Staket – Olika typer av inhägnader till huset

Människan har i alla tider gjort tydliga tomtgränsmarkeringar. Från 1500-talets mitt har dessa hägnader allmänt kallats staket. Staket och grindar är vanligen gjorda i trä eller järn.

Trästaket med spjälor

Trästaket med spjälor.

Även om utformningen ofta består avstående eller liggande spjälor, är skapandekraften stor. I en del kvarter kan det till och med finnas lika många staket typer som det finns hus. Det finns modultillverkade staket i trä att köpa på byggvaruhusen.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Men vill du ha ett staket med personlig prägel är det inte svårt att göra ett själv. Om du vill inrama tomten med smidesstaket i järn kan detta beställas hos en konsthantverkare. Sådana staket kostar något mer, men i gengäld kan du få en mycket vacker och personligt utformad hägnad med lång livslängd. Förutom trä och järn kan du även välja att ha nätstaket kring tomten.

Nätstaket

Nätstaket finns i galvaniserat stål eller överdraget med grön, tålig plast. Väljer du det sistnämnda alternativet får du ett näst intill underhållsfritt nätstaket som håller i flera årtionden.

Det finns som regel tre anledningar till att välja nätstaket. Du vill ha en tydlig tomtgränsmarkering, du vill hindra barn och husdjur att fritt lämna tomten eller du vill skapa en fin inramning kring hus och tomt.

Eftersom material och arbetsinsats kostar en hel del, i synnerhet om du har stor tomtyta, är det viktigt att du väljer rätt staket från början. Välj därför utformning och karaktär på staketet utifrån vilken eller vilka av dessa punkter som ger dig starka motiv att sätta upp hägnaden.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Du bör också välja material och utformning på staketet med hänsyn till trädgårdens utformning och med tanke på underhållet av staketet. Vill du effektivt hägna in trädgården medan häckplantorna växer upp som insynsskydd, bör du välja ett plastöverdraget nätstaket. Om du däremot vill att staketet ska synas tydligt kan du välja både smidesstaket och trästaket.

Trästaket

Trästaket är vanligast, men de fordrar också ett regelbundet och ofta årligt underhåll. Det är enkelt att anpassa ett trästaket så att den stämmer väl överens med huset. Du kan ta upp en snickeridetalj från huset eller helt enkelt måla brädorna på trästaketet i samma färg som huset.

Vill du ha ett trästaket som endast kräver litet underhåll bör du välja impregnerat trä. Då inskränker sig underhållet till att stålborsta och olja in träet en gång om året.

Ett modernare men också dyrare alternativ är komposittrall som är tillverkat av träfibrer och återvunnet plastmaterial och består av spill. Det gör komposittrallen till ett bra miljöval för staketet, samtidigt som det är hållbart och inte behöver bytas ut i första taget.

Målade trästaket behöver inte alltid årlig översyn, men fordrar som regel ett omfattande skrap och slipningsarbete i samband med ommålningen.

Målade smidesstaket

Målade smidesstaket som har grundats med rostskyddsfärg kan stå i flera år utan något underhåll. När rostangreppen så småningom tränger fram är det däremot viktigt att du slipar ner angreppet och rostskyddar.

Med åren kan alltså underhållet ta en hel del tid. En bra grundregel att komma ihåg när du sätter upp staketet är att ju större underhåll staketet fordrar, desto färre växter ska du plantera upp mot hägnaden.

Du måste ju komma åt överallt för att underhållet ska göra nytta. I annat fall tar det bara några år innan smidesstaketet ser förfallet ut igen.

Värt att veta om staket

Om du vill ha ett effektivt vind och insynsskydd bör du välja ca 180 cm plank istället för staket. En så hög tomtmarkering fordrar bygglov. Staketet kan hindra barn och hundar från att lämna tomten, men hejdar däremot sällan katter, kaniner och annat vilt att ta sig in i trädgården.

Mindre djur kan du stoppa med ett finmaskigt nät bakom staketet och en bit ner i jorden. Har du problem med större vilt bör du sätta upp ett högt staket.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se