Trästaket – Tips och värt att veta

Ett trästaket runt hus och tomt ger en god avgränsning till anliggande ytor. Staketet kan ge ett skydd vid nivåskillnader från altaner, terrasser och balkonger liksom vid tomtgränser.

Klassiskt trästaket i grön kulör

Grönt trästaket med klassiska spjälor och spaljéer för växter.

Ett trästaket kan också användas för att avgränsa en del av tomten till en annan del. Förutom funktionen kan ett väl valt och väl underhållet staket utgöra en vacker prydnad för en fastighet.

Design på staket

Staketets utseende och design kan anpassas efter behov och smak, vilket gör trästaketet till ett bra val för de flesta tillfällen. Det finns nästan inga begränsningar för hur ett trästaket kan utformas. Ett staket kan antingen bestå av liggande, snedgående eller stående spjälor.

För stående spjälor kan toppen vara rak, sned eller spetsig och planket kan förses med en överliggare. Det är vanligt att alla spjälor är av samma bredd, men det är inte nödvändigt.

Det kan bli vackert med spjälor i olika bredd. Även utrymmet mellan spjälorna kan varieras efter tycke och smak.

Trästaket med design

Typer av staket

De vanligaste staketen har en transparens om 30 – 50 %. Dessa staket fyller ofta sin funktion som skydd på ett bra sätt, samtidigt som utseendet inte blir allt för kompakt. Ibland kan det vara funktionellt och vackert med glesare staket än så.

Vid altaner och terrasser kan luftiga lösningar ge en närhet till den omgivande tomten. Riktigt glesa staket på tomten, med brett med luft mellan liggande spjälor kallas gärna för lantstaket. De fungerar väl för att ge en avgränsning av olika ytor, men hindrar egentligen inte någon från att gå över staketet.

Ett plank är ett staket som inte har någon luft mellan spjälorna alls och alltså sluter helt tätt. Det är ett effektivt skydd mot såväl insyn som buller. För att få ett vackert och luftigt utseende kan planken läggas eller ställas med en överlappning.

Ett vanligt material för allehanda staket är idag det tryckimpregnerade träet. Ett alternativ är obehandlade plankor som målas i önskad färg.

Gärsgård ett av dom äldsta typerna av trästaket

Gärdsgården

En vacker variant av trästaket är den klassiska gärdsgården. Den tillverkas gärna av en- eller granslanor som läggs mellan störar som stöttar konstruktionen. Det traditionella utseendet varierar en del i olika delar av landet, och tätheten mellan slanorna är valfri.

Mer moderna gärdsgårdar spikas eller skruvas upp och kan då ha olika lutning på slanorna.

Platsbyggt trästaket

Platsbyggt trästaket med grindstolpar och grind.

Köpa trästaket

Ett trästaket kan antingen platsbyggas eller köpas in i form av sektioner för att sedan monteras ihop på plats. Det finns mängder med olika typer av staketsektioner att välja mellan på marknaden och både pris och kvalitet varierar kraftigt.

Sektionslösningen är ofta det billigare alternativet, medan det platsbyggda ger stort utrymme för perfekt inpassning och en unik design.

Underhålla trästaket

Ett trästaket behöver löpande underhåll för att hålla länge och se fräscht ut. Plankor ruttnar, skruvar lossnar, färg flagar och alger och mögel sätter sig gärna på staketets ytor.

Även om staketet kanske inte behöver målas om varje år, så kräver ett trästaket årlig genomgång.

Tänk på

Det första som märks när en person kommer till en fastighet är själv staketet. Utformningen och designen är därför mycket viktiga. Ett staket får inte se ut hur som helst runt en bostad i ett detaljplanerat område.

Se alltid till att vara överens med grannarna om hur staketet ska placeras och se ut, så undviker du onödiga grannfejder.

Höga staket över 1,80 m, staket närmare tomtgränsen än 4,5 meter och staket som har tätt mellan spjälorna kräver nästan alltid bygglov. Lokala avvikelser kan förekomma, så det är alltid bäst att kontakta kommunen innan ett staket uppförs.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se