You dont have javascript enabled! Please enable it! Såbädd - Grunden för en lyckad gräsmatta | dinbyggare.se

Såbädd – Grunden för en lyckad gräsmatta

Såbädd inför ny gräsmatta

Vältar såbädden före läggning av gräsmatta.

Man skall kunna gå på den färdiga såbädden utan att sjunka ned nämnvärt. En bra metod är att trampa till såbädden för fot, förutsatt att ytan inte är för stor – då får man köra med nätvält istället. Som avslutning finkrattas ytan så att den blir riktigt jämn.

Nätvält för att jämna till ytan

Med nätvält går det snabbt att måttligt trycka till såbädden på ytan.

Jordförbättring med gödselspridare

Har man inte redan blandat in gödsel i jorden (vid jordförbättringen) är det hög tid att göra det nu, före sådden. Mylla ned gödseln till minst 10 cm djup.

 

Relaterade artiklar

Se alla artiklar på gräsmatta »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se