Anläggning av gräsmattan

anlaggning-grasmatta.jpg

Den vanliga bilden, huset är färdigt, men grönskan återstår. Att lägga ut färdig gräsmatta istället för att så är snabbast.

Innan man börjar arbetet bör man förvissa sig om att marken inte är vattensjuk, dvs tät och våt, med alla porer vattenfyllda och med ytvatten som inte rinner bort. I så fall kan det vara nödvändigt att leda bort vattnet genom dikning. Kontakta myndighet för detta!

Anläggningsjord för gräsmatta
Om byggnadens stuprör inte är anslutna till avlopp kan tillfälliga översvämningar uppstå och då kan också gräsmattan skadas. Ett ofta prövat sätt är att anlägga stenkammarbrunnar som stupröret kan mynna i, en brunn för varje stuprör. Teckningen visar en sådan brunn och hur den anläggs.

StenkammarbrunnStenkammarbrunnen har räddat många gräsmattor från översvämning. Välj jämnstora stenar och lägg dem så att mycket vatten får plats.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top