You dont have javascript enabled! Please enable it! Den första skötseln av gräsmattan | dinbyggare.se

Den första skötseln av gräsmattan

Första skötseln av en gräsmatta

När gräset grott och blivit några centimeter högt gödslas det med ett NPK-medel, t.ex. Tg-Växupp, 4 liter per 100 m2, förutsatt att sådden skett på våren.

Höstsådd gödslas inte förrän påföljande vår, med samma mängder som för vårsådd. Man sprider gödseln så jämnt som möjligt, bäst är att använda strövagn eller, ännu bättre, centrifugalspridare.

Efter ett par veckor upprepas gödslingen, med samma gödselslag och mängd som första gången. Kom ihåg att man bara får gödsla i samband med regn eller bevattning. Nytt gräs är särskilt känsligt för handelsgödsel med korn som ligger kvar i gräsmattan utan att lösas upp.

Ogräs som grott samtidigt med gräset kan man lämna utan avseende eftersom det normalt kommer att försvinna av sig själv, förutsatt att gräsmattan växer och trivs i ett konkurrensförhållande som ogräset inte klarar av. Inte heller kommer detta späda ogräs att tåla klippning.

När gräset vuxit till omkring en handbredds höjd klipps det första gången, klipphöjd inte under 4 cm. Man använder den klippare man har, antingen den är handdriven eller har motor.

Att ta till lie för det första gräset därför att det skulle skadas av gräsklippare stämmer inte med verkligheten. Dels finns det knappast någon som kan hantera en lie så väl som det behövs och dels är de nya gräsklipparna så bra att de kan användas redan när gräset är ungt.

Efter två gödslingar och den första klippningen är anläggningsarbetet avslutat.

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se