Gräsmattans jord – Det här behöver du känna till

Gräsmattans jord

Gräsplantan trivs bäst i mullblandad sandjord men är inte mer nogräknad än att de flesta slags odlingsjordar duger. För att gräset skall växa och kunna konkurrera med ogräs, tåla perioder av torka etc. krävs ett lager av någorlunda bra jord överst, där de flesta rötterna finns.

Det är också viktigt att gräsmattans jord är tillräckligt porös och väl fylld med porer som innehåller luft och vatten. I en ”vattensjuk” jord, man talar om sådan, är porsystemet helt vattenfyllt, vilket leder till att plantan kvävs och dör.

 

Gräsets rötter

Växterna hämtar sitt behov av vatten ur jor­den liksom den luft rötterna behöver för att kunna andas. Rötterna är växtens lungor. Om jorden är för tät kvävs växten.

Fakta om mull:

Mullen i jorden stabiliserar nä­ringsinnehållet och bidrar till att växtrester bryts ned snabbt. Gräs­plantan själv ökar jordens mullhalt genom att rötter undan för undan dör och förmultnar.

Man räknar med att gräsplantan förnyar sitt rotsystem årligen. Ju större och kraftigare planta desto bättre mullbildare!

Relaterade artiklar

scroll to top