Gräsklippet och kompostering – Så komposterar du gräset

Gräsklippning med gräsklippare

Färskt gräsklipp är ett mycket värdefullt material, antingen det samlas upp efter klippningen – eller får ligga kvar. Vid förmultningen omvandlas det till jord, rik på mull och näring.

Att, som ofta sker, lägga gräsklippet bland soporna är att i hög grad slösa med resurserna. Vill eller kan man inte kompostera eller låta det ligga kvar finns det ett tredje utmärkt alternativ: att använda det som marktäckning i den övriga trädgården.

Vid kompostering av gräsklipp måste det blandas med mullrik jord, cirka 10 volymprocent är lagom. Bäst är gammal kompost, som sparats. Utan inblandning blir högen med gräsklipp snart en illaluktande massa som bland annat flugor kommer att älska och lägga ägg i.


kompost

I komposten varvar man gräsklipp och annat avfall med mullämnen, helst gammal kompost. Blanda in cirka 10 volymprocent. Andra kompostmedel är onödiga.

Nyklippt gräs för kompostering

Bättre avfall att lägga i komposten än färskt gräsklipp finns inte.
Mullbildare

Bild: För trädgårdsodlaren är gräsklippet en värdefull mullbildare, alldeles för bra att köra bort som sopor.

Vid marktäckning läggs gräsklippet i ett cirka 5 cm tjockt lager, som efterhand kommer att multna och avge näring. Det blir ett slags ytkompostering, som både jorden och växterna trivs med.

grasplanta-vs-trad

Gräsplantan växer till nedifrån och inte från toppen, som t ex trädet gör. Ett hjärta i trädets bark är därför alltid kvar på den höjd över marken som ristaren en gång valde. Motsvarande märke på grässtrået följer däremot med tillväxten mot höjden.

Relaterade artiklar

scroll to top