Din gräsmatta kan innehålla flera olika gräsarter

Gräsarterna har olika egenskaper som gör dem lämpliga att ingå i en gräsmatta. Genom förädling har man tagit fram sorter av de olika gräsar­terna, som i flera avseenden är bättre än de gamla “lantsorterna”.

Kortversion

Förstå din gräsmatta: En guide till gräsarter och skötsel

  • Gräsarter: Varje gräsart bidrar med unika fördelar till din gräsmatta, från tålighet mot torka och kyla till förmågan att skapa en tät matta. Rödsvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs
    (Lolium Perenne) är exempel på populära val.
  • Förädling: Genom förädling har gräsarter utvecklats för att bli mer vinterhärdiga, sjukdomsresistenta för att skapa en tät, grön gräsmatta.
  • Skötseltips: En blandning av gräsarter skapar en slitstark gräsmatta. Rätt klipphöjd och skötsel anpassad efter gräsarterna främjar en frisk och hållbar gräsmatta.

VISA MER

Artikeln uppdaterad: 2024-02-19

Gräsmatta med flera olika gräsarter

Rödsvingel som saknar utlöpare.

Rödsvingel, Festuca rubra ssp. cummutata, som saknar utlöpare.

De är me­ra lågväxta, mera vinterhärdiga, bil­dar tätare gräsmattor, är mera motstånds­kraftiga mot sjukdomar än tidigare.

En rätt blandning av grässorter bil­dar en slitstark och frisk gräsmatta, som är anpassad till klimat, använd­ningsområde och den skötsel man har möjlighet att ägna den.

Rödsvingel

Rödsvingel är ett gräs som ingår i de allra flesta gräsmattor. Rödsvingeln har smala blad och tål torka, kyla och hård klippning. Den förekommer i två underarter: med underjordiska utlöpare och utan sådana.

Grässorter:

Rödsvingel med underjordiska utlöpare

Rödsvingel, Festuca rubra ssp. rubra, med underjordiska utlöpare (rhizomer).

Rubin bildar en väl armerad matta genom sina utlöpare. Barfalla, Menuet och Puma är “tättuvade” sorter som skjuter rikligt med skott och bildar mycket vackra mattor. I en bra gräsfröblandning bör det finnas både utlöpande och icke utlöpande rödsvingelsorter.

Ängsgröe, Poa pratensis.

Ängsgröe, Poa pratensis.

Ängsgröe

Ängsgröe är det slitstarkaste av våra gräs. Den har något bredare blad än rödsvingeln. Genom skottbildning från sina utlöpare läker den uppkomna sår i gräsmattan. Den bör finnas i alla gräsfröblandningar. Ängsgröe skall aldrig klippas kortare än 4 cm, gärna högre.

Inom landet framtagna grässorter är:

Amason, Fylking, Golf och Sving, som alla fått mycket goda vitsord i de officiella försök som görs av Lantbruksuniversitetet. Bra utländska sorter är Baron och Nugget.

 

Engelskt rajgräs

Engelskt rajgräs, Lolium perenne.

Engelskt rajgräs, Lolium perenne.

Detta gräs har fått ett något förringande betyg om sig i gräsmattesammanhang, men numera har man förädlat fram speciella “turfsorter” som väl försvarar en plats i många gräsmattor.

Fortfarande är övervintringsförmågan begränsad hos rajgräset, men det är snabbväxande och slitstarkt och de nya sorterna är låg- och tätväxande.

Bladen hos arten är relativt breda och sega. De kräver vassa klippredskap för att inte snittytan skall bli missfärgad.

Fler grässorter:

Servo är en svenskförädlad sort med överlägsen vinterhärdighet. Importerade, tät- och lågväxande är Barlenna och Pleno. Nya ännu bättre sorter av rajgräs kommer snart på marknaden.

 

Rödven

Rödvenen bildar en mycket tät och mjuk matta som tål att klippas mycket kort. Rödvenen hör i första hand hemma på “lyxmattan” och golfgreenen.
Sorter:

Rödven, Agrostis tenuis.

Rödven, Agrostis tenuis.

Eko är en svensk sort med klart grön färg. Bardot, en holländsk sort, är den absolut bästa på den svenska marknaden.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se