Snygga häckar enkelt med en bra häcksax

Häcksax som klipper häck

En smidig och lätthanterlig motordriven häcksax underlättar det annars så tunga arbetet med att hålla trädgårdshäckarna i gott skick. För många är häckarna på tomten en stolthet som ska vårdas väl. Det betyder minst en totalklippning per säsong. För hand betyder det många timmars slit.

Även den som kanske inte bryr sig så mycket, behöver ansa trädgårdshäcken då och då. Den kan nämligen ställa till med trafikfara om den växer utåt gatan, och skymmer utsikten.

Drift och kapacitet

Häcksaxar kan vara eldrivna eller bensindrivna. Den som vill köra sladdlöst får ofta en behändig maskin som klarar mindre arbeten. De är också relativt säkra att använda då det inte finns någon sladd som kan råka klippas av. Problemet är givetvis att batteriet tar slut och då måste maskinen laddas om igen innan ytterligare arbete kan ske.

De vanligaste saxarna bland trädgårdsinnehavare är de elektriska som kopplas till ett eluttag. Dessa finns i flera olika dimensioner och effekter. Det gör även de bensindrivna häcksaxarna. Riktigt starka och flexibla maskiner är ofta bensindrivna, och de kostar i allmänhet också en del mer.

Men det finns kraftfulla elsaxar också som väl uppfyller de krav som en trädgårdsägare i allmänhet har vad gäller kapacitet.

Hanterar en motordriven häcksax

Hur är de att hantera?

En av de viktigare faktorerna i valet av en häcksax är användarvänligheten. En tung och otymplig häcksax bli snabbt jobbig att arbeta med. Det förtar inte bara glädjen i arbetet, utan kan även orsaka förslitningar och olyckor.

En bra häcksax ska ha bra balans och kännas lätt att hålla. Helst ska handtagen kunna anpassas efter det grepp som känns bäst för användaren, och vara försedda med en mjuk yta för bästa grepp.

En häcksax ska heller inte väga mer än nödvändigt. Då blir det riktigt tungt om klippningen sker på höjder, eller under en längre tid. Samtidigt ska den vara stark nog för att klara av de grenar som ska kapas.

Tyngd och vibrationer

Eftersom styrkan ofta ligger i motorstorleken har de effektivaste maskinerna ofta en större tyngd. I många fall blir det därför till att väga effekt mot lätthanterlighet för att hitta den maskin som passar i det enskilda fallet. Den som enbart har behov av att putsa häcken och kapa tunna grenar gör rätt i att satsa på en lätthanterlig och något mindre effektiv maskin.

Men det är inte enbart tyngden och greppet som avgör hur användarvänlig häcksaxen är. Vissa maskiner vibrerar mer än andra och de kan orsaka förslitningar i kroppen, då kroppen måste spänna emot vibrationerna. Ännu en viktig detalj är bullernivån. En bensindriven häcksax låter i allmänhet betydligt mer än en eldriven.

Men även eldrivna häcksaxar kan ha en relativt hög ljudnivå, vilket kan störa såväl boende i huset som grannar.

Knivar på en häcksax

Knivarna

Hur stora grenar som häcksaxen klarar av att kapa beror delvis också på vilket avstånd som finns mellan knivarna i bladet och den kvalitet på stålet som knivarna är tillverkade av.

I vissa fall klarar inte maskinerna av den grovlek som anges på produkten, och om det är en viktig faktor i valet, kan det vara bra att jämföra knivarna mellan olika fabrikat för att se vilken maskin som klarar de grövre grenarna. Vissa knivar är laserskurna eller diamantslipade.

Dessa knivar håller i allmänhet skärpan längre och ger fina snitt på grenarna. Risken för att häcksaxen tuggar minskar. Det gäller även knivar tillverkade av precisionsstål.

Säkerhet

Det ska vara säkert att hantera en häcksax. Använd alltid skyddsglasögon och rejäla handskar. Det är ett krav att maskinen åtminstone ska vara utrustad med ett död mans grepp. Det innebär att maskinen stannar om användaren tappar taget om maskinen.

De flesta maskiner på marknaden har en säkerhetsfunktion som innebär att två knappar måste hållas intryckta under arbetets gång. Tappar användaren greppet om en av knapparna stannar maskinen omedelbart. Detta är en bra säkerhetsdetalj som minskar risken för olyckor rejält.

Elektrisk häcksax med sladd

En elektrisk häcksax är tystlåten vilket gör klippjobbet lite mer behagligt för både den som utför arbetet och grannarna.

Elsladden

Om häcksaxen drivs genom en elsladd finns en risk för att sladden kapas under klippningen. En av de viktigare faktorerna för att undvika detta är att arbeta koncentrerat och att ta många pauser. Till det är det viktigt att ha en jordfelsbrytare som slår ut om sladden eller maskinen skadas på något sätt.

De flesta maskiner är också försedda med en dragavlastare, för att underlätta sladdhanteringen under arbetets gång. Den hindrar sladden från att hoppa ur sitt läge. Denna dragavlastare ska gärna sitta så att sladden kommer långt ifrån knivarna. Vissa häcksaxar är försedda med så kallade säkerhetsknivar.

Vad det är beror lite på vilken tillverkare som anger begreppet, men ofta innebär det att knivarna stannar snabbt och/eller är rundade i kanterna för att minska risken för olyckor.

Batteridriven häcksax

En batteridriven mindre häcksax i handformat för mindre klippning och trimning av buskar.

Batteridriven häcksax

En batteridriven häcksax gör jobbet smidigt eftersom du inte behöver tänka på att elsladden kan hänga i vägen och riskera att klippas av. Ett riskmoment mindre. De batteridrivna häcksaxarna har även blivit konkurrenskraftiga eftersom litiumjonbatterierna har blivit allt bättre.

Det man bör tänka på är att en batteridriven häcksax är tyngre än en eldriven häcksax men också lättare än den bensindrivna. Den miljömedvetna häckklipparen väljer batteridriven eller eldriven häcksax.

Att välja häcksax

Motordrivna häcksaxar är vanliga redskap, och säljs därför i de flesta butiker som tillhandahåller någon form av trädgårdsverktyg.

Skillnaden mellan olika modeller och fabrikat är dock mycket stor. En effektiv och bra häcksax kostar ofta några kronor mer, men gör arbetet bra mycket enklare. De högkvalitativa saxarna klarar mer och är ofta bättre utformade ergonomiskt.

Hur viktigt detta är kontra priset är beroende på hur ofta saxen används. Utgå alltid ifrån det egna behovet innan köpet. Genom att ställa följande frågor är det relativt lätt att avgöra vilken typ av maskin som är aktuell:

– Hur mycket behöver egentligen klippas och hur grova grenar handlar det om?
– Hur ofta används maskinen?
– Hur stor ska räckvidden vara för att uppfylla behovet?
– Är det nära till strömuttag, så att en eldriven häcksax med sladd når hela vägen?
– Vad får häcksaxen kosta?

Underhåll

För att en häcksax ska hålla i längden är det viktigt att den underhålls regelbundet. Knivarna behöver smörjas med jämna mellanrum. Sladden ska också kollas regelbundet om häcksaxen är eldriven. Eftersom en häcksax är ett redskap som lätt kan orsaka olyckor är det extra viktigt att kolla att reglage och knivar fungerar som de ska.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se