You dont have javascript enabled! Please enable it! Trädgårdsredskap och basredskap i trädgården | dinbyggare.se

Trädgårdsredskap och trädgårdens basredskap

Trädgårdsredskap för trädgård

Egentligen är trädgårdsredskap och trädgårdsverktyg samma sak, men av tradition kallas vissa verktyg redskap och inom det område som har med hus och hem att göra kallas de verktyg som används i trädgården och för olika slags markarbeten just redskap.

Vad som ingår i ett sådant bas sortiment kan alltid diskuteras. Det har nämligen i hög grad med den totala anläggningens omfattning och karaktär att göra. Eftersom den här artikeln inte behandlar trädgårdsodling ägnar vi oss inte heller åt trädgårdsredskap i egentlig mening- alltså åt redskap som endast har med odling att göra.

Med ett par undantag koncentrerar vi oss i stället på de redskap som behövs för mindre anläggningsarbeten och underhåll av hägnader, murar, altaner, trappor, gångar etc.

Mångsidig jordfräs

För den som har en stor tomt kan det vara lämpligt att satsa på två motordrivna redskap:
En jordfräs och en snöslunga. Inget av dem kan sägas vara utpräglade basredskap, men näst intill oundgängliga om man av någon anledning har svårt att handskas eller orka med spadar och skyfflar.

Jordfräsen bör vara så konstruerad, att den lätt kan förses med en räfsa eller kratta – och med en snöplog. I det senare fallet bör jordfräsen ha drivhjul som kan utrustas med hjulvikter och snökedjor. Ägnar man sig inte åt mera vidlyftiga anläggningsarbeten är givetvis jordfräsen en onödig kostnad.

Lättviktig snöslunga

I snörika trakter är snöslungan ett mera angeläget redskap. Alltför många egnahemsägare tycker att snöskottning är ett tungt och tidsödande vinterarbete. För en normal tomt med gång, entré‚ och garageuppfart behövs sällan några större maskiner, som med skovelhjul och utblåsningsrör slungar tonvis med snö i minuten.

Det räcker gott med de knappt gräsklipparstora snöslungorna som med en roterande gummitunga i ett enda steg kastar snön ett par tre meter åt sidorna eller rakt fram.

En snöslunga är en behändiga maskiner som har kapacitet för flera hundra kilo blötsnö i minuten och snöslungorna är så lätta att handskas med att de till och med kan rensa lössnö från ordinära trappor och tak med låg lutning.

Slangvinda på hjul

Slangvinda med hjulEn utrustning som ofta eftersätts och därför lätt skapar irritation är tomtens vattenförsörjning. Få villatomter har fler än ett tappställe.

Detta ställer inte bara till problem när gräsmattor och andra odlingar ska bevattnas, utan också när man vill fylla barnens plaskbassäng eller badpoolen, tvätta bilen etc. Kan du inte ordna med fler tappställen kan du i varje fall underlätta tillvaron med en slangvinda på hjul.

Välj trädgårdsredskap efter behov

Här nedan får du ta del av ett bassortiment redskap som du efter eget behov kan välja ur. Har du en tomt, inhägnad av till exempel tegelmurar, behöver du givetvis ingen vidlyftigare målningsutrustning. Är hägnaderna trästaket eller plank lär du inte heller ha något större behov av de redskap som behövs för att underhålla murar, med mera.

Lista på 16 handredskap som gör att du kan sköta normalt underhåll på tomten. Redskapen är inte rangordnade:

Trädgårdsverktyg

1. Fogrensare, ett enkelt skärredskap för att hälla till exempel plattfogar fria från oönskat gräs eller ogräs.
2. Handstålborste för bland annat rostrensning.
3. Murarhammare för enklare justeringar av sten och plattsättningar.
4. Målarskrapa för putsarbete.
5. Skärpfil för bland annat spadegg.
6. Slägga av mindre modell för stenarbeten.

Trädgårdsredskap

7. Gallervält, utrustad med stenkorg, så att den också kan användas som vanlig vält.
8. Järnspett för att till exempel kunna göra stolphål.
9. Kratta, medelbred modell och med böjda, självrensande tänder för bl a grusgångar.
10. Piassavakvast.
11. Skottkärra för sten- och jordtransporter, helst med bollhjul, som inte kräver körspänger.
12. Snöraka.
13. Snöskyffel.
14. Spade för sand och cement med stadigt handtag av trä eller plast och med beslag som inte går så högt upp på skaftet att du kan skada händerna.
15. Taklina, så att du säkert kan inspektera takbeläggning. skorsten och hängrännor.
16. Trädgårdsstege, helst skarv och läsbar.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se