Vattenspridare i mängder – Tips inför valet

Vattenspridare på gräsmatta

I den här artikeln om vattenspridare får du veta mer om de vanligaste typerna av vattenspridare: Fyrkantsspridare sk oscillerande vattenspridare, roterande vattenspridare, sektorspridare eller cirkelspridare,  pulsatorspridare, popup- spridare och den enklaste formen av bevattningssystem.

För den lilla tomten och trädgården är det för många ett kärt pyssel att vattna för hand. Men – det är klart bekvämare och mindre tidsödande att låta en vattenspridare göra jobbet. Det gäller inte minst det digra arbetet med att hålla gräsmattan fuktig nog för att behålla sin gröna fräschör.

En vattenspridare är ett bra redskap för att hålla trädgården fräsch och grön en hel sommar. Vattenspridare kommer i många olika varianter och modeller. behöver inte vara en avancerad apparat. De enklare, samtidigt robusta, modellerna fungerar nog så bra i en vanlig trädgård. Den som vill ha det riktigt bekvämt, kan dock kosta på sig en hel bevattningsanläggning.

Oscillerande vattenspridare på gräsmatta

Fyrkantspridare / oscillerande vattenspridare

En fyrkantspridare, eller den oscillerande spridaren som den också kallas, är den klassiska modellen av spridare som har en böjt rör som pendlar fram och tillbaka för att sprida vattnet. Dessa spridare älskar barn att leka i då vattnet liksom regnar ner över gräsmattan.

Fyrkantspridaren passar alla typer av gräsmattor och är bättre på att nå hörn än vad roterande vattenspridare är. Det går enkelt att ställa in den ytan som ska täckas genom att reglera vattentrycket.

Roterande vattenspridare

Roterande vattenspridare

Den roterande vattenspridaren kallas också för en rundspridaren. Den är liten och nätt i designen och spridaren täcker en jämn yta. Modellen är mycket prisvärd och enkel att använda. Rotationen uppkommer genom vattentrycket.

Rundspridaren är en vattenspridare som även klarar av ett mindre vattentryck. Den passar således på landet. Multispridaren är en variant av en roterande vattenspridare. Den kan ge olika spridmönster allt efter inställning.

Sektor- eller cirkelspridare

En sektorspridare är avsedd för större ytor och täcker ett ganska stort område på en och samma gång. Den kan täcka stora såsom små områden beroende på kvalitet på spridare och vattentryck. Det går också lätt att själv rikta bevattningsstrålarna för att avgränsa vilket område som ska bevattnas.

Cirkelspridaren är ett bra val för den som vill vattna olika områden vid olika tillfällen och för den som söker en flexibel lösning.

Pulsatorspridare

En pulsatorspridare som används till större bevattningsytor som stora odlingar. Pulsatorspridaren skjuter ut en vattenstråle i taget. Intervallet mellan vattenstrålarna och trycket varmed strålen skjuts iväg bestämmer hur stor yta som ska bevattnas och med vilken intensitet.

En pulsatorspridare kan ställas på ett stativ alternativt ställas på marken, beroende på önskad räckvidd. Det gör att den har många användningsområden och är effektiv även vid hög växtlighet, liksom vid stora ytor.

Det går enkelt att ställa in täckningsområde och vattentryck vilket gör den användbar på gräsmattor av alla storlekar. Däremot passar inte denna högtrycksspridare särskilt bra för att vattna rabatter med eller en mindre villaträdgård.

Popup-spridare

Popup-spridarna är vattenspridare som göms under mark när de inte används, men som växer som “poppar upp” ur jorden när de aktiveras. Pop-up-spridarna, liksom slangarna till spridarna, kräver en nedgrävning och är permanenta till sin natur. Det gör att det är enkelt att köra med gräsklippare över spridarna när dom är i vilande läge.

Pop-up-spridare finns i flera olika modeller och kan anpassas från mindre- till större villaträdgårdar och fotbollsplaner med en kastradie från 3 meter ända upp till 30-40 meter.

För att göra systemet frostsäkert krävs att systemet som grävs ner töms automatiskt.

Bevattningssystem

Den enklaste formen av vattenspridare och bevattningssystem är sprinklerslangen, en perforerad slang som läggs på lämplig plats i trädgården. När vattnet sätts på sprids vattnet i rabatten.

Sprinklerslangen fungerar bra vid bevattning av mindre ytor. Men, de olika slangarna kan lätt byggas ihop med snabbkopplingar och flyttas allt efter behov. Det går det även att göra med droppbevattningssystemen.

De kommer i form av rör och kopplingar som monteras ihop efter behov. Dessa system kommer även med sprinklers, droppspridare, rotorspridare etc.

Den som vill kan koppla hela detta system till ett styrsystem så att bevattningen sker med automatik.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se