Så gräsmatta – Gör så här

Bästa tiden för att så gräs i en gräsmatta är i slutet på augusti eller början på september. Men det går att så en gräsmatta under hela årets växtperiod men då är det viktigt att man är noggrann med vattning av gräsmattan efter att man har sått gräset.

Kortversion

Artikeln fortsätter efter annonsen

Gräsmattans start: Sådd för bästa tillväxt

  • Förberedelser: Rensa marken från ogräs och sten, jämna till ytan och tillsätt kompost för näring.
  • Sådd: Välj gräsfrö anpassat till din trädgårds förhållanden. Sprid fröet jämnt under sen vår eller tidig höst.
  • Vattning: Håll ytan jämnt fuktig under groning och etableringsfasen utan att orsaka övervattning.
  • Eftervård: Börja klippa när gräset nått mellan 5 -9 cm höjd, undvik att klippa för kort och fortsätt med regelbunden vattning och gödsling.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Spridarvagn med gräsfrön för att så gräsmatta

Artikeln fortsätter efter annonsen

Om du tänker så gräs på våren

Om du tänker så gräsmattan på våren bör vårsådden ske så tidigt som möjligt, enda hindren är att jorden inte hunnit torka upp efter tjällossningen och att utetemperaturen inte understiger 10 grader. Om du har mycket ogräs i din gräsmatta kan det dock vara bättre att så gräs på hösten i stället för på våren då konkurrensen från ogräset är mindre.

Eftersom det är risk för torka under försommaren kan det bli tillfällen då du behöver vattna upp jorden. En nysådd gräsyta vattnas helst mitt på dagen, då är det viktigt inte bara göra en duschning av ytan utan med genomvattning så att de nybildade gräsrötterna söker sig nedåt i jorden.

Vid enbart ytlig bevattning kan det hända att småplantorna torkar bort eller får en dålig start. Så var noggrann med vattningen.

Så lyckas du bäst med sensommar- och höstsådden

Sensommarsådden och höstsådden lyckas man bäst med i slutet av augusti och början på september, för att den varmaste perioden av året är då över.

Temperaturen i jorden är fortfarande hög och perioder med regn och fuktigt väder underlättar groningen. Konkurrensen från ogräs är oftast mindre på hösten eftersom dom flesta ogräs redan har blommat.

Ytterligare en fördel med att så gräs på hösten är att det är mindre skadeinsekter vilket gör månadsskiftet augusti-september till den bästa tiden att så.

Även senare sådd på hösten kan lyckas, men är mera lotteribetonad.

Så gräsfrön så här:

När du ska så en gräsmatta gäller det att så jämnt och fördela frömängden så att den räcker till som beräknats. Ett väl beprövat sätt för den ovane är att före sådden dela in hela ytan i mindre rutor och avväga gräsfröblandningen i ett motsvarande antal småposter.

Rutindelningen sker genom att man spänner snören eller ståltrådar mellan pinnar, mängden gräsfrö för varje småruta mäts eller vägs. Då väntar ingen överraskning, allting kommer att stämma.

Provsår gräsfrön på ett papper

Genom att provså gräsfrön på ett papper, och sedan väga det så vet man att frömängden blir den rätta.

Så frö för hand eller med spridarvagn

Själva sådden gör den vane för hand, med en precision som kan förvåna, för den ovane är det säkrast med spridarvagn. Inställningen måste göras noggrant, man prövar i en av smårutorna.

Bilden visar sådd av gräsfrön för hand

Att så gräsmattan för hand går bra, om man är van.

Tänk på att så gräsfröna på en vindstilla dag. Kom ihåg detta så att dina gräsfrön hamnar där de ska.

Gräsfrö skaffar man i god tid, rätt blandat och i en mängd som gott och väl räcker till. Före sådden av gräsmattan öser man om fröet så att de små blandas med de större. Vid förvaring och transport kan det hända att de tyngsta gräsfröna sjunker mot bottnen i förpackningen.

Håller gräsfrö i handen för att bestämma rätt mängd frön efter storlek

Tips! Genom att blanda flera olika grässorter när du ska så gräs kan du få en gräsmatta som blir mer tålig mot ogräs och grönskar längre.

Välja rätt mängd frön

Frömängden bestäms av frönas storlek. Man räknar med en planta per cm² (kvadratcentimeter) och då blir frömängden per 100 m² (kvadratmeter) cirka 2,5-3 kg.

Mylla frön

Efter sådden av gräsmattan är det dags att avsluta med att mylla ned fröet lätt med en ståltrådsräfsa. Se till att gräsfröet inte samlas till strängar eller högar genom felaktigt utförd myllning. Att kratta ned frön är svårt eftersom krattan lätt går för djupt och samtidigt flyttar yt-jorden med frön på ett olyckligt sätt.

Ett bättre sätt att mylla är att köra över med en vält, vars yta består av ett kraftigt nät, därav nätvält eller gallervält. En sådan brukar man kunna hyra på uthyrningsföretag eller trädgårdscenters med fröhandel.

Nätvält

Lådan på nätvälten är till för tyngder.

Däremot bör man inte packa till den nysådda gräsmattan med slätvält, möjligen med undantag för mycket lätt sandjord. Se i så fall till att gräsfröna inte fastnar på välten.

Vattnar gräsmatta efter sådd så att jorden blir ordentligt genomvattnad

När du vattnar efter sådd är det viktigt att du vattnar ordentligt så att vattnet tränger ner i jorden och håller sig fuktig. Undvik övervattning så att inte gräsfröna rinner bort.

Vattna gräsmattan

Att vattna gräsmattan omedelbart efter att gräsmattan är sådd kan leda till att fröna flyter bort, det riktiga är att genomvattna jorden några dagar före sådden, om det inte har regnat.

Men det finns undantag vid ihållande torka måste man naturligtvis vattna. Ge alltid en ordentlig ”rotblöta”, dvs. vattna kraftig så att vattnet tränger ned 15-20 centimeter i jorden.

Klippning av gräsmatta efter sådd

Det tar vanligtvis tre till fyra veckor innan gräsfröna börjar spira och komma upp ur jorden. Det är viktigt att inte klippa en nysådd gräsmatta förrän gräset är 6-8 centimeter högt. Klipp inte gräshöjden lägre än 3-4 centimeter.

Det här behöver du när du ska så gräs:

Spade
Kratta
Räfsa
Jordfräs
20-25cm fukthållande jord och 10cm anläggningsjord
PK-Gödsel
Gräsfrö
Spridarvagn
Vattenspridare

Läs också: Gräsfrö – Tips om vilka grässorter som passar din gräsmatta
Läs också: Gödselspridare för gödning av gräsmattor
Läs också: Slangar, kopplingar och spridare för gräsmattan
Läs också: Så vattnar du gräsmattan

Läs också – Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se