Löv i gräsmattan – Tips inför lövräfsningen

Klipper gräsmatta med löv

Snabbare och lättare än med räfsa avlägsnar man löv genom att köra över dem med gräsklippare, typ uppsamlingsmaskin. Ett sätt att ytterligare ha nytta av gräsklipparen.

I naturens goda cirkel är växternas blad med, först som fabriker med produktion av näring och betydelse för syretillgången på jorden, sist som mullbildande löv, på marken och i komposten. När löv täcker gräsmattan om hösten brukar räfsan inte vara långt borta.

Ändå är det diskutabelt om man ska ha så bråttom med lövräfsningen, daggmaskar är förtjusta i löv, som de snart med mikrobers hjälp bryter ned till mull och ny växtnäring frigörs. Dessutom behöver ömtåliga växter lövtäcket som vinterskydd.

Löv i komposten ger, liksom gräsklipp, ett värdefullt jordförbättringsmedel. Om lövtäcket på gräsmattan är tjockt måste det räfsas upp innan snön kommer.

Finns buskar på gräsmattan bör man först bättra på lövtäcket under dessa, resten passar bra i komposten, om den finns. I annat fall är grannen, med kompost, tacksam för tillskott.

Räfsa och bärmatta

Till skillnad från gräsklipp multnar löv sakta men kan skyndas på genom att i komposten varvas med kväverikt material, som stallgödsel, gammal kompost, eller – varför inte också med färskt gräsklipp.

Fast då får man vänta tills nästa sommar med inblandningen. I samband med gräsmattans grundliga vårstädning räfsas också eventuellt övervintrade löv upp.

Med hjälp av räfsa och bärmatta, som knyts ihop hörnvis när den inte rymmer mer, samlar man ihop löv från gräsmattan för hand.

 

Daggmaskar i jorden
Daggmasken biter tag i lövens skaftända och drar ned dem i marken, där de blir mull. Det är åtskilliga löv per dygn som hinns med. De små högarna som maskarna lämnar efter sig i gräsmattan är som den bästa kompost och kallas ”daggmaskmull”.

Fakta

Det är mycket liten skillnad på löv som mullbildare. Också de kemiskt sett sura boklöven och eklöven duger bra att lägga i komposten, där de bryts ned som andra lövslag – också utan att kalk behöver blandas i komposten.

Relaterade artiklar

scroll to top