Trädgårdsredskap för ogräsbekämpning

Tar upp ogräs med trädgårdsredskap

Ett stort problem för de allra flesta trädgårdsinnehavare är förekomsten av ogräs. Det tar både tid och energi att hålla ogräset stången. Som hjälp finns en mängd olika redskap och maskiner.

De underlättar det digra jobbet markant, men kan sällan få bort ogräset i evighet. Så bäst är nog ändå att mota olle i grind så gott det går.

Tar upp ogräs med ogrässticka

Händer och handredskap

Den effektivaste ogräsbekämpningen är att plocka bort skotten så fort det kommer upp. Det görs allra effektivast för hand. Det finns en hel del hjälp att få på marknaden för att få upp ogräset med rötterna. De vanligaste redskapen är rensjärnet, rensgaffeln och ogrässtickan. De passar utmärkt i rabatten.

För att få bort ogräset mellan plattorna kan en plattrensare eller ogräskniv användas. De bästa är ergonomiskt utformade och billiga dessutom.

Ogräsupptagare

Ogräsupptagare

En ogräsupptagare är en stång med tänder nedtill som med ett enkelt handgrepp grips om ogräset. Ogräset dras upp med roten. Det här är ett relativt enkelt och effektivt sätt att få bort ogräs på en normalstor tomt, inte minst maskrosor och andra större växter som hotar ta över gräsmattan.

Upptagaren kan användas stående, vilket gör det mindre slitsamt att få bort ogräset manuellt än att dra för hand. I gångar och grusade planer är en ogräshacka annars ett bra verktyg, om det används rätt. Då tas också hela ogräset upp från roten.

Ånga

Ett ganska modernt alternativ till att få bort ogräs i gångar och trädgårdar är värmebehandling. Ett sätt att dödas växterna är att ånga dem. Det blev framför allt populärt under början av 2000-talet och det finns fortfarande handredskap i butikerna för detta.

För att få en extra god effekt kan det vatten som används i ångan spetsas med lite ättika. Brandrisken är mycket liten vid ogräsbekämpning med ånga.

Brännare

Riktigt tuffa tag blir det med en ogräsbrännare. Det är det senaste inom ogräshanteringen, och en metod som är relativt miljövänlig. Ogräsbrännare kommer i alla möjliga storlekar och drivs med gasol på tub.

Ogräset bränns helt enkelt bort med maskinen och sedan är det bara att plocka bort resterna. Denna metod passar bäst på gångar och på murar och passar klart sämre vid ogräsbekämpning i rabatter och gräsmattor.

Tänk också alltid på att det finns en brandrisk!

Roundup och liknande medel

Roundup är kanske det mest kända ogräsmedlet på marknaden. Roundup angriper hela växten och går in på rötterna såväl som bladen. Hela växten dör. Tyvärr dör också andra växter som kanske inte var meningen att döda om inte roundup används med måtta.

Däremot ska det inte vara någon fara för människor eller djur med roundup som sprayats i trädgården. Det tas upp direkt av växterna som dör inifrån. Roundup är en av flera liknande ogräsdödare med samma bas.

Det verksamma ämnet i medlet är glyphosat som inte skadar djur enligt tillverkaren. Det kan dock vara fara med grundvattnet om roundup eller någon annan ogräsdödare med samma bas når dit. Det sker framför allt om medlen hälls på grus och andra ytor som inte har en heltäckande grönska.

Andra kemiska alternativ

Ett gott alternativ till roundup och liknande medel som har glyphosat som bas är ättika. Det är miljövänligt och ganska billigt. Det är många som försöker sig på att bekämpa ogräs med salt. Det gäller framför allt uppfarter och liknande.

För att detta ska fungera krävs ganska stora mängder salt. Saltet kan påverka omgivande natur, om den är känslig för störningar.

Mossa bekämpas ofta med järnsulfat. Det är särskilt effektivt på mossa som växer mellan stenbeläggningar. Mossan dör, men jobbet att ta bort mossan kvarstår efter en behandling med järnsulfat. Dessutom kan järnsulfat missfärga stenbeläggningen.

Ecoplugg

Om ett träd tagits bort helt är det lätt att få problem med nya skott som gärna växter fram. Ecopluggen tar bort problemet och fungerar på de flesta lövträd. Plugga in ecoplugg i stubben som blir kvar genom att borra hål i den.

Högtryck

På plana ytor såsom stenbeläggningar är faktiskt inte högtrycken något dumt alternativ. Kombinera en ordentlig tvätt av plattorna med lite ogräsbekämpning och algtvätt i ett och samma slag.

Nackdelen med det här alternativet är att det blir väldigt skitigt överallt om inte ett speciellt tillbehör för golvtvätt läggs på själva högtryckstvätten.

Förebygg ogräsbekämpning

Förebygg för ogräs!

Ogräs är ett elände som ställer till det i trädgårdarna. Det finns som här beskrivits mängder med redskap som kan hjälpa till att få bort ogräset. Men utan förebyggande åtgärder blir arbetet trots dessa ett rent Sisyfosarbete.

En välskött trädgård och rena gångar och stenläggningar, gödsling vid rätt tid och plats, täckbark eller marktäckväv i rabatter, kalkning, mark- och fiberdukar i rabatter och under uppfarter är bara några av de åtgärder som kan vidtas för att slippa ägna hela sommaren åt ogräsbekämpning.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se