Slangar, kopplingar och spridare för gräsmattan

Bästa vattnet att vattna med är det som finns i insjöar och vattendrag, samt regnvatten som man samlat. Dessutom går det utmärkt att vattna gräsmattan med det kommunala ledningsvattnet, särskilt om man kan samla det “portionsvis” i en stor tunna eller liknande, för luftning.

Kortversion

Optimera din bevattning: välj rätt system för gräsmattan

  • Välja rätt bevattningssystem: Matcha systemet med gräsmattans storlek och form för effektiv bevattning.
  • Material och design: Välj slitstarka material och design som minimerar läckage och vattenförlust.
  • Praktiska tips: Använd timers och regnsensorer för att optimera vattentillförseln och minska slöseri.
  • Hållbar vattenanvändning: Samla regnvatten och välj vattensnåla spridare för att bevara vattenresurserna.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-23

Slangar-och kopplingar för gräsmatta

Slang och koppling för gräsmattan

Regnvattentunna

Bild: Regnvatten är syrsatt och “mjukt” (= kalkfattigt). Det kommunala vattnet är trots klorering ändå lämpligt att vattna med. Bästa vattnet har sjöar och vattendrag, använt direkt.

Bor man tillräckligt nära en naturlig vattensamling betalar det sig att skaffa en pumpanläggning – kanske man grannar emellan kan dela på kostnader och användning.

Vattenslangar finns många att välja mellan. Bäst är den armerade plastslangen, sämst den halvt genomskinliga, oarmerade slangen av mjukplast. Gummislangen, som var bra, finns knappast att få tag på längre.

Att slangen, också den bästa, sväller i solen när vattentrycket står på, är inget att göra åt – utom att rulla ihop den efter vattningen, sedan vattnet har stängts av. Till utrustningen bör således också höra en praktisk slangvinda.

Kopplingar finns att köpa nästan överallt och det är flera fabrikat som tävlar om kunderna. Med något undantag är kopplingarna av plast, dessutom är det allt vanligare att delar från olika fabrikat passar till varandra.

Priset är ganska lågt, vilket inverkar på kvaliteten. Man bör aldrig resa från eller lämna en bevattningsanläggning igång – risken för kopplingsbrott är alltför stor och vattnet är ofta dyrt. Teckningarna visar olika kopplingsenheter.

Vattenspridarsystem

Tillbehör för vattning: vinda med slang, kopplingar av olika slag samt roterande spridare.

Regnvattenmätare

Med hjälp av regnmätare (eller dricksglas t ex) kan man enkelt mäta spridarmängderna.

Regnvattenytor
Olika “vattningsbilder” beroende på typ av spridare. Både den stationära spridaren och rotorspridaren överlappar. Idealet är naturligtvis fyrkantspridning.

Vattenspridaren har en kvalitet som står i förhållande till priset. En bra spridare, att lita på, kostar ganska mycket. Spridare som ger en fyrkantig vattning spar vatten jämfört med cirkelspridaren. Se teckningarna som visar olika system för vattning. Lägg märke till spridaren som är ställbar rår vattning sektionsvis.

Fall inte för frestelsen att köpa en mycket billig spridare, ofta helt av plastmaterial. Den har sällan lång livslängd och man kan inte lita på den!

Relaterade artiklar

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se