You dont have javascript enabled! Please enable it! Gräsklippet - Så komposterar du gräset | dinbyggare.se

Gräsklippet och kompostering – Så komposterar du gräset

Färskt gräsklipp är ett mycket värdefullt material, antingen det samlas upp efter klippningen – eller får ligga kvar. Vid förmultningen omvandlas det till jord, rik på mull och näring.

Kortversion

Kompostera gräsklipp effektivt

  • Återanvändning: Gräsklipp är ett värdefullt material som kan komposteras eller användas som marktäckning för att berika jorden.
  • Komposteringstips: För att undvika illaluktande kompost, blanda gräsklippet med cirka 10% mullrik jord eller gammal kompost.
  • Marktäckning: Lägg gräsklippet i ett 5 cm tjockt lager direkt på jorden som marktäckning för att främja näringstillförsel och mullbildning.

Läs hela artikeln och ta del av praktiska råd för att effektivt återanvända gräsklipp, främja en hälsosam trädgård och minska avfall.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-20

Gräsklippning med gräsklippare

Att, som ofta sker, lägga gräsklippet bland soporna är att i hög grad slösa med resurserna. Vill eller kan man inte kompostera eller låta det ligga kvar finns det ett tredje utmärkt alternativ: att använda det som marktäckning i den övriga trädgården.

Vid kompostering av gräsklipp måste det blandas med mullrik jord, cirka 10 volymprocent är lagom. Bäst är gammal kompost, som sparats. Utan inblandning blir högen med gräsklipp snart en illaluktande massa som bland annat flugor kommer att älska och lägga ägg i.


kompost

I komposten varvar man gräsklipp och annat avfall med mullämnen, helst gammal kompost. Blanda in cirka 10 volymprocent. Andra kompostmedel är onödiga.

Nyklippt gräs för kompostering

Bättre avfall att lägga i komposten än färskt gräsklipp finns inte.
Mullbildare

Bild: För trädgårdsodlaren är gräsklippet en värdefull mullbildare, alldeles för bra att köra bort som sopor.

Vid marktäckning läggs gräsklippet i ett cirka 5 cm tjockt lager, som efterhand kommer att multna och avge näring. Det blir ett slags ytkompostering, som både jorden och växterna trivs med.

grasplanta-vs-trad

Gräsplantan växer till nedifrån och inte från toppen, som t ex trädet gör. Ett hjärta i trädets bark är därför alltid kvar på den höjd över marken som ristaren en gång valde. Motsvarande märke på grässtrået följer däremot med tillväxten mot höjden.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se