Gödsla gräsmattan? Så här gör du

godslar-grasmatta.jpg

Man kan sprida handelsgödsel på flera sätt, på bilden visas det äldsta. Det krävs en viss vana för jämn spridning.

Vilket gödsel ska man välja till sin gräsmatta och när på året är det bäst att gödsla?

De vilda växterna är självförsörjande vad gäller näring, gräsen på de naturliga ängarna gödslas på sin höjd av betande djur – ändå växer det och grönskar som det skall. Att de odlade växterna, också gräsen, kräver ett extra tillskott av näring beror främst på att man ställer krav på högre avkastning – i detta fall tätare, grönare gräsmatta.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Enbart klippning av gräsmattan bortför stora mängder näring, som måste återställas – genom gödsling.

Bortsett från grundgödsling vid gräsmattans anläggning, hör underhållsgödsling (andra benämningar är övergödsling, kompletteringsgödsling, ytgödsling) till den viktigaste skötselåtgärden, jämte klippningen.

Gödslingen av gräsmattan glöms ofta bort, man väntar förgäves på regn, man reser bort, har semester etc. Därför borde man redan i förväg, på våren, bestämma när underhållsgödslingarna skall göras.

NÄR SKA MAN GÖDSLA GRÄSMATTAN?

Ett förslag till normal underhållsgödsling kan se ut så här:

TidpunktMängd liter pr 100 m2Gödselslag
Tidigt på våren4Tg-Växupp18-4-10
Omkring midsommar4Tg-Växupp18-4-10
Tidigt på hösten2Tg-Växupp18-4-10

Gödslingen görs strax före väntat regn eller i samband med vattning.

Att sprida gödsel för hand är svårt och kräver träning. Ojämn gödselspridning ger ojämn grönska åt gräset – skaffa därför en bra mekanisk gödselspridare!

Underhållsgödsling av gräsmattan är ofta föremål för diskussion. Hur tidigt eller- hur sent på hösten kan man till exempel gödsla, är de speciella långsamverkande gödselmedlen värda, sitt pris osv.

FallspridareVäsentligt är att man gödslar och NPK-medlen duger utmärkt, de passar bra för ändamålet och har inte gett problem.

Vill man av någon anledning snabba på grönskan finns kalksalpetern, men då måste man vara försiktig så att varken gräsplantan eller miljön omkring den skadas. NPK-gödsel, av typ Tg-Växupp 18-4-10 har ett ganska högt innehåll också av snabbverkande kväve, vilket gör kompletteringar med kalksalpeter onödiga.

Bild th: Fallspridare (strövagn) och centrifugalspridare. Den senare är lättast att använda. Båda typerna kräver noggrann spårning för att inte sprida dubbelt (överlappa). Efter användning måste spridarna göras ordentligt rena, så att de även fungerar nästa gång.

Bikalksackarld th: Farlig förväxling: kalk med kalksalpeter. Att ”kalka” gräsmattan med kalksalpeter kan ge gräset svåra brännskador.

FAKTA ÖVER GÖDSEL FÖR EN GRÄSMATTA

Man skiljer på organiska gödselmedel, som kommer från växter och djur samt oorganiska, som härstammar från berggrunden.

De organiska gödselmedlen måste först mineraliseras med hjälp av bakterier innan de kan tas upp av växterna, medan de oorganiska som regel är lättlösliga i markvätskan. Därför är de organiska gödselmedlen alltid långtidsverkande till skillnad från de oorganiska som har snabb verkan på växtligheten.

Exempel på organiska gödselmedel är främst olika slags stallgödsel, benmjöl, hornspån och blodmjöl samt specialgödselmedel som Chrysan. Samtliga verkar långsamt och passar bäst för grundgödsling. Minst intressanta för gräsmattan är benmjöl, hornspån och blodmjöl.

De oorganiska gödselmedlen är enkla eller sammansätta. Ett enkelt gödselmedel som används för ytgödsling (övergödsling). av gräsmattan är kalksalpeter, som innehåller cirka 15 procent snabbverkande kväve (nitratkväve).

Sammansatta gödselmedel, som innehåller kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) kallas NPK-gödsel. I den brukar också finnas mikronäringsämnen (spårämnen) i lämplig mängd. Proportionen mellan kväve, fosfor och kalium i NPK-gödsel medlen är olika beroende på vad de är ämnade för. En lämplig NPK- blandning för gräsmattan bör innehålla så stor mängd kväve att man slipper sommargödsla med kalksalpeter, ett medel som snabbare än andra kan vålla brännskada på gräsplantan om det sprids utan samband med regn eller vattning.

Observera dock att även NPK-gödsel kan orsaka brännskador, av samma skäl som för kalksalpetern, och att ingen handelsgödsel får ligga kvar torr i gräsmattan.

En NPK-gödsel med bra sammansättning är Tg-Växupp 18-4-10 (18% kväve, 4% fosfor och 10% kalium). All NPK -gödsel som säljs är kornad och lätt att sprida. Detsamma gäller för kalksalpetern (som trots namnet inte är något kalkningsmedel!

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top
Top