Kompost och kompostering – Värt att veta

Komposterar i kompost

I trädgården bör det finnas utrymme för en enkel kompostanläggning, det räcker med ett par kvadratmeters markyta för en sådan. Man kan antingen lägga komposten som hög eller i behållare. (Exempel på en lämplig kompostbehållare ser du på bilden.)

Materialet är PVC-plast. Andra material som kompostbehållare görs av är trä. Av kompostbehållare finns det flera modeller att välja mellan, som man antingen köper eller snickrar till själv. Huvudsaken är att högen eller behållaren inte är så smått tilltagen att vinden blåser rakt igenom, torrt och vindpinat material multnar mycket långsamt.

Märk att gräsklipp och annat avfall som läggs i komposten förmultnar, bryts ned till näringsrik mull av organismer som är så små att de bara syns i förstoringsglas – på en tumnagel ryms miljoner av dessa nedbrytare.

Förruttnelse är en helt annan process, illaluktande och motbjudande. För att de rätta nedbrytarna skall kunna hålla förmultningen i gång behöver de luft och näring.

Särskilt rik på rätt slags näring är det färska gräsklippet. Ett säkert kännetecken på detta är att värme utvecklas och att intensiv nedbrytning pågår. Man kan kompostera alla slags rester av växter och djur, men det är viktigt att komposten läggs och sköts riktigt.

Temperatur i en kompost

När gräsklipp och annat avfall nyss lagts i komposten stiger temperaturen kraftigt, för att sedan sjunka. Bästa temperaturen för snabb nedbrytning är omkring 40øC. Orden mesofil och termofil på bilden syftar på nedbrytarna, mikroberna, i komposten.

Relaterade artiklar

scroll to top