsmattan är antingen på våren eller under sensommaren och hösten.

Sådd för hand

Att så gräsmattan för hand går bra, om man är van.

När du ska så en gräsmatta bör vårsådden ske så tidigt som möjligt, enda hindret är att jorden inte hunnit torka upp efter tjällossningen.

Eftersom det finns risk för torka under försommaren krävs möjligheter att bevattna. En nysådd gräsmatta vattnas helst mitt på dagen, inte bara genom duschning av ytan utan med genomvattning så att de nybildade gräsrötterna söker sig nedåt i jorden. Vid enbart ytlig bevattning kan det hända att småplantorna torkar bort eller får en dålig start.

Sensommarsådden och höstsådden lyckas man bäst med i slutet av augusti och början på september, när den varmaste perioden av året är över. Jordtemperaturen är fortfarande hög och perioder med regn och fuktigt väder underlättar groningen. Även sen sådd på hösten kan lyckas, men är mera lotteribetonad.

Att så en gräsmatta

När du ska så en gräsmatta gäller det att så jämnt och fördela frömängden så att den räcker till som beräknats. Ett väl beprövat sätt för den ovane är att före sådden dela in hela ytan i mindre rutor och avväga gräsfröblandningen i ett motsvarande antal småposter.

Rutindelningen sker genom att man spänner snören eller ståltrådar mellan pinnar, mängden gräsfrö för varje småruta mäts eller vägs. Då väntar ingen överraskning, allting kommer att stämma.

provså på papper

Genom att provså på ett papper, och sedan väga, vet man att frömängden blir den rätta.

Själva sådden gör den vane för hand, med en precision som kan förvåna, för den ovane är det säkrast med strövagn eller såmaskin. Inställningen måste göras noggrant, man prövar i en av smårutorna.

Gräsfrö skaffar man i god tid, rätt blandat och i en mängd som gott och väl räcker till. Före sådden av gräsmattan öser man om fröet så att de små blandas med de större. Vid förvaring och transport kan det hända att de tyngsta gräsfröna sjunker mot bottnen i förpackningen.

Frömängden bestäms av frönas storlek. Man räknar med en planta per cm” och då blir frömängden per 100 m2 cirka 2,5-3 kg. Läs mera om frön och fröblandningar.

Efter sådden av gräsmattan myllas fröet lätt med en ståltrådsräfsa. Se till att gräsfröet inte samlas till strängar eller högar genom felaktigt utförd myllning. Att kratta ned frön är svårt eftersom krattan lätt går för djupt och samtidigt flyttar yt-jorden med frön på ett olyckligt sätt.

Ett bättre sätt att mylla är att köra över med en vält, vars yta består av ett kraftigt nät, därav nätvält eller gallervält. En sådan brukar man kunna hyra på trädgårdscenters och i fröhandeln.

Nätvält

Lådan på nätvälten är till för tyngder.

Däremot bör man inte packa till den nysådda gräsmattan med slätvält, möjligen med undantag för mycket lätt sandjord. Se i så fall till att fröna inte fastnar på välten.

Att vattna gräsmattan omedelbart efter att gräsmattan är sådd kan leda till att fröna flyter bort, det riktiga är att genomvattna jorden några dagar före sådden, om det inte har regnat.

Vid ihållande torka måste man naturligtvis vattna. Ge alltid en ordentlig ”rotblöta” som tränger ned 15-20 centimeter i jorden.

Relaterade artiklar

 

scroll to top